Frekvensomformere og softstartere - Solar Danmark A/S

legacy.solar.dk

Frekvensomformere og softstartere - Solar Danmark A/S

INDUSTRI

Magasinet

December . 2004

Frekvensomformere

og softstartere

• OBO Gitterbakker i industrien

• Cubo P Tavlesystem

• Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker


Mindre kabinet, større

fleksibilitet

I denne udgave af Solar Industri Magasinet

har vi sat focus på frekvensomformere

og softstartere.

Temaet er valgt for at give en bred orientering

om de mange nyheder og anvendelsesmuligheder

den seneste udvikling

inden for produktområdet har at byde på.

Magasinet indeholder en række artikler

fra nogle af vore leverandører af produkter

inden for temaet samt praktiske eksempler

fra installationer hos nogle virksomheder.

Derudover er medtaget artikler fra vore

egne produktingeniører omhandlende

en række udvalgte produkter.

Sidst i bladet findes en orientering om

at magasinet nu også findes på nettet.

Sammen med bladet er vedlagt en brochure

omhandlende sikkerhedsprodukter.

Vi håber du må få glæde af denne udgave

af Solar Industri Magasinet.

Med venlig hilsen

Solar A/S

Indhold:

Mindre kabinet, større flexibilitet .................. 2

Frekvensomformere med ny fleksibilitet ........ 4

Ecofast –100% decentral løsning ................... 5

Nye konfigurerbare sikkerhedscontrollere ...... 6

Cubo P Tavlesystem og tilbehør ..................... 7

Hvorfor anvende softstartere ......................... 8

OBO Gitterbakker i industrien ...................... 10

Motorstart med plug-and-play ..................... 11

VLT® AutomationDrive FC302 ........................... 12

Pakkeløsning – stjerne-trekant-omskifterens

afløser .......................................................... 13

Ideel sikkerheds-lågekontakt til maskiner

i fremtiden .................................................... 14

SMS til din PowerFlex ................................. 15

Trådløs access til Siemens frekvensomformer ... 16

Frekvensomformeren på vej tilbage på

maskinen ....................................................... 18

Manglende sikkerhedsudstyr årsag til

tavleulykker ..................................................... 20

L-AUS Værktøjssæt ............................................... 21

Danfoss VLT® sætter tryk på renrumsproduktion

.......................................................... 22

Danfoss VLT® bedst i barsk miljø .................... 23

Integreret sikkerhed i frekvensomformere ...... 24

Brochure omhandlende sikkerhedsprodukter ... 27

Danfoss har taget ny teknologi i brug

Effektelektronikken er inde i en forrygende

udvikling som alt andet elektronik.

Dette medfører at komponenterne bliver

bedre, hurtigere og mindre.

Allerede for mere end et år siden tog

Danfoss Drives A/S den nye teknologi

i brug, og det medførte på daværende

tidspunkt, at Danfoss VLT® frekvensomformere

i effektområdet 45-90 kW blev

forsynet med den nyeste teknologi inden

for halvledere. På daværende tidspunkt

medførte det en reduktion af størrelserne

på disse frekvensomformere.

Markant mindre VLT® frekvensomformere

Indførelsen af den nye teknologi i VLT®

frekvensomformere i effektområdet

90-250kW området har nu medført at

Danfoss kan levere markant mindre frekvensomformere.

Reduktionen på størrelsen

i m 3 har medført, at Danfoss nu

er blandt producenterne af markedets

mindste frekvensomformere.

Opgraderings plade med RFIfilter,

sikringer og afbryder.

2

83 % mindre frekvensomformer

Som beskrevet har Danfoss VLT®

frekvensomformere været gennem en

gennemgribende konstruktionsændring

og taget ny teknologi i brug, som har

medført at frekvensomformerne er blevet

8-83 % mindre i volumen.

Reduktionen vil være en klar fordel, når

der skal findes plads til frekvensomformeren

i tavle eller tavlerum, endvidere er

mindre volumen også lig med mindre vægt.

Mindre tabseffekt

Udover den markant mindre dimension, er

der yderligere fordele ved anvendelse af

den nye teknologi.

Tabseffekt for omformerne er blevet yderligere

reduceret, og er derfor helt nede på

2% og det er en stor fordel, da man ofte

skal af med varmen igen fra eksempelvis

et tavlerum, for ikke at forglemme den

direkte energibesparelse ved mindre

tab hvilket er en væsentlig faktor ved

frekvensomformere med store effekter.


Her ses før- og efter billeder.

Til venstre VLT5300 200 kW, 160% konstant moment.

Til højre VLT5302 200 kW, 160% konstant moment.

EMC specifikationer

Danfoss VLT® frekvensomformere leveres

naturligvis stadig med indbygget

DC-spoler og EMC fi lter.

Derfor er der stadig mulighed for at benytte

op til 150 meter skærmet motorkabler,

klassifi cering A1 (I henhold til

EN55011).

Når uheldet er ude

Når uheldet er ude og man ikke har fået

specifi ceret sin Danfoss VLT® frekvensomformer

korrekt, er det nu muligt at

eftermontere komponenter.

Det er derfor nu muligt at eftermontere

sikringer, afbryder og RFI-fi lter, i følgende

Danfoss VLT® frekvensomformere.

• VLT® 5000, 5122-5302, 90-200 kW

• VLT® 5000 FLUX, 5122-5302, 90-200 kW

• VLT® 6000, 6152-6352, 110-250 kW

• VLT® 8000, 8152-8352, 110-250 kW

For at gøre det enkelt er det samme option

der bruges, uanset om IP tæthedsklassen

er 00,21 eller 54.

Der er mulighed for at eftermontere/opgradere

med følgende kombinationer:

• Sikringer

• Sikringer og afbryder

• RFI-fi lter

• RFI-fi lter og sikringer

• RFI-fi lter, sikringer og afbryder

Alt i alt er det nu lidt lettere at opdatere,

hvis man benytter Danfoss VLT® frekvensomformer.

Ønsker man ikke selv at eftermontere

komponenterne, er det altid muligt at rekvirere

en af vores veluddannede serviceteknikere

til at udføre opgaven.

Opstart og indregulering

Endvidere er det også muligt at tegne

servicekontrakter, samt rekvirere hjælp

ved opstart og indregulering af Danfoss

VLT® frekvensomformer.

Kontakt Solar A/S for yderligere information.

3


Frekvensomformere med ny fleksibititet

Telemecanique Altivar 31 er en kompakt,

plug-and-play frekvensomformer med høj

ydelse, designet til at styre en 3-faset

asynkronmotor med effekter fra 0,18 til

15kW. Altivar 31 kan fl eksibelt tilpasses

mange applikationer som fx materialehåndtering,

pumper, ventilator, ilægning/

emballering m.v.

Kompakt

Den kompakte Altivar 31 måler bare

H 145 X B 72 X D 140 mm med 0,75 kW,

1 X 230V med RFI fi lter. Omformerne kan

monteres side om side og dermed spare

betydelig plads.

Mange spændingsområder

4 spændingsområder (230V AC 1-faset,

240, 500 og 600V AC 3-faset) sammen

med et integreret RFI klasse A fi lter betyder,

at Altivar 31 respekterer de internationale

tekniske specifi kationer og standarder.

Med Autotuning tilpasser frekvensomformeren

sig til motorens parameter

og øger dens dynamiske egenskaber.

Kommunikation

Indbygget Modbus og CANopen forbereder

Altivar 31 for de industrielle automationssystemer.

Køleribberne kan med dette design placeres

udenfor kabinettet, hvorved effekttabet

reduceres betydelig.

Simply Smart

Altivar 31 er et produkt i Telemecaniques

Simply Smart program. Frekvensomformeren

opfylder de internationale standarder

UL/CSA, CE og NOM.

De nye frekvensomformere ATV31

kan monteres enkelt eller side om side.

Simply Smart: Mere snildt og intelligent i sin anvendelse.

ATV31 frekvensomformere i Kapling IP55.

I tilgift fås en integreret web-server, som

– via en Ethernet/Modbus bridge – giver

worldwide adgang til alle parametre og informationer

i Altivar 31, uanset tid og sted.

Udover den mest almindelige IP21 indkapsling

til indbygning, kan Altivar 31

leveres i IP55 indkapsling, hvorpå der er

udslagsblanketter til bl.a. montering af

netadskiller, start/stop/reverseringsomskifter,

potentiometer, alarmlampe m.m.

Dermed er denne model en komplet motorstarter.

”Drive Kit” eller indbygningskit er en helt

ny mulighed, hvor Altivar 31 leveres i et

specielt design til integration i en maskinstyring.

4


Ecofast en 100% decentral løsning

Af Promotor Jannik Kreiberg

Sensor

Siemens Ecofast konceptet bygger på en

100% decentral løsning, da motorstarterne

er placeret i nærheden af eller direkte

på motorerne.

Konceptet:

Dette koncept udmærker sig ved, at alle

komponenterne sættes sammen ved brug

af færdig konfektioneret stik. Det gør

montagearbejdet næsten som en leg som

med LEGO klodser.

I stedet for en central tavleløsning hvor

hver motor bliver forsynet med sit eget

kabel, har man med en Ecofastløsning,

én energikæde og én Profibuskæde ud

til alle motorstartere.

Der er på Siemens udbud af motorstartere,

henholdsvis 2 og 4 digitale indgange

til brugerens rådighed. Det gør en traditionel

løsning med en decentralt placeret

klemmekasse på anlægget med multikabler,

klemmer, og forskruninger til fx fotoceller

og/eller induktive følere overflødig.

Dette betyder er stor tidsbesparelse på fortrådning

samt en meget fleksibel løsning.

M.h.t. de digitale udgange findes der en

nem løsning nemlig: Et ind- og udgangsmodul

til Profibus-DP.

Motorstarterne findes i flere forskellige

motorstartervarianter:

• Mekanisk motorstarter som er afhængig

af at motoren har indbygget termistorer

i viklingerne for op til 4kW.

• Mekanisk motorstarter med indbygget

termorelæ, her kan motorer uden termistor

anvendes. Op til 4kW.

• Softstarter yder fuld elektronisk motorbeskyttelse

(har indbygget by-pass kontaktor).

Start og stoptiderne samt startog

stopspændingen som bruges til at

rampe op og ned med, kan selvfølgelig

indstilles efter behov. Op til 5,5 kW

DUO-starter, yder ligeledes fuld motor

beskyttelse men regulering af hastigheden

sker med omtrent ved princip

som frekvensomformere. Der er dog

her tale om slags frekvensomformer

med et begrænset antal parametre.

Op til 1,5 kW.

Sensor

Hvor kan Ecofast gøre sig gældende?

Det ideelle sted til at indsætte Ecofast

komponenter er bl.a. rullebaner, båndtransportører

og pallebaner.

Software:

For at gøre projekteringsarbejdet nemmere,

har Siemens udviklet en Engineering

software som hjælper igennem projektfremstillingen,

og samtidig holder styr på

bl.a. kortslutningstrømme, kabellængder

og at gældene UL og IEC normer bliver

overholdt.

Når projektet er gennemtestet i softwaren,

vil det være muligt at printe en

fuldt dækkende dokumentation samt en

stykliste med Siemens bestillingsnumre.

Switch ES version 2004 er en paraplysoftware

som bruges til konfiguration af Ecofast

motorstarterne.

Denne software kan integreres under

Step-7 fra version 5.1. Virkemåden er

den, at tilføjer man en eller flere Ecofast

komponenter i sin hardwarekonfiguration

i Step-7, kaldes Switch ES per automatik

op, så snart parameterknappen bliver aktiveret.

Ganske bekvemt. (Samme software

bruges også til at konfigurere

ET200S med)

Gearmotor

Monitor

P & CM

Motorstarter m. integreret Input

Sikkerhedsteknik

5


Nye, konfigurerbare sikkerhedscontrollere

fra Telemecanique

Innovationer med stor anvendelighed

Produktfamilien Preventa fra Telemecanique

er blevet forøget med et nyt og

attraktivt medlem. Det nyeste produkt i

denne serie er den multifunktionelle XPS-

MC sikkerhedscontroller, som opfylder

sikkerhedskategori 4 i overensstemmelse

med EN 954-1. XPS-MC er forsynet med

integrerede fordefinerede og certificerede

sikkerhedsapplikationer, som kan konfigureres

med Windowssoftware. Denne nye

controller er udviklet til anvendelse i de

industrielle applikationer, hvor der er behov

for at overvåge mange sikkerhedsfunktioner

samtidig. Disse uhyre fleksible

sikkerhedscontrollere er lige velegnede

til brug ved sikkerhedsapplikationer på

enkle maskiner som ved mere komplekse

maskiner.

Reducerer installationsomkostninger

og pladsen

Robust, fleksibel og multifunktionel

Controlleren er konstrueret specielt med

henblik på aggressive industrielle driftsmiljøer

og er derfor særlig modstandsdygtig

over for stød, vibrationer, klimatiske

påvirkninger og elektrisk støj.

Controlleren garanterer for brugerens

sikkerhed.

Som eksempler på anvendelser kan

følgende anlægstyper nævnes:

• Maskiner til forarbejdning af metal

og træ

• Emballagemaskiner

• Maskiner til sprøjtestøbning af plastik

• Robottekniske anlæg

• Anlæg til transport og produktion

• Præge- og stansemaskiner

Sikkerhed og besparelser på alle

områder

XPS-MC sikkerhedscontroller leveres i

to versioner med hhv. 16 og 32 digitale

indgange. Controlleren kan modtage indgangssignaler

fra f.eks. nødstopknapper

eller sikkerhedsendestop med eller uden

låsning, og har relæ- eller transistorudgange

til optisk sikkerhedsudstyr og fotoaftastere

(til mutingfunktioner), ventilovervågning

og to-hånds styring, for blot

at nævne nogle få.

XPS-MC16X

Denne XPS-MC sikkerhedscontroller er

primært beregnet til anvendelse i krævende

sikkerhedsapplikationer, hvor den

giver en transparent og overskuelig fremstilling

af alle komponenterne. Dette

betyder store muligheder for besparelser

i forbindelse med betjeningen af anlæggene

samt reducerede installationsomkostninger

i forhold til konventionelle

ledningsinstallationer. Der er adgang til

letoverskuelige og omfattende fejldiagnoser

på alle tidspunkter, hvilket giver mulighed

for lynhurtig reaktion på fejlmeldinger.

Det nye koncept med et selvstændigt

sikkerhedsovervågningssystem samt

controllerens kompakte kabinet er med til

at reducere den nødvendige installationsplads.

XPS-MC32X

Sikkerhedscontroller til 16 og til 32 digitale indgange.

6


Cubo P Tavlesystem og tilbehør

Ensto CUBO P – den komplette løsning i

ISO kapsling.

CUBO P er designet i overensstemmelse

med tavlebyggerens ønsker og krav til

montagevenlighed, samt typetestet i.h.t.

EN60439-1/4.

Åben konstruktion i sammmenbygningsflangerne

Kassebunden er totalt åben i de fi re sider

og muliggør hurtig og effektiv montage af

tavledelene.

Alle kabler, skinner etc. monteres let pga.

den åbne konstruktion. Afdækninger og

lukkestykker monteres til sidst.

Hurtig samling og montage

Flangesammenbygninger monteres ved

hjælp af hurtige låsestag.

Tæt konstruktion

Ensto CUBO P systemet er testet og godkendt

(EN 50298) til IP 65.

Alle sammenbygninger og dæksler er forsynet

med pakninger, som giver en høj

beskyttelsesgrad.

Stort udvalg af tilbehørsdele

Til hver enkelt kassebund er der et stort

udvalg af forskellige flanger og kabelpakdåser

(SFS). Desuden fås adaptere

til SFS plader, hængslede frontpaneler,

DIN-skinneindsatse, alternative systemer og let monterbare afdæk-

lukkeningsplader.

Fleksible skinnesystemer

Skinnesystemet er forberedt til 5

eller 10 mm skinner (Cu/Al) og er

meget fleksibelt.

Moduldæksler

Til CUBO P systemet har Ensto udviklet

tre størrelser moduldæksler

med alternativ front – åben, lukket

eller med DIN-skinne slids.

Den røgfarvede inspektionsrude er for

afl åsning eller plomberbar, og den hængslede

side er vendbar.

Cubo P

Tavlesystem og tilbehør

Cubo P

Tavlesystem og tilbehør

CUBO P – montagevenlig konstruktion

Solar har udviklet et dansk bestillingskatalog

der viser trinvist opbygningen af en

komplet tavle i Ensto CUBO P kasser. Der

vises et trin per side – til venstre samlingen

og til højre de enkelte dele. I samlingen

ses hver fase eller hvert trin, der

er nødvendigt, samt montagemåden.

Enhederne i illustrationerne er anført med

numre, som svarer til positionsnumrene i

skemaet med bl.a. EAN- og typenummer.

Kataloget kan rekvireres hos Solar

EAN nummer 5705158072880.

1

1

2

1
6
7


Hvorfor anvende softstartere ?

Af Erland Huus, Marketingchef,

IC ELECTRONIC A/S

Hvad ville der ske, hvis vores biler ikke

var udstyret med en kobling. Bilen ville

begynde at køre når motoren blev startet,

men hvordan ville gearkassen og transmissionen

se ud, efter bare kort tids anvendelse.

På grund af den meget hårde

og direkte startmåde, ville de mekaniske

dele højst sandsynligt hurtigt blive slidt,

og til sidst stoppe med at fungere.

Dette eksempel er selvfølgelig et tænkt

tilfælde, men kan, desværre meget apropos,

sammenlignes med de faktiske forhold

i flere industrielle applikationer.

Ofte ser man at f.eks. kraftige kæder eller

tykke aksler knækker på grund af alt for

stor mekanisk stress, forårsaget af mange

direkte og hyppige starter.

Ved en direkte start, eller ved anvendelse

af stjerne-trekant startere, optræder der

kraftige momentstød og strømspidser på

det tilsluttede net, som kan forårsage

ukontrollerbare mekaniske påvirkninger

med deraf følgende produktionsstop og

utilsigtede vedligeholdelsesomkostninger.

Det er et alment kendt problem i forbindelse

med den daglige slidtage på transmissionsudstyr

gearkasser, lejer, kileremme

m.v., som man desværre accepterer

som en del af de faste vedligeholdelsesomkostninger.

Ovennævnte problemer kan løses ved at

anvende softstartere, i både nye og allerede

eksisterende applikationer.

En softstarter er et ganske udmærket alternativ

til frekvensomformere, når der

ikke er behov for hastighedsregulering.

Desuden er installationsomkostningerne

væsentlig lavere, end installationsomkostningerne

ved frekvensomformere

(netfiltre osv). Softstarteren fungerer ved

at regulere motorspændingen, og dermed

momentet, efter en forud justeret rampetid-

og startmoment indstilling, indtil fuld

motorspænding er opnået. Med denne justerbare

spændings- og startmoment indstilling

opnås der dokumenterede fordele

i almindelige industrielle applikationer

såsom pumper, kompressorer, transportbånd,

pakkemaskiner, ventilatorer m.v.

Begrænsning af startstrøm og

momentslag

Et andet vigtigt faktum, er den påkrævede

reduktion af startstrømmen, som typisk

er 6 gange højere end den nominelle strøm

(direkte start), der genereres når en motor

med tilhørende mekanisk transmission

startes på ovennævnte måde (se fig1).

Forsyningsselskaberne tillader normalt

kun direkte start af små motorer typisk

op til på 2.2 - 5.5kW afhængig af monteringssted.

Fig. 1

Typisk direkte start af 3 faset motor

Fig. 3

Typisk soft start af 3 faset motor

Strøm

Strøm

Tid i ms

Tid i ms

Fig. 2

Stjerne-trekant start af 3 faset motor

Fig. 4

Power udgang (IC)

Soft start af 3 faset motor

8


Ved at regulere motorspændingen undgår

man de problemer, der forekommer ved

anvendelse af stjerne-trekantstartere

hvor der i princippet optræder to strømspidser,

først i stjerne og senere efter

endt tidsforløb i trekantkobling (se fi g.2).

Ved anvendelse af stjerne-trekantstartere

optræder der desuden to momentslag

i den mekaniske konstruktion.

Ved at anvende softstartere udgås disse

momentslag og startstrømstød, og afhængig

af om man vælger at regulere

i en, to, eller tre faser, kan der opnås reduktion

i startstrømmen på helt op til 65%.

Valg af softstarter

For at konkretisere de faktiske forhold

hvorunder softstarteren skal arbejde, er

det vigtigt at vælge den rigtige softstarter

til den rigtige applikation. For at kunne

gøre dette, må man først kende applikationens

arbejdsrytme og startstrøm, for at

være sikker på at den valgte softstarter

kan udføre arbejdet korrekt uden termisk

udkobling med deraf tilhørende produktionsstop.

Der er derfor vigtigt, at notere

sig de informationer der er angivet i databladet

for den pågældende softstarterfamilie

og sammenholde dem med de

faktiske motor-/strømdata. Disse vigtige

informationer er også trykt på selve softstarteren.

Her fi nder man bl.a. følgende

informationer:

• Regulering i 1, 2 eller 3 faser

• Driftsspænding

• Kabeltilslutning

• Motorstørrelse

• Overbelastningsprofi l i henhold til

EN60947-4-2

• Kortslutningsbeskyttelse

• Udløsekarakteristik (trip klasse)

• Startmoment med og uden kickstart

(løsrivelsesmoment)

Belastningsprofiler

Hvis man kigger specifi kt på overbelastningsprofi

len, i henhold til EN60947-4-2,

angiver denne information under hvilke

konditioner softstarteren kan belastes og

tilpasses i den ønskede applikation (fig. 3).

Softstarter type SMC 3 DA 4015 kan være

et typisk eksempel på hvordan man

”læser” de opgivne informationer fra databladet.

Denne softstarter kan nominelt

belastes op til 15A (7.5kW) 400VAC, og

har en overbelastningsprofil på AC-53a

X-Tx:8-3 : 100-3000. (AC53-a indikerer

driftskategorien for kontrol af standard

asynkronmotorer uden at softstarteren

by-passes under drift). Disse specifikationer

dækker oplysninger om at denne type

kan arbejde med en belastningsstrøm

på 8 gange den nominelle strøm i 3 sekunder.

100 står for 100% cyklustid og

3000 indikerer antallet for tilladte indog

udkoblinger pr. time (her 3000 gange).

Dette er gjort muligt på grund af, at konstruktionen

og opbygningen af powerudgangen,

som er den helt essentielle komponent

i softstarteren (fig. 4). Ved større

motorbelastning, og afhængig af hvordan

softstarteren er konstrueret, er det nødvendigt

at by-passe powerudgangen.

I den type af softstartere er overbelastningsprofi

len derfor en anden, dette

gælder f.eks. type SMC 33 DA 4050BP.

Denne softstarter kan belastes op til

50A (22kW) 400VAC, og har en overbelastningsprofil

på AC-53b X-Tx:6-6 : 30.

(AC53-b indikerer driftskategorien for

kontrol af standard asynkronmotorer hvor

softstarteren by-passes under drift, enten

internt eller eksternt). Disse specifikationer

betyder at denne type kan arbejde

med, en belastningsstrøm på 6 gange den

nominelle strøm i 6 sekunder og 30 står

for ventetiden i sekunder mellem hver

startoperation.

Når disse oplysninger er tilstede, er det

ganske enkelt at finde den softstarter type

der passer til den ønskede anvendelse

og samtidig få information om, hvor ofte,

og under hvilke konditioner, man kan

starte og stoppe sin motorapplikation.

Det er derfor vigtig at man under konstruktionsarbejdet,

det være sig i forbindelse

OEM projekter eller også når der

er tale om enkelte opgaver, designer sin

motorstyring efter de eksakte forhold

hvorunder softstarteren skal arbejde.

Konklusion

Softstarteren, som er under konstant

udvikling, har allerede vundet stor indpas

i mange applikationer og integreres mere

og mere i maskinstyringer, hvor startstrømmen

og momentslaget skal reduceres.

En anden, og ikke uvæsentlig, parameter

er, at softstarteren er meget enkel at kortslutningsbeskytte

og integrere i nye og

bestående installationer.

IC ELECTRONIC’s program indeholder i

dag et bredt udsnit af softstartere, medeller

uden indbygget dynamisk bremse,

og med mulighed for regulering i én, to

eller alle tre faser. Flere oplysninger kan

findes på www.ic-electronic.com

9


OBO Gitterbakker i industrien

Der har i mange år været anvendt gitterbakker

i nybyggeri, hvor det f.eks. over

nedhængte lofter har vist sig at være meget

lettere, når kabler skal afgrenes ned

eller til siderne, da kabler altid kan føres

gennem trådnettet på gitterbakken.

Denne fordel kan i særdeleshed udnyttes

på maskinanlæg, da der som regel er

mange kabler der skal afgrenes til følere

og aktuatorer, og ved gitterbakken er der

ikke skarpe kanter som kan beskadige

kabler ved afgrening.

Med gitterbakker på maskinanlæg har

det også i mange tilfælde vist sig at være

en fordel, at gitterbakkerne kan formes

med bøjninger, T-afgreninger, stige eller

faldstykker så de følger maskinanlæggets

udformning.

Da de enkelte faconstykker laves ved at

klippe i gitterbakken og samle den med

de dertil hørende koblingsbeslag, er der

ikke ventetid på eventuel manglende faconstykker.

OBO gitterbakke GR 55 fås i bredde fra

50 – 500 mm i el-galvaniseret, varmgalvaniseret

eller rustfrit stål 316, så uanset

hvilket miljø maskinanlægget befinder sig

i, vil der kunne benyttes en gitterbakke.

Gitterbakkerne kan også leveres med

isvejst delespor. Hvis der er tale om større

mængder kan delesporet placeres efter

ønske. I el-galvaniseret udførelse er

der i OBO kataloget nogle typer med

isvejst delespor, som er lagerlagt.

Har procesanlægget eller maskinanlægget

en større udstrækning, kan der med

fordel benyttes gitterbakke GR-Magic.

Da det er den eneste gitterbakke der

sammenkobles uden beslag, men blot

clipses sammen er der en meget stor

arbejdsbesparelse at finde her.

Den er også lagerført i el-galvaniseret

med henholdsvis 1 eller 2 delespor, hvilket

endvidere også øger den belastning

som gitterbakken kan udsættes for.

i Med gitterbakker på maskinanlæg

opnås følgende fordele:

• Gitterbakke let at tilpasse til maskinanlægget.

• Let at afgrene kabler fra gitterbakken

uden skarpe kanter.

• Alle faconstykker laves ved at klippe i

gitterbakken og samle til ønsket facon

med tilhørende koblingsbeslag.

• Der samler sig ikke støv og evt. materiel

fra processen i gitterbakken.

• Gitterbakken har optimale afkølingsforhold,

så kabler kan føre den maksimale

effekt.

Katalog OBO gitterbakke

EAN-nr. 57.05158.030477

OBO Quickguide GR-Magic

EAN-nr. 57.05158.030453

Kan bestilles i din lokale Solar Region.

10


Motorstart med plug-and-play

Telemecanique Motorstartere TeSys

model U - den svejsefri koordination

der sikrer kontinuerlig drift.

De nye TeSys modeller af motorstartere

byder på modularitet og giver fl eksible,

rationelle løsninger. Desuden en ekstrem

funktionalitet med såvel nye som kendte

muligheder for kommunikation.

Sparer montagetimer

Kommunikationen tilbyder to løsninger:

I den første erstattes den traditionelle

metode med skrueterminaler og fortrådning

med ledninger. I stedet anvendes

parallelfortrådningsmoduler, splitterbokse

og færdigkonfektionerede kabler

med RJ45 stik. Her spares mange montagetimer.

Den anden løsning kommunikeres over

et bussystem med nye muligheder:

Med det integrerede AS-i kommunikationsmodul

forbindes motorstarterne hurtigt

til AS-i kabelnettet gennem specielle

TAP- afgreninger og kabler med RJ45 stik.

MODBUS kan anvendes selvstændigt,

eller sammen med en Gateway, for at

skabe kontakt med andre kendte bussystemer

som DeviceNet – Profibus eller

FIPI/O.

Overvågning med alarm

Med funktionsmoduler opnås vigtige

oplysninger om motorens driftstilstand.

Foralarm sikrer mod unødige driftsstop!

Alarmen bliver udløst ved 105% af indstillet

strømværdi, enten som et 1NO

signal, eller som et lysende LED på

modulfront.

Overvåger driftstilstand

Analog overvågning følger status på motorbelastningen

og leverer et signal med

gennemsnitsværdien rms i de tre faser

divideret med indstillet strømværdi.

Der fi ndes to moduler med forskellige

signalværdier: 0-10V eller 4-20mA

TeSys modul U er naturligvis i henhold

til UL408E

Parallelfortrådningsmodul

MODBUS kommunikationsmodul

AS-i kommunikationsmodul

TeSys U motorstartere til styring og overvågning af en proceslinie.

Alarmmodul

Overvågningsmodul

i Fakta:

Model U motorstarterne har altid samme

ydre mål; ingen hjælpeblokke eller andet

udstyr hægtes på siderne. Alt bliver integreret

– derfor altid 45mm i bredden.

11


VLT® AutomationDrive FC302

når man ønsker en “Sikker” fremtid

Sikkerhed på maskiner

Sikkerhed på maskiner er ikke et nyt fænomen,

ej heller noget der er fundet på

for at genere maskin- eller tavlebygger.

Sikkerhed på maskiner og de gældende

normer og vurderinger, eksempelvis risikoanalyse

af en maskine er for de fl este ved

at være en naturlig del af hverdagen.

Mere kompliceret kan det blive når selve

sikkerhedsforanstaltningerne skal implementeres

på maskinen og i tavlen.

Specielt kompliceret kan det blive, når

hastighedsstyring af roterende dele kommer

på tale. Der er ofte mange hensyn,

der skal tages for at få afbrudt og stoppet

motoren på den mest hensigtsmæssige

måde med hensyntagen til dublering

med mere.

Sikkerhedsrelæer har i mange år været

på markedet, og på den måde har man

på hensigtsmæssig vis kunnet kontrollere

styrekredse, men når eksempelvis en

frekvensomformer skulle stoppes, har der

ikke været en optimal og simpel løsning.

Enkel løsning

Danfoss A/S har med VLT® Automation-

Drive FC302 nu en sikker og enkel løsning

på problemet.

VLT® AutomationDrive FC302 er i forhold

til tidligere modeller blevet forsynet med

en ekstra klemme (nr. 37), hvorpå man

kan tilslutte sin dublerede sikkerhedsudgang

fra eksempelvis et nødstopsrelæ.

Klemme 37 er en godkendt stop indgang

i henhold til EN954-1 og opfylder kravene

for sikkerhedskategori 3 stop.

Dette medfører, at det ikke er nødvendigt

med en dublering af forsyningen til frekvensomformeren.

Hvis den nye funktion kombineres med et

nødstoprelæ med forsinket frafald, har

man også muligheden for at rampe motoren

hurtigst muligt ned inden forsyningen

til motoren afbrydes helt.

Flere muligheder med ProfiSafe

I løbet af foråret 2005 vil Danfoss A/S

kunne tilbyde en ProfiSafe option til

VLT® AutomationDrive FC302. Dette giver

yderligere en langt række muligheder.

De respektive nødstop tilhørende anlægget

kan tilsluttes direkte til optionen, ligesom

selve stop funktionen som forbindes

til klemme 37 fortrådes direkte fra

ProfiSafe optionen. I selve ProfiSafe modulet

er der så ydermere en langt række

muligheder for prioritering af signaler

samt kommunikation mellem andre ProfiSafe

moduler.

i Yderligere information

Yderlig information om VLT® AutomationDrive

FC302 eller andre af Danfoss

A/S, VLT® frekvensomformere.

Klik ind på www.danfoss.dk

Herunder en illustration af vigtige elementer i installationen for at opnå standsningskategori 0 (EN60204-1)

med sikkerhedskategori 3 (En 954-1).

12


Pakkeløsning – stjerne-trekantomskifterens

afløser

Jacob Østergaard, Heine Sivesgaard og Preben Thomsen, Jerslev EL-Forretning.

Ja, og så er den utrolig enkel at installere,

tilføjer kollegaen Jacob Østergaard,

3 faser ind og 3 faser ud og tryk på start,

så er de fleste anlæg køreklare.

Men siger Preben Thomsen, vi må jo heller

ikke glemme, at denne løsning og

giver vores kunder væsentlige fordele i

form af øget driftsikkerhed og mindre

slitage på pumper, blæsere og motorer,

samt i visse tilfælde mindre forsikringer.

Det er argumenter kunden forstår, og vi

har til dato aldrig oplevet, at en kunde

ikke har accepteret vores anbefaling af

denne løsning frem for en stjerne/trekant-omskifter

– end ikke i tilfælde af

en mindre merpris.

Sådan lyder udmeldingen fra el-installatør

Preben Thomsen, Jerslev EL-Forretning,

når talen falder på den nye motorstarter

MCI Complete fra Danfoss.

Og det er ikke hvem som helst, der udtaler

sig.

Jerslev EL-Forretning udfører el-opgaver

på en bred vifte af installationer inden

for landbrug og industri over hele Jylland

med hovedvægt på det nordjyske. Derfor

har de stor erfaring med installation af

pumper, blæsere og motorer, der traditionelt

kræver "hjælp" fra en stjerne/trekant-omskifter

for at sikre en problemfri

opstart.

Men den løsning er historie i dag.

På El-messen i Odense sidste efterår så

vi for første gang den nye Danfoss motorstarter,

og der gik ikke mange minutter,

før vi var overbevist om, at fi rmaet

havde ret, når de påstod, at her var fremtidens

afl øser for stjerne/trekant-omskifteren

siger Preben Thomsen, så vi købte

5 stk. lige på stedet og har efterfølgende

købt og installeret yderligere 20 stk.

Vi har regnet på det. Det kan slet ikke

betale sig selv at opbygge en tilsvarende

styring på vores eget værk sted, og når

vi skal have anlægget godkendt, er det

også en stor fordel, at den dokumentation,

der følger med MCI Complete omkring

startstrømsdæmpning, har en kraftigt

beroligende virkning på den lokale

elforsyning.

MCI Complete er perfekt til gyllepumper...

...og blæsere til kornsiloer.

i Fakta om Danfoss Motorstarter

MCI Complete:

• Elektronisk motorstarter op til 22 kW

til samme pris som en stjerne /trekant-omskifter.

• Startmoment justerbart op til 85% af

nominelt moment.

• Standardtilslutning af motor (3 ledere)

• Startstrøm begrænset til ca. 4 x nominel

strøm.

• Hurtig, enkel og ukompliceret installation.

• IP 65 kapsling.

• Fuld dokumentation (CE-mærke og

overensstemmelseserklæring).

• 400V drift- og styrespænding.

• Leveres til belastninger på 7,5 – 11

– 15 og 22kW.

Kan leveres af SOLAR inden for 24 timer!

13


Ideel sikkerheds-lågekontakt til

maskiner i fødevareindustrien

Telemecanique Berøringsfrie magnetaftastere

er den ideelle sikkerheds-lågekontakt

til maskiner i

fødevareindustrien.

Telemecanique introducerer nu kodede

magnetaftastere i forbindelse med lågeovervågning

på maskiner, hvor kravet om

rengøring er særligt skærpet. Specielt i

fødevareindustrien er magnetaftasterne

anvendelige. I modsætning til traditionelle

endestop med nøgle har magnetaftasterne

ikke nogen former for revner eller

sprækker, hvori der kan ophobe sig snavs

og bakterier. Den tætte indkapsling i IP

67 kombineret med de berøringsfrie kontakter

giver også magnetaftasteren en

stor fordel i meget støvede miljøer.

Magnetaftasterne fås i tre størrelser:

Rektangulær efter industristandardmål

(XCS-DMP), rund med M30-gevind (XCS-

DMR) og en mini rektangulær udgave, der

hidtil ikke er set mindre (XCS-DMC). Kodningen

af magnetaftasteren skal sikre, at

kontakten ikke kan snydes med en almindelig

magnet, men at der skal bruges en

sikkerhedsmagnet med det samme kodede

mønster som kontakten.

Magnetaftasterne leveres som standard

med 2 kontaktsæt, dog har XCS-DMP en

ekstra kontakt, der kan bruges i en meldekreds

til eks. PLC. De leveres med kabel

på enten 2, 5 eller 10 m og med eller

uden LED, der indikerer om kontakterne

er aktiveret af magneten. Afstanden mellem

kontakt og magnet kan være helt op

til 8 mm for XCS-DMP og XCS-DMR og 5

mm for XCS-DMC, hvilket især er nyttigt,

hvis lågen har slør.

For at sikre maksimal beskyttelse af operatøren

på maskinen, skal magnetaftasteren

overvåges af et sikkerhedsmodul.

Dette muliggør også at magnetaftasteren

kan bruges i et kategori 4 system iht. EN

954-1. Sikkerhedsmodulerne kan overvåge

henholdsvis 2 og 6 magnetaftastere i

kategori 4, mens seriekobling muliggør

overvågning af henholdsvis 6 og 18 magnetaftastere

i kategori 3 iht. EN 954-1.

• IP 67 i tætningsgrad – eller Nema4,

som er bedre end IP 65

• Kontakternes mærkedata er Ue = 24V

DC, Ie = 100mA

• Leveres med eller uden LED og med 2

(standard), 5 eller 10 m kabel

• Certificeret af UL, CSA og BG

XCSDMP5002

EAN13: 33 89 110 971 927

Elnr.: 75 24 682 127

• Stor rektangulær type 88 x 26 x 13 mm

• Sao* = 8 mm

Sar* = 20 mm

• 2 N/O + 1 N/C

• 2 m kabel

XCSDMR5902

EAN13: 33 89 110 971 804

Elnr.: 75 24 682 240

• Cylindrisk type M30 gevind

• Sao* = 8 mm

Sar* = 20 mm

• 1 N/O + 1 N/C

• 2 m kabel

XCSDMC5902

EAN13: 33 89 110 971 682

Elnr.: 75 24 682 004

• Mini rektangulær type 51 x 16 x 7 mm

• Sao* = 5 mm

Sar* = 15 mm

• 1 N/O + 1 N/C

• 2 m kabel

Overvågningsmodulet til magnetaftasterne

er nødvendigt for at sikre, at systemet

lever op til kategori 4 iht. EN 954-1. Der

findes to typer, en til 2 magnetaftastere

(XPS-DMB) og en til 6 magnetaftastere

(XCS-DME). Ønskes magnetaftasterne serieforbundet,

kan det også lade sig gøre

14

med op til 3 stk. pr. indgang, dvs. i alt

6 stk. for XPS-DMB og 18 stk. for XPS-

DME. Dog skal man være opmærksom

på, at styringskategorien reduceres til

kategori 3 iht. EN 954-1, hvis magnetaftasterne

serieforbindes.

Overvågningen opererer med en samtidighed

imellem de to kontaktsæt på 0,5 s og

ydermere har modulet mulighed for overvågning

af kontaktorerne. Begge moduler

har to sikkerhedsudgange, der tillader en

strøm på op til 6 A pr. udgang samt 2 solid

state udgange til PLC.

• 24V DC forsyningsspænding

• 2 sikkerhedsudgange N/O

• 2 solid state udgange

• Certificeret af UL og CSA.

XPS-DMB1132

EAN13: 33 89 110 274 141

Elnr.: 75 24 682 745

• 2 magnetaftastere (kat. 4)

• 6 magnetaftastere (kat. 3)

• 22,5 mm bred

• 3 LEDs

XPS-DME1132

EAN13: 33 89 110 274 165

Elnr.: 75 24 682 761

• 6 magnetaftastere (kat. 4)

• 18 magnetaftastere (kat. 3)

• 45 mm bred

• 15 LEDs

*Sao: Sikret funktionel afstand. Sar: Sikret udløseafstand.


SMS til din PowerFlex

Flensted A/S har valgt frekvensomformer.

Den store Vestjyske fødevarevirksomhed

udskifter successivt

alle frekvensomformere til Allen-

Bradley´s PowerFlex, fordi det giver

store kommunikationsfordele.

Grundlæggende udgøres virksomhedens

processtyring af et netværk med Allen-

Bradley enheder som ControlLogix PLCer,

RS-view scada overvågning, Device net

samt forskellige typer omformer-produkter.

Men et besøg på messen EL 2004 i

Odense åbnede for alvor øjnene for de

muligheder PowerFlex kunne tilbyde.

– På Solars stand, så vi en opsætning,

hvor de med en SMS besked kunne ændre

hastigheden på en PowerFlex, og det

er simpelthen smart. Det var medvirkende

til, at overbevise os om, at Allen Bradley

og dermed PowerFlex skal være gennemgående

i vores styring, fordi vi dermed

har optimale muligheder for at overføre

data, siger Automatik-tekniker, Bent

Pedersen – Flensted A/S.

Døgnovervågning

Virksomhedens automations folk har allerede

etableret en PLC med GSM modul

således, at den kan sende SMS alarmer

til den medarbejder, som har vagten.

I denne opsætning sendes også en SMS,

hvis der opstår fejl i forbindelse med PowerFlex

enhederne. – Det er fremtidens

døgnovervågning her på virksomheden,

som jeg ser det. Flensted A/S kører i treholdsdrift,

og de fl este alarmer til vagten

kommer stadig fra produktionsmedarbejdere,

der måske ringer midt om natten,

og så skal det gå stærkt – Her er det en

fordel, at vi med en PC kan gå direkte

i PowerFlexen. Den er samtidig utrolig

nem at gå til, for selvom en frekvensomformer

indeholder ufatteligt mange parametre,

har Rockwell formået at fremstille

en dansk manual med et særskilt afsnit

over de grundlæggende parametre. Det

er blot 5 parametre, der skal fastlægges,

så kører PowerFlexen igen og dermed

Automatik-tekniker, Bent Pedersen – Flensted A/S i gang med at programmere en Allen Bradley PowerFlex.

kan vi hurtigt få gang i produktionen,

siger han.

Let at programmere

El-afdelingen består af i alt 6 medarbejdere,

hvoraf 2 medarbejdere, herunder

Bent Pedersen, hovedsagligt har software

og programmering som deres arbejdsområde.

Afdelingens 4 elektrikere tager sig

primært af reparation og vedligeholdelse

på produktionsanlægget, men alligevel

har de ofte brug for at idriftsætte frekvensomformere.

– Derfor har det stor

betydning, at frekvensomformeren er

så let at betjene og vore elektrikere er

utroligt glade for Powerflexen.

Det er også vigtigt, at vi har de samme

frekvensomformere overalt således, at

vi kun skal lære at programmere én type.

Derfor har vi valgt, at alle frekvensomformerne

fremover skal være Powerflex.

Der skal være en ensartethed over det,

siger han.

Bus over hele linien

– Vi anvender Allen Bradlys´s controlnet

som vores netværk ud mod frekvensomformerne.

Det betyder, at jeg kan sidde

foran PC´en på kontoret og ændre parametre

på frekvensomformeren. Hvis en

af vore procesfolk kommer og siger, at vi

skal køre lidt stærkere, så kan jeg klare

det på computeren. Jeg behøver ikke gå

ud i tavlen og ændre på tingene der, siger

han. Fabrikken, der er placeret i Skovlunde

ved Ansager, fremstiller kartoffelprodukter

og frisksnittede grønsager til både

det danske og europæiske marked. Frekvensomformerne

anvendes til regulering

af transportbånd, pumper, maskiner mv.

– Vi har rigtigt mange frekvensomformere,

og vi udskifter vel en 2 – 3 frekvensomformere

om måneden med de nye PowerFlex,

siger Bent Pedersen.

15


Trådløs access til Siemens

frekvensomformere

Med en PDA koblet på det trådløse

netværk har operatørerne hos KMC

Granules hele processtyringen, fra

SQL serveren til frekvensomformeren,

i deres hule hånd. Bag det imponerende

set-up står Technical A/S

fra Havdrup.

Det er store tal, der præger KMC Granules

splinternye fabrik i Brande, der

fremstiller kartoffel-pulver og -fl akes til

brug i snacks, kartoffelmos, bagværk og

farsvarer. Kapaciteten er på årsplan

83.250 tons kartofl er, der omdannes til

18.250 tons færdigvarer, hvoraf langt hovedparten

eksporteres. Der produceres i

døgndrift 7 dage om ugen, og virksomheden

beskæftiger i alt 25 medarbejdere.

Fabrikken er næsten fuldautomatisk, og

derfor kan det omfattende procesanlæg

betjenes og drives af kun 4 operatører.

Integrerede netværk

Det er også store tal, der præger virksomhedens

processtyring, som består af

ca. 3500 punkter, henholdsvis analoge og

digitale I/O, og næsten 100 Siemens frekvensomformere,

hvoraf de to største er

på hver 250 kW. Alle enheder er placeret

på 4 profi bus netværk, som via en

Direktør Ole Finn Sørensen, Technical A/S i det store tavlerum med de omkring

100 Siemens frekvensomformere.

Allen-Bradley PLC kommunikerer op imod

et produktionsnetværk med en client/server

løsning bygget på RS-View. Det overordnede

såkaldte officenet understøttes

af en central SQL server, som samtidig er

database for alle produktionsdata. – Ved

at lagre alle data på en SQL server kan vi

etablere en informationsudveksling til deres

CRM system med varedata, bestilling,

økonomisystemer mv. Integrationen betyder

også, at vi kan servicere processtyringen

over en VPN forbindelse. Vi kan faktisk

arbejde i PLC´erne og via profibussen

helt ude i frekvensomformerne fra vores

kontor på Sjælland, siger direktør Ole

Finn Sørensen, fra Technical A/S.

Trådløs access

– Som noget specielt har vi udført en

trådløs betjening, hvor operatørerne ved

hjælp af en PDA kan se, hver eneste frekvensomformer,

alle ventiler og samtlige

analoge transmittere. Med den trådløse

enhed kan operatøren starte og stoppe

motorerne, hive alle data frem fra frekvensomformeren,

se øjebliksbillede af

omdrejninger, strømforbrug osv. Den trådløse

forbindelse giver i princippet adgang

til alle data i hele processtyringen, samt

tegninger over kablingen og alle ledningsforbindelser,

siger Ole Finn Sørensen. Det

trådløse netværk fungerer ved hjælp af

en række accesspoint, der er placeret

overalt på fabrikken. Foruden at give operatørerne

stor bevægelsesfrihed, hvor de

kan løse problemerne på stedet, er det

trådløse net også en smart løsning, der

fungerer godt og stabilt i et vådt og støvet

miljø.

Frekvensomformere med ventilation

Produktionsprocessen hos KMC Granules

er særdeles energikrævende, og det betyder

at temperaturen i produktionslokalerne

kan stige til op mod 50°C. Det stiller

krav om beskyttelse af elektronikken. –

Normalt ville man sætte alle enheder i et

konditioneret tavlerum, men på grund af

størrelsen af de store frekvensomformere,

har vi valgt at rykke frekvensomformerne

ud til motorerne bl.a. for at reducere

den skærmede kabelføringen, siger

Ole Finn Sørensen. Derfor har det været

nødvendigt, at opbygge en kapsling med

en effektiv ventilation på stedet til de

store frekvensomformere. – Man kan sige,

at vi har skabt et miljø, hvor vi holder

støvet og fugten ude og temperaturen nede.

Frekvensomformerne står i princippet

i en anden verden med et helt andet miljø,

end resten af fabrikken, siger projektkoodinator

Bjarne Hemmingsen fra Technical

A/S

Fejlfinding med frekvensomformeren

Set ud fra et frekvensomformer synspunkt

ligner tilværelsen hos KMC Granules et

helt almindeligt gennemsnit på en fabrik.

Det handler om regulering af meget store

ventilatorer, maskiner, transportører, kopelevatorer,

slicere mv. og derfor kunne

Technical A/S have valgt en hvilken som

helst type frekvensomformer, men de

valgte Siemens. – Med Siemens har man

mulighed for, at trække rigtigt mange data

og parametre ud af frekvensomformeren

og over i netværket. Det har KMC efterfølgende

haft meget gavn af, fordi de

med alle data fra frekvensomformeren,

16


kunne udelukke frekvensomformerne som

fejlkilde, da de havde nogle indkøringsproblemer,

siger Ole Finn Sørensen.

– Det vejer også tungt, at vi har anvendt

Siemens frekvensomformere i andre projekter,

og i den forbindelse har haft et udmærket

samarbejde med Siemens og Solar,

endelig var de også konkurrencedygtige

på prisen, siger Bjarne Hemmingsen

Varer til tiden

For Technical A/S er Solar distributør og

leverandør, mens teknisk support hentes

direkte hos Siemens enten i Danmark eller

Tyskland. – For os er Solar en totalleverandør,

hvor vi vel bestiller 90 % af vore

varer. Det er en klar fordel for os ikke,

at skulle bruge tid på mange forskellige

leverandører. I sidste ende handler det

om økonomi. Vi bruger ikke kun Solar fordi

de er blå, men fordi de giver os nogle

fordele. De har et knaldgodt koncept, siger

Bjarne Hemmingsen.

– I forbindelse med opgaven, her hos

KMC Granules, har Solar været dygtige til

at planlægge leveringen. Og da projektet

ændrede sig og tog lidt anden form undervejs,

var de meget dygtige til, at hjælpe

os i den situation og få tingene fremskaffet,

siger Ole Finn Sørensen.

Scadasystemet hos KMC leverer både procesoverblik og detaljer helt ud til frekvensomformerne.

Virksomhed med ekspertise

Nøgleaktiviteterne hos Technical A/S er

projektering og levering af komplette processtyringsanlæg

med integrerede netværk.

Virksomheden tilbyder hele paletten

fra software, skærmsystemer, dokumentation

til el-tavler og turnkey-systemer.

– Vi er kendetegnet af hurtighed,

fl eksibilitet og en effektiv opfølgning.

Vi har således en VPN forbindelse til alle

vore kunder også i udlandet, og her har vi

mulighed for at klare de allerfl este problemer

on-line fra kontoret her i Havdrup,

siger Ole Finn Sørensen.

Projektkoodinator Bjarne Hemmingsen fra

Technical A/S inspicerer den ene af de to

store 250 kW Siemens frekvensomformere.

17


Frekvensomformeren på vej tilbage

på maskinen

Igennem mange år har det været god

latin, at frekvensomformere skulle

placeres i dertil indrettede tavlerum,

men nu peger udviklingen den anden

vej mener en af områdets eksperter.

Jørn Egholm Jensen, der til daglig er Product

Manager i Motion Control hos Danfoss,

ved en masse om frekvensomformere.

Både på grund af sit daglige virke hos

Danfoss, men også fordi han i forbindelse

med et uddannelsesforløb på det Danske

Erhvervsakademi i Randers i 2003 udarbejdede

en større rapport med titlen:

Trenden inden for området frekvensomformere.

Udseendet betyder noget

Mange vil nok mene, at trend drejer sig

om mode og ikke om frekvensomformere,

men det er Jørn Egholm Jensen helt

uenig i. – Trenden inden for frekvensomformere

er, at de skal have bløde former,

lækre farver og være dejlige at røre ved.

Brugerinterfacet på operatørpaneler på

vore nye serie, har været forbi 5 – 6 industrielle

designere inden de kom på markedet.

Blot en lille ting, som hvordan det

føles at trykke på displayet har stor betydning

for brugerne, og derfor bruger vi

producenter naturligvis ressourcer på at

finde det helt rigtige tryk. Vi har da og

fået en designpris i Tyskland for brugerinterfacet

til VLT FC302, og det har da stor

betydning, siger han. Det kan naturligvis

undre, at udseendet har så stor betydning,

eftersom de fleste frekvensomformere

bliver monteret i en tavle med en

lukket dør foran, men producenternes undersøgelser

viser, at udseende og brugervenlighed

er vigtige parameter i konkurrencen.

Og i fremtiden skal frekvensomformerne

som sagt også helt ud af tavlerummet.

De første 20

De allerførste frekvensomformere var heller

ikke placeret i en tavle eller et tavlerum.

Frekvensomformerne var nemlig så

store og klodsede, at de typisk blev stillet

på gulvet, hvor de ikke lige var i vejen.

Det var Danfoss, der på verdensplan kunne

præsentere de første seriefremstillede

frekvensomformere i 1967, efter et internationalt

seminar om frekvensomformere

i Nürnberg to år før. ”Serien” bestod af i

alt 20 frekvensomformere, som fik betegnelsen

VLT5*, fordi de var beregnet til 5

HK motorer. – Set med nutidens øjne var

det en forholdsvis primitiv sag, der udelukkende

kunne regulere hastigheden på

de dengang forholdsvis nye AC motorer.

Motorens moment kunne ikke reguleres,

og frekvensomformeren blev derfor typisk

anvendt i pumper og ventilatorer, siger

*Verdens første seriefremstillede frekvensomformer

Danfoss VLT5 fra 1967.

Jørn Egholm Jensen. I de følgende år

kom der frekvensomformere fra flere producenter

på markedet, og den stigende

udbredelse var samtidig startskuddet til

en reel produktudvikling. Snart dukkede

der frekvensomformere op med lidt elektronik,

hvilket gav mulighed for at reducere

den fysiske størrelse således, at frekvensomformeren

kunne hænges på væggen

eller i en tavle.

Mindre, billigere og bedre

Siden er produktudviklingen gået meget

stærkt, og det ser faktisk ud til at tempoet

konstant stiger, når det gælder introduktion

af nye modeller på markedet.

Teknisk rummer frekvensomformerne i

dag så mange faciliteter, at det ville være

uoverskueligt at remse alle op. – Vi kom

med en ny frekvensomformer lige omkring

årsskiftet sidste år, og den følger

trenden, hvor vi ser, at enhederne skal

være mindre og mindre, og det hele skal

være modulopbygget. F.eks. er elektronikken

placeret i låget således, at man hurtigt

kan udskifte den. I følge trenden skal

frekvensomformerne desuden være lettere

18


at programmere, kunne indgå i bussystemer

og kommunikere med andre enheder

på et netværket, siger han. Mens

frekvensomformerne får fl ere og fl ere faciliteter

er priserne faldet, og det skyldes

i høj grad standardisering og forbedret

produktionsteknologi, men Jørn Egholm

Jensen forventer ikke, at priserne bliver

meget lavere. I dag er det sådan, at nogle

typer frekvensomformere stiger i pris,

hvis prisen på jern og aluminium stiger.

Det viser efter min mening, hvor hård

konkurrencen er, siger han.

Tilbage på maskinen

Den fremtidige udvikling præges af stadig

fl ere bussystemer, der anvendes selv

ved mindre maskinanlæg. Samtidig med,

at frekvensomformerne kommer på bussystemer

er de også på vej ud af tavlerummet

og tilbage på maskinerne. - I virkeligheden

er det en tilbagevenden til

frekvensomformerens barndom, men der

er store fordele ved decentral placering.

Dels undgår man problemer med varmeudviklingen,

og dels slipper man for de

meget lange kabeltræk fra frekvensomformer

til motor. Da der skal anvendes dyre

skærmede kabler p.gr.a EMC støj, kan

det sammenlagt ofte betale sig at placere

frekvensomformerne på maskinen, siger

han. Til gengæld vil denne udvikling betyde,

at der bliver større efterspørgsel på

frekvensomformere, som kan klare sig i

et barsk produktionsmiljø. – De skal være

tætte og kunne overholde minimumskravene

til IP54, -55 og -66. Det stiller nye

krav til køling, hvoraf nogle producenter

bruger motorens blæser, mens andre bygger

selvstændige kølesystemer på frekvensomformerne.

Men der findes allerede

en del produkter på markedet, som

kan klare disse krav – og der vil givetvis

blive udviklet nye modeller fremover, som

det har været tilfældet siden 1965, siger

Jørn Egholm Jensen.

Det sidste skud på stammen fra Danfoss AutomationDrive VLT FC302,

som virksomheden fik en desingpris for.

19


Manglende sikkerhedsudstyr årsag

til tavleulykker

Sikkerhedsstyrelsens statistikker viser,

at de fleste tavleulykker kunne

være undgået, hvis det rigtige sikkerhedsudstyr

havde været brugt, eller

hvis der havde været taget højde

for reglerne om sikkerhed.

Af Poul Mikkelsen, ingeniør – Sikkerhedsstyrelsen

Den mest almindelige grund til ulykker

ved tavlearbejde er manglende brug af

sikkerhedsværktøj. Ulykkerne sker typisk,

fordi uisoleret værktøj medfører en kortslutning

under arbejdet, og derfor er det

vigtigt at anvende korrekt sikkerhedsværktøj,

når der arbejdes på spændingsførende

tavler.

Sikkerhedsværktøj

Værktøjet skal have en ensfarvet, isolerende

og ikke-brandbar kappe, og være

mærket med to trekanter samt påskriften

1000V, eller en klokke og 1000V. Isoleringen

skal dække værktøjet, så ingen metaldele

kan forårsage kortslutning.

Gummihandsker

En anden årsag til ulykker er manglende

anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr,

og her er især manglende gummihandsker

et problem. Gummihandskerne

skal være mærket med to trekanter,

1000V eller med en klokke og 1000V. Du

kan undgå at beskadige gummihandskerne

under arbejdet ved at tage et par beskyttelseshandsker

på uden over gummihandskerne.

Vi anbefaler desuden, at

man bærer sikkerhedsbriller.

Afdækning af tavlen

Mange ulykker sker, når montører taber

værktøj, skruer, ledningsstykker eller andre

dele ned i tavlen. Det kan forhindres

ved, at du afdækker arbejdsstedet med

en isolerende dug. Derved undgår du, at

nedfaldne genstande kommer i nærheden

af de spændingsførende dele. Den isolerende

dug, der skal være mindst 0,5 mm

tyk, skæres til i de ønskede størrelser og

fastgøres fx med specielle isolerende

plastklemmer eller tape. Med afdækningen

sikrer du, at kun ét potentiale er tilgængeligt

ad gangen.

Måleinstrumenter

Instrumentet, der skal være af en type

der viser spændingen, placeres hensigtsmæssigt,

så du ikke behøver at dreje hovedet

for at aflæse målingen. Hvis du

skal dreje dig risikerer du uforvarende at

flytte prøvepindene og lave en kortslutning.

Der skal anvendes måleprober i en

udførsel, som minimerer risikoen for kortslutninger,

dvs. mest muligt af proben

skal være isoleret. Mange af de ældre

måleprober kan derfor med fordel udskiftes

med nye.

Arbejde på spændingsløse tavler

Kontroller altid ved spændingsløst arbejde,

at arbejdsområdet reelt er uden

spænding, før du begynder arbejdet. Vær

opmærksom på, at tavlen ikke genindkobles,

mens du arbejder på den. Du kan låse

håndtagene og sætte skilt op om, at der

arbejdes på tavlen. Foransiddende sikringer

kan også tages ud.

Gratis DVD

Sikkerhedsstyrelsen har produceret

en gratis DVD, der fortæller

om risikoen ved arbejdet,

og om hvordan man

bedst muligt beskytter

sig. DVD´en kan

bestilles gratis på

Sikkerhedsstyrel-

sens hjemmeside:

www.sik.dk.

20


L-AUS Værktøjssæt

– komplet med taske 2600 eller 3600

Værktøjstasker af kraftigt rødt okselæder,

forstærkede kanter og stålbund,

for- og midterside nedklappelig,

fast ruminddeling,

aflukkelige lommer, bærerem.

En værktøjstaske med meget plads

Indhold, taske 2600:

• Bidetang 160 mm

• Kombinationstang 190 mm

• Afi soleringstang 160 mm

• Spidstang, lige 200 mm

• Vandpumpetang 240 mm

• Kabelsaks 200 mm Ø20 mm

• Kabelkniv, lige 180 mm

• 5 skruetrækkere med lige kærv,

2,5x75, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150,

8,0x175

• 2 skruetrækkere med pzd kærv, pzd 1

80 mm, pzd 2 100 mm

• 3 nøgletop med håndtag, 6 mm,

7 mm, 8 mm

• Skraldenøgle ½” 260mm, forlænger

½” 125 mm

• 7 nøgletoppe ½”, 10 mm, 11 mm,

12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

• 7 gaffelnøgler, 10 mm, 11 mm, 12 mm,

13mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

• Sikkerhedshandsker str.10 1,0 mm

• Fladtang nylon 180 mm

• 2 plastklemmer 160 mm

• 5 beskyttelsestyller 10 mm, 20 mm

og 30 mm

• Gummiafdækning 1000v 500x500 og

gummimåtte 1000v 1000x1000

Indhold, taske 3600:

• Bidetang 160 mm

• Kombinationstang 190 mm

• Afi soleringstang 160 mm

• Spidstang, lige 200 mm

• Vandpumpetang 240 mm

• Kabelsaks 95q

• 4 skruetrækkere med lige kærv,

2,5x75, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150.

• 4 plastklemmer 160 mm

• 2 gummiafdækninger 1000v 500x500

• 1 kabelkniv, lige 180 mm

• 1 kabelkniv, med stop 180 mm

• 1 skraldenøgle ½” 260 mm

• 1 forlænger ½” 125 mm

• 1 forlænger ½ 250 mm

• 9 nøgletoppe ½” 10mm, 11mm,

12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm,

22mm, 24mm

Taske 2600

i Taske 2600:

G-nr. 54.97.511.767 / EAN 57.05150.202650

Taske 3600

Taske 3600:

G-nr. 54.97.511.754 / EAN 57.05150.202643

21


Danfoss VLT® sætter tryk

på renrumsproduktion

Fremstillingen af katedre, plastslanger

mv. til sundhedssektoren stiller

krav om renrumsproduktion med

overtryk i produktionslokalerne hos

virksomheden Unomedical. Danfoss

VLT´ere sørger for at ventilationsmotorerne

altid leverer et stabilt overtryk.

Store ventilationsanlæg med filtre fastholder

et konstant overtryk på

Unomedical´s fire fabrikker på Sjælland.

På fabrikken i Hundested er trykket fastlagt

til 15 Pascal, mens fabrikken i Vassingerød

har et overtryk på 3 Pascal.*

– Vi har placeret en VLT ved hver rumindblæsning,

og med en trykmåler, der har

reference til det tilstødende rum, er vi i

stand til at fastholde et stabilt overtryk

overalt. VLT´ernes opgave er, at regulere

motorerne således, at de præcis kører

med den hastighed, der er nødvendig for,

at opretholde ens tryk overalt i produktionslokalerne,

siger Elmester Henning

Holbek. Han er leder af virksomhedens

forsyningsafdeling, hvor han og hans

medarbejdere forestår drift og vedligehold

af ventilations -, kompressor-, og vacuumanlæg,

samt bygningsinstallationer

og udendørsanlæg.

Luftsluser

Ind- og udgange til alle produktionslokaler

er forsynet med luftsluser, hvor trykket

kun er det halve af produktionslokalernes

tryk. Luftsluserne skal modvirke, at der

opstår tryksvingninger, men samtidig skifter

medarbejderne også til kitler og sko

i luftslusen for yderligere, at sikre mod

støv. – Tidligere havde vi blot en fast hastighed

på motorerne, men det bevirkede

at trykket steg, hvis dørene havde været

lukket i lang tid, og når vi så lukkede dørene

op faldt trykket, fordi der ikke var

mulighed for at kompensere for ændringer

i trykket, som vi kan nu, siger Henning

Holbek.

Let at montere store kabler

Mens fabrikken i Hundested blev ombygget

for 10 år siden, er anlægget i Vassingerød

udført i sommeren 2004, hvor der

blev installeret fire DanFoss VLT´ere,

hvoraf den største er på 30 KVA. Og elmesteren

har indtil nu været rigtig godt

tilfreds med løsningen. – De har levet

fuldt ud op til vore forventninger. Vi kan

selv sætte enhederne op og programmere

dem. VLT ´erne har en quickmenu med 12

setpunkter og derfor er opsætningen faktisk

klaret i løbet af 5 minutter. Mine

elektrikere er glade for Danfoss VLT´erne,

fordi enhederne er lette at komme til med

store kabler - de er kort sagt monteringsvenlige,

siger han.

Effektiv service

- Vi havde tidligere frekvensomformere af

et andet fabrikat, men der var vi lidt utilfredse

med den service vi fik. Så kom Solar

med et tilbud på Danfoss VLT ´erne,

og det er et godt produkt. Det er et dansk

produkt, med danske manualer, siger han.

Unomedical´s forsyningsafdeling bestiller

de fleste varer hos Solar over internettet,

hvor de er godt tilfredse med dag til dag

leveringen. - Vi har kun lovord om Solar,

når det gælder levering, og hvis vi har et

teknisk problem kan vi stort set altid finde

en Solar medarbejder, der har forstand på

det, ellers bliver vi hjulpet videre til producenten,

slutter Henning Holbek.

* Luftens normale tryk er 1013 HektoPascal/hPa.

En trykforskel på kun 3 pascal er derfor minimal,

om end meget vigtig i renrumsproduktion.

El-mester Henning Holbek foran tavlen med

Danfoss VLT´erne

22


Danfoss VLT® bedst i barsk miljø

Forarbejdningsprocessen på DAKA

Bio-industries giver et produktionsmiljø,

der ikke er for sart elektronik,

men Danfoss VLT´ere med coatede

print er skabt til et hårdt liv.

Lad os indlede med at aflive en udbredt

myte om, at DAKA fremstiller sæbe af

fedt fra døde dyr. Det gør de ikke - derimod

omdannes råprodukterne fra bl.a.

slagterierne i en kompliceret proces til

fedt og kødbenmel, som anvendes til opvarmning

i kraftvarmeværker og cementproduktionen.

Produktionen hos DAKA

kører i døgndrift og overvågning og styring

forgår via et SRO anlæg med Siemens

PLC´ere og Danfoss VLT´ere på

bussystemer.

Foretrækker Danfoss

– Vi har vel godt 50 frekvensomformere

på virksomheden, og det er stort set udelukkende

Danfoss VLT´ere. Der er nogle

få andre mærker, hvor omformeren typisk

er leveret sammen med maskinen, men

vi foretrækker Danfoss, fordi vi har al dokumentation

og software samlet på dem.

Det betyder nemlig, at vi med en PC lynhurtigt

kan sætte en ny VLT ´er op. For os

er det en form for standardisering, at vi

anvender en bestemt type frekvensomformere.

Vore elektrikere kender softwaren

og er dus med den, derved sparer vi meget

tid, siger Elchef Kristian Asmussen,

DAKA Bio-industries. Frekvensomformerne

anvendes til at regulere ventilation

og maskiner, hvor det typisk drejer sig

om, at regulere hastigheden på de mange

pumper, som indgår i anlægget.

overtryk. Men i nogle tilfælde er det nødvendigt,

at montere omformere mv. i produktionslokalerne,

eller på selve maskinen,

og her anvender virksomheden Danfoss

VLT´tere med ekstra coatede print.

– På vores blodanlæg har vi to, af denne

type frekvensomformere, som efterhånden

har siddet der en 4 – 5 år. På samme

maskine sidder en PLC´er uden ekstrabeskyttelse

og den skal vi udskifte hvert år.

Det viser helt klart, at de specielle Danfoss

VLT´ere, har en forlænget levetid,

og derfor anvender vi dem til denne type

opgaver, siger Kristian Asmussen.

Driftsikre enheder

– Udover omformerne med ekstra lak på

printpladerne, så synes jeg generelt at

Danfoss VLT´erne er udført med komponenter

af en rimelig høj kvalitet. De er så

driftssikre, at det er sjældent, at vi skal

have fat i dem, normalt kan operatørerne

selv ordne det hele på skærmen, siger Elchefen,

der er leder af virksomhedens elafdeling,

som foruden 3 faste elektrikere

også har tilknyttet en tegner til projektog

dokumentationsopgaver. Afdelingen

udfører både service og nyanlæg, og i forbindelse

med større opgaver anvendes

eksterne montører og elektrikere.

Fornuftig kundepleje

DAKA Bio-industries har haft Solar som

leverandør igennem mange år og det har

været et tilfredsstillende samarbejde –

Jeg synes de har en rigtig fornuftig kundepleje,

hvor vi har en god dialog. Og hvis

vi har et spørgsmål, så skal de nok finde

en, der kan svare på det. Solar kan selv

mange ting, og de har mange specialister,

siger Kristian Asmussen.

Elchef Kristian Asmussen (th) i samtale med en af elektrikerne i et tavlerum.

Ammoniak i luften

Produktionsprocessen medfører, at fabrikken

har en forøget mængde ammoniak i

luften, og kombineret med høj luftfugtighed

betyder det, at især printplader har

det meget svært. Både lak og kobber nedbrydes

lynhurtigt, og derfor er alle elektroniske

komponenter inklusiv VLT´erne,

så vidt muligt placeret i tavlerum med

23


Integreret sikkerhed i frekvensomformere

– hvad kan det bruges til?

Allen-Bradleys PowerFlex 70 frekvensomformer

er den første i Power-

Flex serien, der forsynes med denne

sikkerhedsoption. Men hvad kan den

egentlig anvendes til?

Det er vigtigt at sikkerheden på en maskine

er helt i top, derfor er sikkerhed en

parameter man skal have med i sine overvejelser

i designfasen af en maskine.

Alle farer i forbindelse med anvendelsen

af maskinen skal analyseres, og tiltag

skal gøres for enten helt at fjerne dem,

eller i det mindste sætte sikkerhedsudstyr

til at overvåge de farlige områder.

Slutresultatet er et design der inkluderer

et sikkerhedssystem der understøtter det

væsentlige, en sikker maskine.

Vi har i dag en række standarder for sikkerhed,

hvor der her kort skal nævnes de

vigtigste:

EN60204: Maskindirektivet anvender kategorier

for forskellige stopmetoder der

skal anvendes på maskiner:

1 stop. Seneste version tillader anvendelsen

af elektroniske sikkerhedskomponenter

i nødstopskredsen. Spændingsafbrydelse

skal gøres med elektromekaniske

komponenter – frekvensomformere falder

ikke inden for denne kategori.

EN954-1: Alle frekvensomformere med

integreret sikkerhedsfunktion refererer

idag til EN954-1, kategori 3.

Selve sikkerhedsfunktionen i et styresystem

kan være i en af følgende kategorier:

Sikkerhedskategori B: Når en fejl opstår

kan det medføre tab af sikkerhedsfunktionen,

anvendelse af normale komponenter.

Sikkerhedskategori 1: Samme som kategori

B plus anvendelse af velafprøvede

komponenter og principper.

Sikkerhedskategori 2: Én-kanals system.

Tab af sikkerhedsfunktion detekteres

ved opstart af system.

elektrisk beskyttelse, i forbindelse med

nødstop, hvor det skal være elektromekaniske

komponenter der sørger for sikkerheden,

og det er frekvensomformeren ikke.

Frekvensomformeren med integreret sikkerhed

er derimod ideel i de applikationer

hvor der ofte skal laves justering af materiale,

omstilling af udstyr mm. hvor maskinen

evt. er forsynet med låger eller lignende.

Hver gang en sådan låge åbnes,

vil sikkerhedsfunktionen afbryde forbindelsen

til udgangstransistorerne og

denne måde forhindre at motoren kan

startes.


Stop kategori 0: Spænding afbrydes

øjeblikkeligt til motor. Motoren vil løbe

friløb til standsning, og stoptiden vil være

afhængig af hastigheden og den inerti

samt friktion der måtte være i systemet.

Stop kategori 1: Kontrolleret standsning

af motor, hvorefter spænding fjernes.

Frekvensomformeren anvender en rampe

til at bringe motoren til standsning, hvorefter

forbindelsen afbrydes.

Stop kategori 2: Kontrolleret standsning

af motor. Frekvensomformeren anvender

en rampe til at bringe motoren til standsning,

hvorefter forbindelsen til motoren

ikke afbrydes.

Alle maskiner skal forsynes med en kategori

0 stopfunktion.

Nødstop skal være enten Kategori 0 eller

Sikkerhedskategori 3: To kanals system

med overvågning. Når en fejl opstår,

vil sikkerhedsfunktionen altid blive udført.

Sikkerhedskategori 4: To kanals system

med overvågning og akkumulering

af fejl. Fejl detekteres før tab af sikkerhedsfunktion,

eller akkumulerede fejl

betyder ikke tab af sikkerhedsfunktion.

Safe-off funktion i henhold til EN954-1,

kategori 3, skal være en type 0 eller 1

stopfunktion. En enkelt fejl må ikke betyde

tab af sikkerhedfunktionen. Hvis sikkerhedskredsen

resettes, må det ikke

medføre start af motoren. Sikkerhedskategorier

bliver ofte blandet sammen med

stop-kategorier.

Alt dette betyder altså at selvom vi nu kan

anvende frekvensomformere med integreret

sikkerhed, er dette ikke tilstrækkelig24


Det er ikke nødvendigt i denne situation

at fjerne forbindelsen til motoren, men

ved anvendelse af sikkerhedsfunktionen

som vist herover vil systemet opfylde kravene

i EN954-1 kategori 3 – sikkerhedsfunktion

og beskyttelse mod genstart.

(Kontaktoren er nødvendig for at overholde

EN60204)

Ved normal drift vil ”Safe-off” relæet

være aktivt og når samtidig Enable indgangen

er aktiv, vil det være muligt at

aktivere udgangstransistorerne – og dermed

tilføre motoren energi. Hvis én af

disse kanaler ikke er aktiveret vil ”Gate

control kredsen” blive afbrudt.

Herunder et eksempel på et system med en lågeswitch.:

Figur 4

Stop Category 0– Coast


25

Fortsættes på næste side


Fortsat fra forrige side
For at overholde EN954-1, kategori 3,

skal begge kanaler deaktiveres, før de

atter kan genindkobles.Status på sikkerhedskredsen:

Systemet herover er vist med en lukket

låge og systemet er klar til drift.

Virkemåde:

Dette er et to-kanals system med overvågning

af ”safe-off2 kredsløbet og frekvensomformeren.

Hvis lågen åbnes, vil

indgangene (S13, S14 og S21, S22) blive

afbrudt. Minotaur sikkerhedsrelæet vil

herefter afbryde forbindelsen (13-14 &

23-24), som vil få safe-off kredsen og enable

indgangen på frekvensomformeren


til at gå i en sikker tilstand (Off) – og motoren

vil løbe friløb indtil den står stille.

For at genstarte frekvensomformeren,

skal sikkerhedsrelæet først resettes –

hvorefter startsignalet til frekvensomformeren

atter skal aktiveres.
Fejl i systemet:

Hvis en enkelt fejl på en af indgangene

på sikkerhedsrelæet opstår, vil systemet

ikke kunne indkobles – og dermed kan

der ikke opstå nogen farlige situationer.

Hvis safe-off funktionen i frekvensomformeren

forbliver on – selv efter at signalet

til indgangen er fjernet (Relæet hænger),

vil motoren alligevel standse, da dubleringen

ligger i enable indgangen.


Systemet kan efterfølgende ikke indkobles,

da safe-off relæet hænger – og operatøren

vil på denne måde blive opmærksom

på problemet, som efterfølgende kan


rettes.DriveGuard kan i dag leveres på Allen-

Bradleys PowerFlex 70 serie af frekvensomformere.


Denne model kan leveres

i effekterne 0.37 til 37 kW ved 400V forsyning.

PowerFlex 70 kan leveres i IP20

eller IP66 kapslinger, samt i en flangemonteret

udgave. Denne kan med fordel


anvendes til montage i små vægskabe,

hvor krav om eks. IP54 er ønsket.

26


Brochure omhandlende

sikkerhedsprodukter

Vi har fremstillet en brochure omhandlende

Guardmaster sikkerhedsprodukter:

• Endestop

• Ellåse

• Sikkerhedsrelæer

• Nødstopsanordninger

• Kantlister

• Lysgitre / lysbomme
Produkterne er beskrevet med tekniske

informationer, EAN-numre samt farvefoto.

Programmet dækker de mest anvendte

komponenter inden for sikkerhedsprodukter,

hvoraf hovedparten er lagervarer.

Brochuren på 30 sider er vedlagt denne

udgave af Solar Industri.

27


Solar Industri – nu også på nettet

På http://industri.solar.dk har du nu adgang

til alle udgaver af Solar Industri

med artikler om EMC, reguleringsteknik,

netværk, motorer osv., men der er og

produktnyheder, teknisk dokumentation,

brochurer og meget mere.

Få information lynhurtigt

Hvad var det nu lige der stod om PROFInet

version 2 i Solar Industri her i foråret?

Svaret på det spørgsmål finder du i løbet

af ganske får sekunder ved, at anvende

søgefunktionen på vores nye website.

Samtidig opdager du, at der faktisk er

hele 5 forskellige artikler om emnet, og

søger du videre i websitet brochuresamling

er der endnu flere informationer.

Læs nyhederne først

Den først udgave af Solar Industri udkom

i år 2000, og siden har magasinet været

på gaden 4 gange om året, til stor glæde

for mange. Det fortsætter vi med, selvom

magasinet nu også udkommer i en elektronisk

udgave på http://industri.solar.dk.

Det giver den store fordel, at vi løbende

kan udsende nyheder på nettet, og samtidig

give dig adgang til teknisk information,

software download mv. Hvis du tilmelder

dig nyhedsbrevet, sender vi dig hver uge

pr. mail en nyhedsoversigt, samt en liste

over de nye brochurer i databasen.

Velkommen på http://industri.solar.dk

Det nye website indeholder naturligvis

også information om os selv. Her kan du

i kort form læse om Solar Industris målsætninger

og det forretningskoncept vi

tilbyder vore kunder. Under menupunktet

kontakt finder du navne, telefonnumre,

mail, og adresser på nøglepersonerne i

vores salgsorganisation.

Ønsker du yderligere informationer, så er

du velkommen til at kontakte os.

Industri nr. 4 2004

Tema:

Frekvensomformere og softstartere

Solar.dk

Weblink

Solar Skolen

Solar Kommunikation

Solar Koncernen

Solar Sikring

Solar IBI

For Your Comfort

Links

Brøndby

Tlf. 70 24 64 00

Esbjerg

Tlf. 76 96 26 00

Frederikshavn

Tlf. 96 20 22 00

Hillerød

Tlf. 70 24 64 00

Holstebro

Tlf. 96 10 09 00

Horsens

Tlf. 76 96 26 00

Solar A/S (Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni) CVR nr. 37784710

Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, Telf. 76 96 12 00, Fax 76 96 12 05, www.solar.dk

Kolding

Tlf. 76 96 26 00

København NV

Tlf. 70 24 64 00

København SV

Tlf. 70 24 64 00

Nykøbing F

Tlf. 70 24 64 00

Odense

Tlf. 63 11 39 00

Randers

Tlf. 87 10 23 00

Silkeborg

Tlf. 87 20 17 00

Slagelse

Tlf. 70 24 64 00

Sønderborg

Tlf. 73 42 06 00

Vejle

Tlf. 76 96 26 00

Aalborg

Tlf. 96 34 22 00

Århus

Tlf. 87 45 96 00

Solar Industri Nord Tlf. 96 34 22 00 Solar Industri Syd

28

Tlf. 76 96 26 00 Solar Industri Øst Tlf. 70 24 64 00

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl . BR 24117 . December 2004

More magazines by this user
Similar magazines