Download PDF - Mandag Morgen

mm.dk

Download PDF - Mandag Morgen

Medieinformation 2012

Hjemmeside Digitalt ugebrev Månedsmagasin

Hver dag

Hver uge

Hver måned

Vil du høre Vil du mere høre om mere dine om annonceringsmuligheder dine i i

Mandag Mandag Morgens Morgens medier, medier, hjælper hjælper vi dig gerne vi dig med gerne at skræddersy med at skræddersy

et tilbud, et der tilbud, matcher der matcher dine annonceringsbehov.

dine Kontaktinformation:

Sidsel Bogh, annoncechef tlf.: 33 70 71 20, mail: sidsel@mm.dk

Christina Engel, salgskonsulent tlf.: 33 70 71 29, mail: cen@mm.dk


Medieinformation 2012 I www.mm.dk I side 2

Om Mandag Morgen

Forstå mere og navigér hurtigere i en kompleks verden

For os handler navigation først og fremmest om hurtigere

at finde frem til de bedste innovative løsninger.

Vi analyserer den økonomiske krise og dens årsager –

Og præsenterer mulige løsninger.

Vi fortæller historierne om nye bæredygtige samfundsmodeller

og innovative klimaløsninger.

Vi skriver historierne om de aktive borgere, innovative

kræfter og frivillige kræfter der er i gang med at forny den

danske velfærdsmodel nedefra.

Vi portrætterer de ledere, væksttalenter og ildsjæle,

der gør en forskel.

Mandag Morgen er ikke et traditionelt medie. Vi ønsker at

være vores kunders vigtigste korrektiv til den traditionelle

nyhedsstrøm, hvor det store overblik og de langsigtede udfordringer

og muligheder let går tabt. Og vores mission er

at gøre vores kunder – Danmarks innovative klasse – bedre

rustet til at løse udfordringerne i en kompleks verden.

Venlig hilsen

BJARKE MØLLER,

ADM. CHEFREDAKTØR

Vores kunder om Mandag Morgen

Mandag Morgen er et medie,

der udfylder et væsentligt

tomrum. Intelligent og

relevant og nyskabende.”

LARS KOLIND,

BESTYRELSESFORMAND, IVÆRKSÆTTER,

ADJUNGERET PROFESSOR

”Vi har stor glæde af Mandag

Morgen både i trykt form

og på nettet. Det er en af de

kilder, vi anvender for at holde

os orienteret om aktuelle og

relevante temaer.”

JENS HOLMGREN,

UDVIKLINGSCHEF I CFL, CENTER FOR LEDELSE

Mandag Morgen er meget

bedre til at analysere politiske

og økonomiske forhold end

andre udgivelser i Danmark.”

BO KLINKE,

SENIOR PROJECT DIRECTOR, RAMBØLL

Vil du høre mere om dine annonceringsmuligheder i

Mandag Morgens medier, hjælper vi dig gerne med at skræddersy

et tilbud, der matcher dine annonceringsbehov.

Kontaktinformation:

Sidsel Bogh, annoncechef tlf.: 33 70 71 20, mail: sidsel@mm.dk

Christina Engel, salgskonsulent tlf.: 33 70 71 29, mail: cen@mm.dk


Medieinformation 2012 I www.mm.dk I side 3

Om vores læsere

Mandag Morgens kunder består af nøgleaktører og beslutningstagere

i private virksomheder, offentlige institutioner

og organisationer. Mandag Morgens typiske

læser er en højtuddannet privat eller offentlig leder på

ca. 40 år, der værdsætter Mandag Morgen for vores troværdige,

dybdegående og inspirerende analyser af politiske,

finansielle og erhvervsmæssige globale udfordringer

og trends. Vores kunder består af ca. 62 pct. mænd og 38

pct. kvinder.

De fleste af vores private abonnenter er topledere i virksomheder

med mere end 50 ansatte. Langt størstedelen af

de danske kommuner, regioner og styrelser og hvert eneste

ministerium abonnerer på Mandag Morgen.

ANDRE KENDETEGN

• Karakteristisk for vores kunder er, at de tilhører det

professionelle innovative miljø, som har brug for udvikle

nye løsninger i deres professionelle virke.

• 35 pct. har brug for at kunne sætte nye initiativer i gang,

og 45 pct. har brug for at kunne formulere og omsætte

visioner til handlinger.

• De har et fælles behov for strategisk/innovativ viden

med høj nytteværdi.

Om vores annoncører

Et lille indblik i nogle af de

annoncører, der har valgt at

benytte Mandag Morgen som

annoncemedie i løbet af det

seneste år:

• Grundfos

• ISS

• Microsoft

• KMD

• DI

• Valcon

• Symbion

• Væksthusene

• Vækstfonden

• Aarhus Universitet

• SAS

• Børsen

• Professionshøjskolen Metropol

• HK Kommunal

• Grontmij Carl Bro

Vil du høre mere om dine annonceringsmuligheder i

Mandag Morgens medier, hjælper vi dig gerne med at skræddersy

et tilbud, der matcher dine annonceringsbehov.

Kontaktinformation:

Sidsel Bogh, annoncechef tlf.: 33 70 71 20, mail: sidsel@mm.dk

Christina Engel, salgskonsulent tlf.: 33 70 71 29, mail: cen@mm.dk


Medieinformation 2012 2012 I www.mm.dk I I side I side 4 4

18

22

12

Pct.

14

35

Kundefordeling

Privat sektor

• Revision og rådgivning

• Advokatfirmaer

• Reklame- og kommunikationsbureauer

• Arkitekt- og designfirmaer

• Rådgivende ingeniører

• Banker og forsikringsselskaber

• Medier

• Adm. Direktører

• Bestyrelsesformænd

• Advokater

• Chefkonsulenter

• Pressechefer, journalister

• Arkitekter

• Økonomi- og salgsdirektører

Interesseorganisationer

• Arbejdsgiverorganisationer

• Branchesammenslutninger

• Fagforeninger

• NGO’er

• Generalsekretærer

• Sekretariatschefer

• Sektorformænd

• Arbejdsgiverformænd

• Fagforeningsformænd

• Cheføkonomer

• Konsulenter

• Direktører

• Afdelingsformænd

• Underdirektører

Stat

• Folketinget

• Politiske partier

• Ministerier

• Ambassader

• Styrelser/direktorater

• Forsvaret

• Ministre/MF´er/MEP´ere

• Departementschefer

• Afdelingschefer

• Ambassadører

• Kontorchefer

• Vismænd

• Officerer

Regioner/kommuner

• Regioner

• Kommuner

• Sundhedssektor

• Ældre- og plejesektor

• Direktører

• Sygehusdirektører

• Kommunaldirektører

• Socialdirektører

• Udviklingschefer

• Borgmestre

• Regionsformænd

• Afdelings- og kontorchefer

• Jobcenterchefer

• Institutionsledere

• Politimestre

Uddannelse

• Professionsskoler

• Universiteter/forskningscentre

• Handelshøjskoler

• Handelsskoler

• Gymnasier

• Folkeskoler

• Rektorer

• Professorer

• Skoleledere

• Dekaner

• Forskere

• Direktører

• Studerende

Vil du høre mere om dine annonceringsmuligheder i

Mandag Morgens medier, hjælper vi dig gerne med at skræddersy

et tilbud, der matcher dine annonceringsbehov.

Kontaktinformation:

Sidsel Bogh, annoncechef tlf.: tlf.: 33 33 70 70 71 71 20, 20, mail: mail: sidsel@mm.dk

Christina Engel, salgskonsulent tlf.: tlf.: 33 33 70 70 71 71 29, 29, mail: mail: cen@mm.dk


Medieinformation 2012 I www.mm.dk I side 5

Få dit budskab ud til Danmarks stærkeste målgruppe

Mandag Morgen er et stærkt medie, hvis du

som annoncør ønsker at få dit budskab ud til

Danmarks mest innovative beslutningstagere,

nøgleaktører og fagspecialister.

Uafhængig af dit budskab og behov kan du med

fordel kombinere printannoncering med online

annoncering på mm.dk og tekstannoncer i

Mandag Morgen Brief.

Dine annonceringsmuligheder

Print

Mandag Morgen Navigation når ud til en læserskare på

ca. 30.000 hver måned. Mandag Morgen Navigation er et

eksklusivt magasin, hvor der i høj grad er kælet for detaljerne

– både på indholdssiden og i forhold til designet.

Mandag Morgen Navigation har fokus på de langsigtede

perspektiver, scenarier og trends og er derfor et

magasin med høj gemmeværdi og lang levetid. Derfor er

Mandag Morgen Navigation et meget velegnet medie til

branding, advertorials og profilannoncer.

Online

Bannerannoncering på Mandag Morgen Share

Mandag Morgen Share er vores digitale innovationsplatform,

hvor vores kunder har adgang til alle Mandag Morgens

ugebreve, artikler, analyser, rapporter, særpublikationer,

blogs med mere. Det er med andre ord samlingspunkt

for Mandag Morgens kunder og samarbejdspartnere.

Mandag Morgen Brief

Mandag Morgen Brief sendes pr. mail 1-2 gange om ugen

til ca. 27.000 modtagere. Vi stiller kun 1-2 tekstannoncer

til rådighed i hver udsendelse, så din annonce i Brief bliver

eksklusiv og synlig.

Joblinks på Mandag Morgen Share

Joblinks har en central placering øverst til højre på

mm.dk. Et joblink på mm.dk er et relevant supplement til

eksisterende jobportaler, særligt fordi man her er sikret

kontakt til en attraktiv gruppe af passivt jobsøgende.

Fakta om mm.dk

Mandag Morgen Share

Besøg: ca. 40.000 pr. måned

Unikke besøg: ca. 27.000

Sidevisninger: ca. 93.000

Vil du høre mere om dine annonceringsmuligheder i

Mandag Morgens medier, hjælper vi dig gerne med at skræddersy

et tilbud, der matcher dine annonceringsbehov.

Kontaktinformation:

Sidsel Bogh, annoncechef tlf.: 33 70 71 20, mail: sidsel@mm.dk

Christina Engel, salgskonsulent tlf.: 33 70 71 29, mail: cen@mm.dk


Medieinformation 2012 I www.mm.dk I side 6

Prisliste

Mandag Morgen Navigation

og særnumre

• 1/1 side: 20.000 kr. ekskl. moms

• Bagside: 25.000 kr. ekskl. moms

• Opslag: 30.000 kr. ekskl. moms

Specifikationer

Helsidesformatet er 200 x 266 mm (til kant). Bagsideformat 200 x 216

mm (til kant). Beskæring + 3 mm. PDF-filer skal altid komme fra postscript

gennem Acrobat Distiller (med min. Press-opløsning). PDF-filen

må ikke være eksporteret fra programmer direkte.

Deadline mandag kl. 11 før aftalt indrykningsdag. Hvis PDF-filen

indeholder fotos, skal følgende krav opfyldes: Opløsning: 300 dpi, konvertering:

CMYK separeret til offset, formater: TIFF eller EPS.

Bannerannoncering

Topbanner på mm.dk: 728 x 90 pixels.

Listeprisen for banneret er CPM 250, men der er også

mulighed for at aftale en fast pris for en given periode. Banneret

vises på alle sider på mm.dk

Der er mulighed for at tilkøbe en ekstra placering i

forlængelse af topbanneret; formatet er 254 x90 pixels og

placeres umiddelbart til højre for topbanneret.

Specifikationer

Materialet kan leveres som gif, jpg eller Flash. Animationer i materialet må

ikke loope mere end 3 gange. Hvis I vælger Flash-banner skal der samtidig

leveres en back-up gif-fil, samt clickTAG. Hvis materialet ikke er i tråd

med Mandag Morgens brand, forbeholder vi os ret til at afvise banneret.

Mandag Morgen Brief

• Tekstannonce efter 2. nyhed (én udsendelse): 6.500 kr.

• Tekstannonce efter 4. nyhed (én udsendelser): 5.000 kr.

Specifikationer

Rubrik: Max 50 tegn inkl. mellemrum. Brødtekst: Max 250 tegn inkl.

mellemrum. Link: Valgfri linktekst på max 40 tegn inkl. mellemrum.

Billede/logo sendes som jpg/gif i pixels 140x140

Joblinks på mm.dk

Joblinks med logo, overskrift og ansøgningsfrist

• 2 uger: 3.000 kr. • 4 uger: 4.000 kr.

Kombi-rabat

For størst mulig effekt anbefaler vi at kombinere joblinks på mm.dk

med en tekstannonce i Mandag Morgen Brief. Joblinks i 4 uger + 1

tekstannonce (topplacering): 8500 kr.

Udgivelser

Udgivelser af Mandag Morgen

Navigation, 2. halvår 2012

MMN 24

MMN 25

MMN 26

MMN 27

MMN 28

13. august

3. september

1. oktober

5. november

3. december

Vil du høre mere om dine annonceringsmuligheder i

Mandag Morgens medier, hjælper vi dig gerne med at skræddersy

et tilbud, der matcher dine annonceringsbehov.

Kontaktinformation:

Sidsel Bogh, annoncechef tlf.: 33 70 71 20, mail: sidsel@mm.dk

Christina Engel, salgskonsulent tlf.: 33 70 71 29, mail: cen@mm.dk

More magazines by this user
Similar magazines