MAJ 2013 - ALS Gruppen Vestjylland

als.gruppen.vestjylland.dk

MAJ 2013 - ALS Gruppen Vestjylland

1 Maj udgave Årgang 7, Nummer 5 I dette nummer: Forsiden 1 Nyt fra Muskelsvindfonden 2 Arne’s klumme Handicapformidlingen Larsen Auto indretning Bagsiden 3 4 5 6 POLEN 2013 VI KØRER SELV Dansk grænse (padborg) til vort sted = 500 km (FOREGÅR I MIEDZYWODZIE SOM FRA 2009). d.08.09 til d.22.09.2013. pris 1850 zł. (eller pr.dag 132 zł.) 3700,- kr pr.person Ophold med fuld massage (x10)…. 2350,- Zl (4700,- dkr) Et depositum pr person fordres Altså et ophold, som alle møder vore krav, vore forskelligheder og giver et frisk pust til den normale dagligdag, både for brugere som for hjælpere samt pårørende. Opholdet inkluderer: Opholdet i et mikroklima, 3 daglige måltider, 2 behandlinger pr dag (10 dage), 150 m fra strand, 50 km fra tysk grænse (Swinoujscie). Der forefindes 30 værelser til vores disposition dvs mellem 60-70 personer. Alt vedr pris er samme niveau som 2010 alt afhængig af valutakursen. Dog tillægges administrationsgebyr på 50 zloty pr person (incl i pris). Vi har også aftale med nærliggende 2 sanatoriumer i tilfælde af overbookning. Punkter af særlig interesse: Nyt fra Muskelsvindfonden side 2 Arne’s Klumme side 3 Larsen Autoindretning side 5 Bagsiden side 6 Tommy R. Pedersen Det samme gælder som tidligere års ophold: Elevator er 140 cm dyb Sengelinned og håndklæder er på stedet. Sengelinned skiftes pr 14 dag eller efter behov. Håndklæder efterlades på gulvet til udskift. Medbringes selv håndklæder, vask privat aftales. Cafeteriet holder åben fra kl.15.00, andet kan aftales Stranden er 150 m væk i lukket område. Parasoller o.lign kan lånes/lejes ved receptionen. Her kan ligeledes lejes cykler, bordtennisudstyr mv. Internet forefindes som WiFi ved receptionen og på gangarealer. Udvides løbende. Elkedel på værelse og køleskab på brugers værelse samt elvarmer efter ønske på værelse. Plads i dybfryser til sondemad eller skal oplyses til bestilling. Ved sondemad reduceres prisen. Husk badehætte og badetøj, da svømning kan tilskrives som behandling, men kan også tilkøbes. Alle former for diæter kan bestilles. Veksling er mest fordelagtig at foretage i Polen. Betaling af ophold kan ske med Visa-kort ell. Mastercard på stedet. Alle handicappede med behov kan få manuel hospitalsseng, husk selv evt luftmadras e.lign til seng.. Medbring lift, liftsele, toilet/brusestol og andet personlig hjælpemiddel, samt evt recept på medicin i brug eller navn på ønsket medicin. Der samarbejdes med stedet om forskellige arrangementer. Fælles udflugter kan arrangeres efter ønske. Skadestue m/personale på stedet … 24/7. Vi vil gerne have tilsagn fra dig/jer. wiesia@wiesia.dk eller agv@mail.dk


2 Maj udgave Årgang 7, Nummer 5 Nyt fra Muskelsvindfonden (Opdateret) Ankestyrelsen ophæver omstridt afgørelse om mad til personer med BPA. For 10 år siden traf Ankestyrelsen en noget besynderlig principafgørelse om mad til personer med en hjælpeordning. Ifølge afgørelsen kunne kommunen beslutte, at hjælp til madlavning ikke skulle indgå i hjælpen efter hjælpeordningen, og at maden i stedet skulle leveres fra den kommunale madserviceordning. Afgørelsen var besynderlig, fordi reglen ellers er, at når man er berettiget til en hjælpeordning, så skal al hjælp indgå i hjælpeordningen, og man kan kun henvises til hjælp efter andre bestemmelser, hvis man selv ønsker det. Nu er Ankestyrelsen imidlertid kommet på bedre tanker og har ophævet denne principafgørelse. Dette er ikke mindst interessant, fordi Århus Kommune havde tænkt sig at gøre denne gamle afgørelse til en del af serviceniveaet i kommunen. Den plan kan Århus Kommune godt droppe nu, ligesom Århus Kommune også må droppe planerne om at bruge kvalitetsstandarder fra hjemmehjælp, når den udmåler hjælpeordninger. Den nu ophævede principafgørelse kan læses her. Efterfølgende (den 24. april 2013) har socialminister Karen Hækkerup besvaret et spørgsmål fra folketingsmedlem Stine Brix fra Enhedslisten, som havde ønsket at vide, hvordan retstilstanden på området så er nu. Hertil svarede socialministeren blandt andet: ”Generelt kan det om retstilstanden vedrørende udmåling af BPA oplyses, at BPA, jf. servicelovens § 96, stk. 1, ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Der skal ved udmålingen af hjælp i en BPA-ordning foretages en individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. Udmålingen skal som udgangspunkt dække alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Hjælp efter andre bestemmelser, f.eks. bestemmelserne om personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje, kan ikke indgå i udmålingen af hjælp efter § 96, medmindre borgeren ønsker det. Ankestyrelsen har oplyst, at denne retstilstand er præciseret ved (den nye) principafgørelse nr. 49-13, som har afløst (den gamle) principafgørelse C-36-02. Principafgørelse 49-13 fastslår bl.a., at en udmåling af hjælp til BPA, der tager udgangspunkt i kommunens sædvanlige udmåling til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, ikke er i overensstemmelse med formålet med ordningen. Kommunens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for at udmåle hjælp efter servicelovens § 96. Ankestyrelsen har endvidere oplyst, at principafgørelse C-36-02 har givet anledning til misforståelser, hvilket også er indgået i Ankestyrelsens overvejelser ved ophævelsen.” Socialministerens svar i fuld ordlyd kan læses her. Jørgen Lenger Side 2 HVIS DU VILVIDE MERE OM ALS http://www.muskelsvindfonden.dk/raad-og-vejledning/


Maj udgave 3 Arne Lykke Larsen www.arnesunivers.dk Årgang 7, Nummer 5 Arne’s klumme Sådan undgår man at betale parkeringsbøder Q-Park Danmark A/S Hør nu her, I må lære Jeres parkeringsvagter at handicap biler med handicapskilt synligt placeret i forruden ikke skal have parkeringsbillet! Jeg holdt endda på en handicap parkeringsplads. Hvad fanden er meningen, er I dumme eller hvad? Jeg lider af den dødelige og uhelbredelige sygdom Amyotrofisk Lateral Sclerose, er fuldstændig lam i hele kroppen og mit handicapskilt ligger altid synligt placeret i forruden! Det er klart ulovligt at give handicap biler med handicapskilt synligt placeret i forruden en parkeringsafgift! Hvis kravet vil blive genfremsat, vil Q-Park Danmark A/S få en stævning, hvorved yderligere omkostninger vil løbe til. Venlig hilsen Arne Lykke Larsen Og jeg hørte aldrig fra dem mere! Eller måske smed jeg bare deres efterfølgende breve ud.... Side 3


4 Maj udgave Årgang 7, Nummer 5 BPA leverandør— specialist i respirator Arbejdsgiveransvar Har du en hjælperordning, og overvejer du at overgive din arbejdsgiverrolle til et privat firma? I Handicapformidlingen er kvaliteten af den hjælp vi yder altafgørende. Vi har fuld fokus på at sammensætte en hjælperordning, der opfylder alle dine ønsker og behov. Vi skræddersyer en ordning, der passer til dig alt efter om du ønsker at overgive alt det praktiske i forhold til din hjælperordning, eller om du ønsker at blive ved med at have stor medbestemmelse på vagtplanlægning, rekruttering af hjælpere osv. Hvis du ønsker at blive ringet op til en uforpligtende samtale eller mail-korrespondance, er du meget velkommen til at ringe på 70 777 333 eller skriv mail til info@handicapformidlingen.dk IT-system Vi har branchens bedste IT-system, der samtidig er borgerstyret. Derfor er det altid nemt for dig at se vagtplanen, rette mødetidspunkter, bytte vagter, sygemelde vikarer, søge i vores sorterede vikarliste og meget andet. Der er et væld af muligheder, som du kan benytte. Den bedste virkardækning Vi har branchens bedste vikardækning, og vi har til dags dato dækket hver en eneste sygevagt pga. vores pålidelige og ansvarsfulde handicaphjælpere For vores borgere er det afgørende, at de kan stole på, at der kommer en dygtig afløser ud ved sygdom. I Handicapformidlingen er der ingen borgere, som ligger og bekymrer sig over om der mon kommer en sygemelding, når telefonen ringer om morgenen. (Der er dog stadig kommuner hvor takten for at løse arbejdsgiveropgaven samt vikardækning er så lav, at vi ikke assisterer i vikardækningen unden for kontorets åbningstid) Løn Løn som stemmer, til tiden og lønvilkår. Det er altafgørende for os, at lønnen altid stemmer og altid kommer til tiden. Vi har satset stærkt på et system, som er så fejlfri som overhovedet muligt. Og det er lykkedes. Borgere og hjælpere har adgang til en elektronisk vagtplan, hvor vagter og mødetidspunkter er meget logisk bygget op. Denne vagtplan danner grundlaget for lønnen. Hvis vagtplanen stemmer, så stemmer lønnen også! Vi udbetaler altid løn, pension osv. efter hvad der er afsat i borgerens bevilling. Det er det mest gennemskuelige for alle parter. Det sikrer både kommune og hjælpere for, at lønkronerne bliver brugt til løn – så du kan være tryg ved at være i et økonomisk stabilt firma. Pension og forsikring Vi sammensætter de bedst mulige pensions- og forsikringsvilkår for hjælperne. Dette betyder fx, at hvis en hjælper ødelægger noget i dit hjem, så erstattes det af vores forsikring – uden selvrisiko for dig. Hvis en hjælper får brug for hospitalsbehandling, er der i forbindelse med pensionen tegnet en Sundhedsforsikring. Den gør, at hjælperen kan få hurtigere behandling og optimal genoptræning – og kan dermed være hurtigere tilbage i din vagtplan. Hvis du skal på rejse i udlandet, så sender vi rejseforsikringskort. Kortet sikrer, at hjælperne er dækket ind på rigtig mange områder. Kurser Vi tilbyder i øjeblikket et førstehjælpskursus til vores hjælpere. Kurset er skræddersyet til handicaphjælpere, og vi betaler deltagergebyret og løn under kurset. Side 4


5 Maj udgave Årgang 7, Nummer 5 Hovedoverskrift Hos Larsen autoindretning får du 10.000 KR til køb af ekstra udstyr ved køb af bil med særlig indretning. Vi står for specialindretning samt salg og service af alle bilmærker og modeller. Vi producerer individuelle kvalitetsløsninger, der passer til den enkelte bruger af bilen. Vi opbygger alle mærker Side 5


6 Maj udgave Årgang 7, Nummer 5 BAGSIDEN Nyhedsredaktionen v/Tommy R. Pedersen Lyngen 3 7490 Aulum Telefon: Tlf:+45 97 266 607 Mob:+45 27 20 66 07 E-mail: agv@mail.dk www.als-danmark.dk Motto: Vær for andre, som du gerne vil have De er for dig ! INTERESSANTE INTERNETADRESSER TRYK HERUNDER PÅ ØNSKEDE LINK KOPIER ADRESSER IND I DIN BROWSER HANDICAPFORMIDLINGEN ALS GRUPPEN DK BIRGERS HIMMEL ALS GRUPPEN VESTJYLLAND ARNE LYKKE LARSEN MUSKELSVINDFONDEN REHABILITERINGCENTER FOR MUSKELSVIND DANSK ALS SELSKAB RESPIRATORBRUGER ALS GRUPPERNE DANMARK JAN MANTHAI NIELSEN WALTER BÜRGER ALSgruppen http://www.handicapformidlingen.dk/ http://www.als-gruppen.dk/ http://www.birgersfilm.dk http://www.als-gruppen-vestjylland.dk/ http://www.arnesunivers.dk http://www.muskelsvindfonden.dk/ http://www.rcfm.dk http://www.als-selskab.dk/ http://www.respiratorbruger.dk http://www.als-grupperne-danmark.dk http://sites.google.com/site/mitlivmedals http://www.kortlink.dk/7nk3 http://www.alsgruppen.dk Kender du til en hjemmeside der ikke er med, så skriv til os så den kan komme med, er der et link der ikke virker så hører vi også gerne fra dig, så vi kan få det ændret. Side 6

More magazines by this user
Similar magazines