111012roadshow - De Offentlige Tandlæger

doft.dk

111012roadshow - De Offentlige Tandlæger

Faktaboks:

Roadshows løber af stablen i byerne Aalborg (26-10), Viborg (27-10), Kolding (2-11), Ringsted (9-11), København (10-11). Tidspunkt:

Kl. 16.30 til 21.30. Fra 16.30 til 18.00 handler det om netværk for nyansatte. Kl. 18.00-18.30 byder foreningen på et let måltid.

Kl. 18.30 – 21.30 er temaet ”Sundhedstænkning og sygdomstænkning ” – debat og refleksion om det daglige arbejde i klinikkerne.

Refleksioner før Roadshow 2011!

Fra formanden:

”For et par uger siden faldt jeg over følgende overskrift i en annonce i Politiken, skrevet af kommunikationsbureauet

Mensch. Ordene lød: ”MAN KAN IKKE TÆNKE, HVIS MAN ER SIKKER PÅ AT MAN HAR RET”, og læste man længere ned i

teksten, stod der blandt andet: ”Man beslutter sig for, at man har ret. At verden hænger sammen på en bestemt

måde, og at alle, der mener noget andet, er mindre oplyste….Man gentager bevidstløst sine forudfattede meninger og

standardargumenter i et forsøg på at fastholde sit verdensbillede. Til sidst omgås man kun mennesker, der deler ens

egne synspunkter…Men hjernen er stadig en muskel, der kræver varieret motion for ikke at degenerere. Så hvis vi

fortsat vil bevæge os, må vi lade os påvirke. Simpelthen lade en dør være åben for tanker, vi ikke selv har tænkt.”

Og hvor er det, jeg vil hen med det her lange citat? Jo, Hvis vi vil blive ved med at udvikle os selv og den offentlige

tandpleje, så skal vi lade os udfordre, og turde stille spørgsmål ved dét, vi går og gør.

Det har længe været Hovedbestyrelsens ønske at sætte refleksion og debat på dagsordenen. Ambitionen er på

længere sigt, at vi som forening kan være med til at skabe en konstruktiv og fremtidig debatkultur blandt offentlige

tandlæger med lyst, mod og vilje til at stille spørgsmål ved måden at gøre ting på. Hvorfor gør vi, som vi gør? Er der

andre, der gør noget andet? Kan vi lære noget? Intensionen med Roadshowet er derfor først og fremmest at sætte

fokus på den faglige refleksion og debat i relation til sygdoms- og sundhedsbegreber i vores daglige virke. Det er

sundhedstænkningen, der vil være i centrum.”

Anne Kaae-Nielsen.

Fra medlemmerne:

”Dét jeg godt kan lide ved årets Roadshow er, vi udfordres - så vi derigennem kan blive meget bevidste om de tilbud,

vi giver vores borgere. Sygdomsbilledet er meget polariseret og kooperationen hos børn, unge og deres forældre er

ikke altid den mest ønskværdige. Kan vi derimod komme med en alternativ tilgang, får vi måske på længere sigt det

bedste resultat. Sidegevinsten er, at der udsendes et vigtigt signal om, at den kommunale tandpleje udviser

børnekompetence.”

Hanne Pehrson, Overtandlæge i Ikast.

”I min seks års ansættelses periode har jeg til tider arbejdet sammen med kolleger, der tilhørte en generation, hvor

tingene hele tiden skulle gøres på én bestemt måde, og ny tænkning var svært for dem at acceptere. Det er dejligt at

høre/se, at der nu er ny tænkning på vej, og at der findes alternativer, så man som tandlæge ikke skal låses fast i de

sædvanlige rutiner og have dårlig samvittighed over, men i stedet være glad for den behandlingsmetode, man har

valgt som den bedste.”

Shazia Riaz, tandlæge i Roskilde.


Fra oplægsholderen:

På efterårets fem Roadshows vil jeg forsøge at anvise måder, som vi i tandplejen kan arbejde med spørgsmålene på:

Er der sammenhæng mellem intentionerne med vores indsats,

De operationelle mål, vi selv sætter?

Midlerne, vi bruger til at nå målene?

Og måden, vi bruger midlerne på?

Vores daglige praksis er solidt funderet på en række professionsstandarder, der i den enkelte situation giver

behandleren et solidt fundament at træffe kliniske beslutninger om behandling ud fra. Samtidig har vi en forståelse af,

at vores professionsstandarder er solidt forankret i videnskabelig viden. I dagligdagen udfordres vi jævnligt på en

række af vores mest fundamentale standarder. Det kan være det enkelte barn, der ikke lige passer 100 % ind i en

bestemt indikation. Det kan være ændrede organisatoriske rammer, dikteret af den samfundsskabte økonomiske

virkelighed, f.eks. de konstant strammere økonomiske rammer i kommunerne. Det kan være ny videnskabelig viden,

nye teknikker, nye materialer, ny lovgivning og meget andet, der griber direkte ind i etableret praksis, f.eks.

udfasningen af amalgam. Desuden er tidligere tiders autoritære tandlægerolle langsomt blevet forandret med det

samfund, tandplejen i dag fungerer i. Forholdet mellem brugere og sundhedspersonale er fundamentalt ændret med

f.eks. lovgivningen om patientrettigheder (informeret samtykke).

Refleksion er nødvendigt

Det er ikke nemt at sætte sin praksis under lup. Udover professionsstandarder er meget af det, der styrer menneskers

praksis vaner, personlige præferencer - og en del af dette har karakter af tavs viden. Det kræver vilje, tid og værktøj,

der er egnet til opgaven, at få baggrunden frem i lyset og få set på, om det, der styrer vores praksis faktisk er det, vi

ønsker skal styre den.

Efter min mening er Uffe Juul Jensens tænkning om praksisformer i sundhedsvæsenet – baseret på analyse af

medicinsk praksis – et relevant redskab, der kan bruges til at initiere individuelle, arbejdsplads- og standsreflektioner

over daglig praksis og afdække de bagvedliggende værdier. Refleksioner over praksis, værdidiskussioner, efterspørgsel

af, Sudvikling af og implementering af ny viden og nye metoder i faget er nødvendigt for, at vores tandplejetilbud er

relevant og i pagt med tiden.

Niels Hansen.

Det er sundhedsvæsenets – og herunder tandplejens – opgave at arbejde med dels at trække grænsen mellem

personer/tilstande, der har behov for behandling og personer/tilstande, der ikke har behov for behandling, dels at

underbygge eller begrunde påstande om, at én form for behandling (af en bestemt sygdom, tilstand eller problem) er

bedre end en anden behandling.

Inspireret af Uffe Juul Jensens bog ”Sygdomsbegreber i praksis”.

Alle er velkomne - både medlemmer og ikke

medlemmer. HUSK TILMELDING senest en

uge før Roadshow-datoen i din by.

More magazines by this user
Similar magazines