Travel management - DBTA

dbta.dk

Travel management - DBTA

konference

Den 1. november

Hotel Scandic Copenhagen

Travel management

Mød følgende virksomheder:

DR Koncernindkøb

Dong Energy

Novo Nordisk

DILF

Sponsorer:


travel management

Den 1. november 2011 på Hotel Scandic Copenhagen

Travel management

Travel management kan være et ømtåligt område grundet modstridende

interesser mellem rejsende, indkøbere og travel managers og

for nogen forværres dette af en rejsepolitik der ikke er tilstrækkeligt

implementeret eller måske endda slet ikke eksisterer. Det sker derfor,

at der ikke nødvendigvis stilles spørgsmålstegn ved, om vi kan gøre

det bedre og billigere til gavn for såvel bundlinien som brugerne, og

resultatet kan være, at virksomheden går glip af store besparelser og

muligheden for at forbedre servicen over for de rejsende.

DILF og DBTA (Danish Business Travel Association) er i år gået sammen

om at afholde årets største travel management-konference for indkøbere,

travel managere og andre med strategisk ansvar for virksomhedens

håndtering og indkøb af rejseaktiviteter. Konferencen vil byde på såvel

virksomhedsindlæg, debat og networking samt en oplagt mulighed

for at holde sig opdateret på travel, meeting og expense managementmarkedet

i Danmark.

Vel mødt den 1. november!


program travel management

Den 1. november 2011 på Hotel Scandic Copenhagen

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbuffet

09.00 - 09.10 Velkomst ved dagens dirigent/ordstyrer

v/ Gitte Simonsen, Purchasing manager, Ferring Pharmaceutical

09.15 - 10.15 Integration af travel management aktiviteter i

indkøbsfunktionen i DR

DR har med virkning fra 1. september i år oprettet en travel managerfunktion

med organisatorisk placering i DR Koncernindkøb. Hensigten

har bl.a. været at samle ansvaret for porteføljen af drifts-, administrations-

og indkøbsopgaver på rejseområdet. DR vil på denne baggrund

præsentere det valgte setup med udgangspunkt i:

❙❙

❙❙

❙❙

Overvejelser omkring oprettelsen af en travel manager-funktion,

samt den organisatoriske placering heraf

Travel managerens ansvarsområder, samt snitflader til lønkontoret

og DR’s eksterne rejsebureau

Forventede fordele ved oprettelsen af en travel manager-funktion

v/ Louise Hundebøl, teamleder i DR Koncerindkøb og Gerd Munch

Dam-Madsen, strategisk indkøbskonsulent/travel manager i DR

Koncernindkøb

10:15 - 10:40 Kaffepause

10.40 - 11.40 Hvorfor skal man have en intern rejseafdeling

og hvilke krav og behov er sat i fokus?

Dong Energy har en egen rejseafdeling med otte personer og har i

gennem de sidste 20 år haft stor glæde og værdi af at arbejde med

denne struktur.

Karin Birkmose vil præsentere sine erfaringer ud fra følgende

overskrifter:

❙❙

❙❙

❙❙

❙❙

❙❙

Hvilken værdi skaber det at have en egen rejseafdeling?

Er disse værdier målbare?

Hvilke krav stiller det til virksomheden og de rejsende?

Hvilke overvejelser ligger der forud for valg af denne løsning?

Hvilke udfordringer ligger der i dag og i fremtiden i forhold til

teknologi, policies mv.?

v/Karin Birkmose, supervisor i rejseafdelingen, Dong Energy

11.40 - 12.00 Kaffepause


program travel management

12.00 - 13.00 Høst værdien af et travel managementprogram

I mange virksomheder er der stor fokus på at finde kontraktuelle

besparelser på kategorierne inden for rejseområdet. Dette indlæg vil

give ideer og inspiration til hvorledes yderligere værdi kan findes i et

travel management program.

❙❙

❙❙

❙❙

Hvad bør et travel management program indeholde?

Hvilken yderligere værdi skaber et travel management program?

Redskaber til at høste værdien i det nuværende set-up

v/Kenn Kajberg Rønhøj, projektleder, Travel Management Services, Novo

Nordisk

13.00 - 14.00 Temafrokost

Sponsoreret af American Express Commercial Card Nordic

14.00 - 14.15 Opsummering af dagens program og frokostdiskussioner

14.15 - 14.35 Gruppediskussion

14.35 - 15.00 Paneldiskussion

15.00 - 15.50 Får du optimalt udbytte af dine leverandørrelationer,

eller bare hvad du beder om?

Har du det optimale samarbejde med dine leverandører, og hvilke

parametre bør egentlig være omdrejningspunktet for din leverandørstrategi

på travel management området? Får du det fulde udbytte af

dine leverandørrelationer, eller risikerer du, at de kan ende med at

koste dig dyrt?

Holdningerne er mange til, hvordan et område som travel management

skal håndteres, og konsekvenserne kan være lige så. Så får du

fuld værdi for pengene, eller får du bare det, du nu en gang har bedt

om? Lars Mikkelsen vil tage strategier, udbytte og værdi op til diskussion

på et område, hvor besparelser og total cost ofte er i fokus.

v/ Lars B. Mikkelsen, M.Sc.Econ., Exec. MBA, Ph.D., Programme Director,

Risk Management & Negotiation, DILF

15.50 - 16.00 Afslutning på dagen

16.00 - 16.20

Scandic Copenhagen inviterer på et lille glas og rundvisning

af Danmarks første Story Hotel “From Above”.

Samtidig vil der være lodtrækning af fem gavekort til en overnatning

og morgenmad for to.

Gavekortet er gyldig på et af vores 156 hoteller i Nord Europa og kan

benyttes i weekender eller ferier.


praktiske oplysninger

Tid og sted

Konference:

Tirsdag den 1. november 2011

Registrering fra kl. 8.30

Hotel Scandic Copenhagen

Vester Søgade 6

1601 København

Priser

Kr. 1.000,-

Kr.1.800,-

for medlemmer af DILF eller DBTA

for ikke-medlemmer af DILF eller DBTA

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Overnatning og evt. forplejning ud over konferencearrangementet er ikke inkluderet i

prisen.

Tilmelding

Benyt www.dilf.dk/tilmelding

Faktura og bekræftelse fremsendes efter mod tagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften

tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage

inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding

senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften.

Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega

i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til

den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig

lige ledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer

på arrangementet.

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

Vesterbrogade 149

1620 København V

Telefon: 3321 1666

Fax: 3321 1566

E-mail: mail@dilf.dk

www.dilf.dk

More magazines by this user
Similar magazines