Skat Nyheder og ideer

lro.dk

Skat Nyheder og ideer

Skat

Nyheder og ideer

v/ Skattekonsulent

Anna Boel


Lavere loft til

lovforslag

pensionsindbetaling

• Ratepension

• Loft 2011: 100.000 kr.

• Loft 2012: 55.000 kr.

• Dog stadig for selvstændige indtil 30% af erhvervsoverskud før renter

Hvad gør vi så?

• Livsvarig livrente, fradrag maks.

• 46.000 kr.

• 1/10 af indskud eller

• fuld arbejdsgiverindbetaling

• Kapitalpension – maks. 46.000 kr.

Ophørspension ved salg - stadig 2.507.900 kr.


Betingelse:

Strammere regler for .

ophørspension

• Aktiv erhvervsvirksomhed – f.eks. landbrug

• Nu maksimalt 25% aktiver/indtægter fra

udlejning af fast ejendom (ikke landbrug),

kontanter, værdipapirer (2011: 75%)

lovforslag

Dvs. stramning – for ”pengetankvirksomheder”


Multimedieskatten

lovforslag

aflives

• Fra 2012 en beskatning af 2.500 kr. for fri

telefon, computer og internetadgang

• Mulighed for ægtefællerabat med 25%

• Fuld fradrag/afskrivning for udgiften i

virksomheden

• Medarbejdere kan slippe for beskatning af

fri telefon, hvis den ikke bruges privat og

underskriver ”tro og love erklæring”


Ikke fradrag for

sundhedsforsikring

lovforslag

• Ikke længere fradrag for selvstændige

• Medarbejdere med arbejdsgiverbetalte

sundhedsforsikringer skal fra 2012

beskattes heraf


Underskudsmodregning

lovforslag

begrænses

• Begrænsning indføres for selskaber (ApS, A/S)

ikke personligt drevne virksomheder

• Underskud ud over 1 mio. kr. kan maksimalt nedbringe

den skattepligtige indkomst med 60 pct. Underskud

fortabes dog ikke, men det vil tage længere tid at

udnytte dem.

• Eksempel

• Underskud fra tidligere år: 5 mio. kr.

• Overskud 2012: 2 mio. kr.

Skattepligtig indkomst efter modregning af underskud 400.000 kr.

– Restunderskud til fremførsel 3,4 mio. kr.


Bolig-job ordning

• Fradrag for private håndværkerudgifter på

op til 15.000 kr. pr. person

• Gælder også i 2012

• Fra 2013 erstattes ordningen med en

støtteordning til energirenovering


Bolig-job ordning

• Hvilken type arbejde er omfattet:

• Arbejde på boligen, f.eks.:

• Tagarbejde

• Malerarbejde

• Reparation/fornyelse køkken og bad

• Installation af solceller mv.

• Serviceydelser i hjemmet, f.eks.:

• Rengøring

• Børnepasning

• Havearbejde


Restskat og restbidrag 2011

• Skal den betales før 31/12 2011?

• Undgå rentetillæg

• 1/1-30/6: ”dag til dag” rente, 4,2% (2010-tal)

• Efter 1/7: fast rentetillæg, 6,2% (2010-tal)

• Eller undgå for stor hævning i 2011 i VSO

– betal først skatten i 2012


Bil og julegave

• Køb bilen før status og få fuld fradrag for

”kantstenseffekten”

• Julegaven til ansatte, maks. 1000 kr. for

alle årets gaver - altid skattefri af julegave

under 700 kr.


Husstandsvindmøller og

solceller

Træk underskud fra i skat…

To muligheder for skattemæssig opgørelse:

1. skematisk opgørelsesmåde,

• Den del af indkomsten ved salg af el til elselskabet, der

overstiger 7.000 kr., medregnes til indkomsten med 60 %,

eller

2. en regnskabsmæssig opgørelse.

• Salg af el til elværket samt eget forbrug af strøm

indtægtsføres. Eget forbrug: f.eks. 4.000 kWh x 0,60 kr.;

2.400 kr. pr. år

• Fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger

• Et underskud kan fradrages i f. eks. lønindtægt

• Virksomhedsskatteordningen kan anvendes


Kapitalafkastsatsen

• SKAT har beregnet satsen forkert siden år

2000

• Skal du have skat tilbage?

• Rentekorrektion

• Velkonsolideret virksomhed med stor

kapitalindkomst og topskat

• Fremover vil flere få fordel af virksomhedsordning

frem for kapitalafkastordning

More magazines by this user
Similar magazines