Vækst 2012 – uge 15 - NSCORN

nscorn.dk

Vækst 2012 – uge 15 - NSCORN

Vækst 2012uge 15

Aktuelt i vinterraps

Kamille

Bekæmpelse af kamille kan ske med 0,11 kg Matrigon 72 SG, når dagtemperaturen er over 12oC og

nattemperaturen er over 5oC. Bekæmpelse skal ske senest på rapsens stadie 55.

Glimmerbøsser

Vær fortsat opmærksom på glimmerbøsser. Vejledende skadetærskel i Vinterraps (laveste tærskel ved

svage rapsplanter).

o Tidligt knopstadium: 3 Glimmerbøsser pr. plante (ikke pr. knopsamling).

o Sent knopstadium: 5-6 Glimmerbøsser pr. plante.

o Beg. blomstring: > 20 Glimmerbøsser pr. plante.

Til bekæmpelse kan anvendes Avaunt eller Biscaya.

Fra st. 51 (blomsteranlæg synlige) kan bekæmpelse ske med 0,2-0,3 l/ha Biscaya ved angreb der overstiger

skadetærskelen, til afgrøden er i fuld blomst, hvor glimmerbøsser ikke længere gør skade. Der må kun

udføres en behandling pr sæson med Biscaya.

Ligeledes kan anvendes 0,17 l/ha Avaunt. Produktet har den bedste langtidsvirkning mod glimmerbøsser.

Behandling af blomstrende raps og rybs må kun foretages udenfor biernes

flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).

Botrytis gråskimmel på Nord- og Vestsjælland

Videncentret for Landbrug skriver om Botrytis gråskimmel i vinterraps på Nord- og Vestsjælland:

”Der optræder gråskimmelangreb i flere vinterrapsmarker, hvilket er usædvanligt. Barfrost vurderes at

have skabt indfaldsvej for svampen, der er en svækkelsesparasit. Der er fundet angreb af gråskimmel i flere

vinterrapsmarker, hvilket er usædvanligt.”

Bekæmpelse

”Bekæmpelse anbefales generelt ikke, fordi det ikke er muligt at stoppe synlige angreb. Evt. bekæmpelse

skal udføres, før symptomer er synlige. Bekæmpelse har derfor kun effekt på evt. svækkede planter, som

endnu ikke er angrebne. I Tyskland er i dette forår forsøgsvis sprøjtet i marker med angreb, og det har

været uden effekt. Forsøgene er udført med godt 200 l vand pr. ha for også at ramme de nederste

bladfæster.

Angrebet kan kun brede sig til nye planter, såfremt disse er svækkede. Normalt er smitstof af gråskimmel

ikke den begrænsende faktor for angreb, da smitstoffet findes overalt. Det er derimod planternes

kondition, som har betydning.

I tabel 1 er vist effekten af svampemidler, selv om bekæmpelse generelt ikke anbefales. Cantus har bedst

effekt mod gråskimmel, selv om det ikke er noget ”vidundermiddel”.”

Da Cantus er udsolgt anbefaler vi f.eks. 0,35 l/ha Amistar + 0,35 l/ha Folicur, såfremt man ønsker at

forebygge på marker hvor symptomerne endnu ikke er synlige.


Vækst 2012uge 15

Tabel 1. Effekten af godkendte svampemidler i raps (Oversigt over Landsforsøgene 2011

s. 176).

Amistar/

Folicur/

Cantus

Juventus Prosaro

Mirador

Orius

Sygdomme

(azoxystrobin)

(boscalid)

(tebuconazol)

(metconazol)

(tebuconazol

+

prothioconazol)

Knoldbægersvamp *** ***(*) *** *** ***(*)

Gråskimmel **(*) *** ** ** *(*)

Skulpesvamp *** *** ** ** **

Rodhalsråd (*) *** **(*) **(*) ***

Lys bladplet - * *** **(*) ***

Kålskimmel (*) - - - -

Normaldosering, l/kg

pr. ha 1,0 0,5 1,0/1,25 1,0 1,0

Pris pr.

normaldosering

inkl. afgift, ekskl.

moms 400 385 202/213 310 390

* = svag effekt,

** = nogen effekt ,

*** = middel til god effekt ,

**** = meget god effekt ,

(*) = en halv stjerne.

Mvh. Jens Lund Pedersen, DLA Ago.

More magazines by this user
Similar magazines