04.11.2014 Views

Generelle oplysninger Studie på Aarhus ... - For Studerende

Generelle oplysninger Studie på Aarhus ... - For Studerende

Generelle oplysninger Studie på Aarhus ... - For Studerende

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

US AARH

Generelle oplysninger

Studie Aarhus Universitet:

Tysk Erhvervslinje

Navn universitet i udlandet:

Ludwig-Maximilians-Universität München

Land:

Tyskland

Periode:

Fra: April 2013

Til: August 2013

Udvekslingsprogram:

Erasmus

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet?

Fordi jeg læser et sprog universitet; fordi jeg gerne ville opleve den sydtyske kultur og

frem for alt blive rigtig stærk og sikker i brugen af det tyske sprog.

Hvor tilfreds var du med dit ophold?

Særdeles. Det var uden tvivl det bedste og samtidig mest lærerige semester, jeg til dags

dato har haft universitetet.

Hjælp og vejledning

Modtog du vejledning fra Internationalt Center?

Ja

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst

Det var i starten, da jeg havde misforstået ansøgelsesproceduren til mit værtsuniversitet og

IC var ganske hurtige og grundige i deres hjælp.


Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp til

boligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende)

Nej, ikke direkte, men LMU tildelte de udvekslingsstuderende Buddies – jævnaldrende

medstuderende, som gerne hjalp os med alskens sager.

Hvilken form for praktisk orientering var der vedrørende universitetet, campus, byen o.lign.?

Der var et LMU Orientierungskurs inden studiestart mod betaling, som jeg ikke deltog i.

Ellers var mit institut – Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft – meget

dygtige og omsorgsfulde til at tage sig af de udvekslingsstuderende. Jeg havde en Erasmuskoordinator

tilknyttet, som var meget professionel og hjælpsom med de administrative ting –

tilmed arrangerede hun en vandretur for hele holdet af internationale studerende.

Hvor tilfreds var du med den hjælp og information du fik fra det udenlandske universitet i

forbindelse med dit ophold? Begrund venligst.

Jeg modtog primært hjælp fra min Erasmus-koordinator instituttet, Clarissa Schoeler, der,

som allerede nævnt, gjorde et kæmpe stykke arbejde for de udvekslingsstuderende.

Bolig

Fandt det udenlandske universitet bolig til dig?

Ja.

Hvis nej – hvordan fandt du bolig?

Hvilken boligtype boede du i? Beskriv venligst faciliteterne

Jeg boede i et bofællesskab. Jeg havde mit eget værelse med håndvask og delte køkken og

toilet samt badefaciliteter med 5 andre drenge. Som sådan var faciliteterne i orden, men

mine medbeboere var nogle svin. Det skal siges at beliggenheden i München var super;

området Schwabing er særdeles populært og er tæt uni, grønne områder og hyggelige

gader og butikker.


Hvor langt havde du til universitetet, og hvordan kom du derhen?

Hvor tilfreds var du med din bolig? Begrund venligst

Fagligt udbytte

Hvor tilfreds var du med det faglige udbytte?

Særdeles. Både min mundtlige og skriftlige formidling tysk er væsentligt forbedret såvel

som mit kendskab til tysk politik.

Kunne du få alle de fag du ønskede?

Nej. Jeg synes det er meget problematisk at reglerne for hvilke kurser, man må følge, er så

strikse.

Hvilke kurser tog du, og hvordan var dit akademiske udbytte af kurserne du deltog i

sammenlignet med niveauet dit studie Aarhus Universitet? Skriv venligst titlen kurset

og sæt kryds ud for det faglige niveau.

Kursus

Meget højt

niveau

Højt

niveau

Normalt

Lavt

niveau

Meget lavt

niveau

Politsches System Deutschlands

X

Medienlehre

X

Media Institutionen

X

Hvordan var undervisningsformen sammenlignet med AU? (forelæsninger, holdundervisning

etc.)

Holdundervisning – meget mere elevaktiverende end AU. Forelæsninger, som vi kender

det fra AU

Hvordan var læsebyrden/arbejdsmængden sammenlignet med AU?

Nogenlunde det samme.


Opnåede du merit for de fag du tog?

Ja.

Hvordan var faciliteterne universitetet (computere, bibliotek, internet)? Beskriv venligst

Ringere udstyret, til gengæld havde bygningerne mere sjæl og historie.


Udgifter

Hvor store var dine udgifter til nedenstående områder under opholdet? Angiv omkostningerne

så præcist som muligt.

Kroner

Husleje pr. måned

Kost pr. måned

Rejseomkostninger i alt

Bøger i alt

Forsikring i alt

2325,00

1000,00

5000,00

100,00

1000,00

Andre omkostninger i alt

Hvilke?

Modtog du økonomisk støtte ud over SU og stipendier fra Aarhus Universitet? Hvis ja, hvilke og

har du nogen råd i forbindelse med legatsøgning?

Nej.

Hvilke muligheder havde studerende for at arbejde? Krævedes der særlige tilladelser?

Nej, man kunne sagtens få et studiejob, så længe man kunne tale tysk og havde en tysk

bankkonto.

Kulturelle og sociale forhold

Hvordan var dine oplevelser med at bo i et andet land og leve i en anderledes kultur?

Fantastisk. Alle har taget så utroligt godt imod mig og syntes det var imponerende at man

som dansker vælger at beskæftige sig så intensivt med det tyske sprog og kultur.

Arrangerede værtsuniversitetet sociale aktiviteter for de udvekslingsstuderende? Beskriv

Ja, i hobetal. Det internationale Center samt LMU Tutoria havde jævnligt store og små

arrangementer; jeg var bl.a. slotsbesøg og i Wien.


Hvor let var det at knytte venskaber med de lokale studerende?

Mindre nemt. De fleste af mine venner var andre udvekslingsstuderende. Jeg er dog så

heldig at have familie i München, som sørgede for at jeg også fik masser af venner fra

München.

Hvor let var det at knytte venskaber med de andre udvekslingsstuderende?

Særdeles nemt. Alle kommer med den samme indstilling om at skulle have så mest muligt

ud af udvekslingsopholdet som muligt.

Var der kulturelle udfordringer, f.eks. kommunikationsvanskeligheder? Beskriv

Ja, særligt i starten. Måske også fordi jeg insisterede at tale tysk og ikke engelsk, som

mange af de andre internationale studerende gjorde. Men i sidste ende var det en kæmpe

bonus, da mit tyske sprog virkelig profiterede derfra. Og så er kropssprog guld værd.

Hvilke kulturelle aspekter satte du størst pris ?

Festkulturen. Biergarten. Smilene og det faktum, at tingene går godt i Bayern. Læsning

under solen i Olympiapark. At høre det tyske sprog i al sin skønhed hver eneste dag var

noget af det allerbedste.

Er der mere information, du mener, fremtidige udvekslingsstuderende vil have gavn af, når de

besøger dit værtsuniversitet eller tager udveksling generelt?

Man finder ud af det hele, når man først er af sted. Men skulle nogle have spørgsmål om et

udvekslingsophold i München, er de MEGET velkomne til at kontakte mig!

Må interesserede studerende kontakte dig vedrørende studieophold i udlandet? Hvis ja, udfyld

da venligst nedenstående rubrikker.

Navn: Charlotte Seest Jensen

E-mail: charlotte_seest@hotmail.com

TAK fordi du brugte tid at udfylde skemaet!


US AARH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !