Hedensted Kommune - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Hedensted Kommune - Region Midtjylland

Midt i statistikken

Hedensted

Kommune

2013

Region Midtjylland

Regional Udvikling


Midt i statistikken for

Hedensted Kommune 2013

Maj 2013

Region Midtjylland

Fotos: Niels Aage Skovbo

Kontakt:

Jan.Christensen@ru.rm.dk

Per.Christensen@ru.rm.dk


Hedensted Indhold

Befolkning og indkomst ................................. 4

Klimatilpasning ................................................ 10

Miljø og energi .................................................. 12

Uddannelse ........................................................ 14

Byer og landskab ............................................. 23

Mobilitet ............................................................. 28

Erhverv ............................................................... 30

Sundhed ............................................................. 40

Solfangeranlæg ved Brædstrup Fjernvarme

3


Befolkning og indkomst Hedensted

Befolkningspyramide, 2012

Hedensted

1.405

1.452

1.511

1.621

1.920

1.862

1.654

1.251

1.699

1.684

1.686

1.473

Alder

15 95+

66 90-94

240 85-89

449

80-84

665

75-79

856

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

884

25-29

915

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

51

160

416

568

754

945

902

685

1.332

1.404

1.440

1.533

1.831

1.707

1.635

1.333

1.556

1.622

1.564

1.283

Mænd Kvinder Difference

Alder

Hele landet

1.721

8.479

25.284

48.153

75.138

109.338

167.090

173.745

175.856

185.721

213.892

198.283

191.388

167.038

159.427

176.821

184.265

173.268

168.229

163.640

95+

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

6.743

22.892

47.922

69.169

92.128

121.252

172.775

177.108

176.387

183.556

208.699

193.901

191.027

166.583

156.763

170.654

174.860

165.439

160.319

155.563

Mænd Kvinder Difference

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Befolkningsfremskrivning efter aldersgruppe 2012-2020

Vækst i antal

2012-2020

Vækst i procent 2012-2020

Hedensted Hedensted Region

Midtjylland

Hele landet

0-5 år -335 -10% -5% -6%

6-16 år -625 -9% -4% -4%

17-24 år -147 -4% 4% 2%

25-66 år -250 -1% 1% -1%

67+ år 1.767 26% 29% 25%

I alt 415 1% 4% 3%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

4


Hedensted Befolkning og indkomst

Hvor kommer tilflytterne typisk fra?

(gennemsnit for 2009-2011)

Gennemsnitligt antal tilflyttere pr. år

Horsens 630

Vejle 583

Aarhus 132

Kolding 44

Ikast-Brande 42

Skanderborg 36

Fredericia 32

København 30

Silkeborg 29

Odense 28

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvor flytter de typisk hen?

(gennemsnit for 2009-2011)

Gennemsnitligt antal fraflyttere pr. år

I gennemsnit

flyttede der 2.036

personer årligt til

Hedensted Kommune

i årene

2009-2011 fra det

øvrige Danmark.

Samtidig fraflyttede

der 2.214

personer.

Horsens 659

Vejle 594

Aarhus 203

København 55

Kolding 47

Ikast-Brande 46

Fredericia 41

Odense 38

Aalborg 30

Silkeborg 29

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

5


Befolkning og indkomst Hedensted

Udviklingen i BNP pr. indbygger i kr., 2005-priser, kædede værdier

320.000

300.000

280.000

260.000

240.000

220.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: SAM-K

Udviklingen i den gennemsnitlige indkomst, kr., ikke korrigeret for inflation

290.000

285.000

280.000

275.000

270.000

265.000

260.000

255.000

250.000

245.000

240.000

2006 2007 2008 2009 2010

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

6


Hedensted Befolkning og indkomst

Personlig indkomst fordelt efter interval, 2010

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

Under

25.000 kr.

25.000 -

49.999 kr.

50.000 -

74.999 kr.

75.000 -

99.999 kr.

100.000 -

124.999 kr.

125.000 -

149.999 kr.

150.000 -

174.999 kr.

175.000 -

199.999 kr.

200.000 -

224.999 kr.

225.000 -

249.999 kr.

250.000-

299.999 kr.

300.000-

349.999 kr.

350.000-

399.999 kr.

400.000-

449.999 kr.

450.000-

499.999 kr.

500.000 kr.

og derover

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

7


Befolkning og indkomst Hedensted

Hvor bor de forskellige indkomstgrupper – Hedensted by?

Løsning

Sebberup

Gesager

Ny Sebberup

HEDENSTED

Store Dalby

Gennemsnitlig

husstandsindkomst

Under 217.750 kr

Fra 217.751 til 342.499 kr

342.500 til 525.313 kr

525.314 til 792.231 kr

Over 792.232 kr

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Danmark 1:200.000, januar 2013

Datakilde: Danmarks Statistik. Kortproduktion: GISGroup.

8


Hedensted Befolkning og indkomst

9


Klimatilpasning Hedensted

Eksempel fra den centrale del af Hedensted på udsatte

områder i forbindelse med kraftige regnskyl

Skybrudskort®, COWI and SCALGO

10

Skybrudskort

Oversvømmelsesudbredelse

ved følgende nedbørshændelser:

50 mm

100 mm

150 mm


Hedensted Klimatilpasning

Udsatte arealer i forbindelse med skybrud

Kommune

Kommune-

Areal ramt

Procentvis

By-areal

Areal ramt

Procentvis

areal km 2

af 100 mm

areal ramt

km 2

af 100 mm

areal ramt

skybrud i

af 100 mm

skybrud

af 100 mm

kommunen

skybrud i

inden for

skybrud i

km 2

kommunen

bygrænse

kommu-

km 2

nens byer

Favrskov 540,1 34,8 6,4 36,5 3,9 10,6

Hedensted 551,4 41,1 7,5 48,7 5,9 12,0

Herning 1.322,8 135,6 10,3 77,5 8,2 10,6

Holstebro 804,3 105,5 13,1 54,4 7,7 14,1

Horsens 522,9 40,2 7,7 68,0 5,9 8,6

Ikast-Brande 735,4 90,4 12,3 34,3 4,4 13,0

Lemvig 516,8 78,9 15,3 18,4 3,0 16,3

Norddjurs 723,6 88,6 12,2 39,7 6,4 16,2

Odder 225,2 16,6 7,4 15,4 2,1 13,8

Randers 748,2 78,1 10,4 81,4 8,8 10,8

Ringkøbing-

Skjern

1.494,3 192,4 12,9 56,9 8,5 15,0

Samsø 114,7 14,6 12,7 4,7 0,9 18,7

Silkeborg 864,9 74,3 8,6 76,1 7,4 9,7

Skanderborg 455,6 26,4 5,8 45,5 3,5 7,7

Skive 687,8 60,8 8,8 52,3 5,4 10,3

Struer 245,8 22,0 9,0 16,9 2,5 14,5

Syddjurs 696,9 66,4 9,5 41,4 3,9 9,4

Viborg 1.421,1 125,0 8,8 87,7 8,4 9,6

Aarhus 470,9 37,3 7,9 210,9 13,6 6,4

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra COWI og SCALGO

11


Miljø og energi Hedensted

Så meget af energiforbruget bliver dækket af vedvarende energi

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

10,0%

5,0%

0,0%

2007 2009 2011

Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011

Så mange tons CO 2

udleder hver indbygger

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

4,0

2,0

0,0

2007 2009 2011

Kilde: Region Midtjylland, Energiregnskaber 2011

12


Hedensted Miljø og energi

Det samlede potentiale for anvendelse af lokalt produceret bioenergi

32 %

Skive

35 %

Lemvig

41 %

Struer

29 %

Viborg

28 %

Randers

51 %

Norddjurs

30 %

Holstebro

38 %

Herning

49 %

Ringkøbing-Skjern

21 %

Silkeborg

38 %

Ikast-Brande

39 %

Favrskov

6 %

26 % Aarhus

Skanderborg

50 %

19 % Odder

Horsens

44 %

Syddjurs

47 %

Samsø

Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen

32 %

Hedensted

Andel af kommunernes lokale elforbrug, der kan dækkes af vindkraft ved

fuld gennemførelse af kommunernes nugældende vindmølleplaner

94 %

Skive

282 %

Lemvig

190 %

Struer

61 %

Viborg

91 %

Randers

113 %

Norddjurs

53 %

Holstebro

72 %

Herning

135 %

Ringkøbing-Skjern

7 %

Silkeborg

118 %

Ikast-Brande

39 %

Favrskov

4 %

8 % Aarhus

Skanderborg

26 %

17 % Odder

Horsens

19 %

Syddjurs

450 %

Samsø

Kilde: Region Midtjylland, Perspektivplanen

44 %

Hedensted

Hvis du vil vide mere om energiforbrug og energikilder i Region Midtjylland

og de midtjyske kommuner, så se Perspektivplan for vedvarende

energi samt Energiregnskaber på energi.rm.dk.

13


Uddannelse Hedensted

Arbejdsstyrken fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og område, 2011

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Ufaglærte Erhvervsfaglige Kort videregående

uddannelse

Mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvad laver eleverne 3 måneder efter endt 9. klasse, 2011?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Uoplyst/ukendt Grundskolen Forberedende

uddannelser mv.

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsfaglige

uddannelser

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: UNI-C

14


Hedensted Uddannelse

Hvad laver eleverne 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse, 2009?

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Udenfor

uddannelsessystemet

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsfaglige

uddannelser

Korte videregående

uddannelser

Mellemlange

videregående

uddannelser

Kilde: UNI-C

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Fuldførelsesprocenter for ungdomsuddannelser i 2011

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Almengymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglige

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: UNI-C

15


Uddannelse Hedensted

De følgende kort er baseret på dataudtræk fra Rejseplanen

– december 2012.

Beregningsforudsætninger:

Hurtigste rejsetid med kollektiv transport til nærmeste uddannelsessted i

Region Midtjylland

Morgen-rejsetid til uddannelsesstedernes ringetider (ca. kl. 8.00)

Der cykles maks. 3 km til nærmeste stoppested med gennemsnitlig

cykelhastighed på 16 km/t

Bor man tættere på destinationen (uddannelsesstedet) end 5 km beregnes via

vej og sti en rejsetid, som om man cykler

Da der ikke er rabat-/åbne skolebusruter på rejseplanen, kan der være en mindre

procentvis afvigelse hos de kommuner, der har en stor andel af denne type ruter.

Afvigelsen vil altid være til den positive side, så dækningsgraden reelt vil være

bedre.

Rejsetid til HF-uddannelserne

Ungdomsuddannelse:

Højere forberedelseseksamen

(HF)

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

16


Hedensted Uddannelse

Rejsetid til de almene gymnasier (STX)

Ungdomsuddannelse:

Studentereksamen

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

Rejsetid til handelsgymnasierne (HHX)

Ungdomsuddannelse:

Højere handelseksamen

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

17


Uddannelse Hedensted

Rejsetid til de tekniske gymnasier (HTX)

Ungdomsuddannelse:

Højere teknisk eksamen

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

Rejsetid til de erhvervsfaglige uddannelser (EUD)

Ungdomsuddannelse:

Erhvervsuddannelse

Rejsetider:

0 - 15 min.

15 - 30 min.

30 - 45 min.

45 - 60 min.

60 - 75 min.

over 75 min.

18


Hedensted Uddannelse

Andel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter

til de forskellige ungdomsuddannelser

Antal

15-19 årige

Andel 15-19 årige med en rejsetid på under 75 minutter til:

HF STX HHX HTX EUD

Favrskov 3.612 98,2% 100,0% 99,3% 97,4% 99,3%

Hedensted 3.402 93,6% 99,9% 90,4% 78,6% 93,3%

Herning 5.956 99,6% 99,6% 99,9% 99,5% 99,8%

Holstebro 3.785 98,4% 98,4% 98,4% 97,6% 97,8%

Horsens 5.192 98,1% 98,5% 98,1% 97,1% 97,2%

Ikast-Brande 2.896 97,8% 98,2% 96,4% 87,3% 96,7%

Lemvig 1.630 91,8% 99,9% 99,8% 58,8% 99,8%

Norddjurs 2.666 91,1% 96,3% 93,7% 93,4% 93,7%

Odder 1.520 92,5% 92,9% 92,6% 92,6% 93,2%

Randers 6.212 99,1% 99,6% 99,6% 99,7% 99,7%

Ringkøbing-

Skjern

4.252 81,8% 95,7% 96,9% 90,7% 96,9%

Samsø 236 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Silkeborg 6.298 99,2% 99,2% 99,2% 98,9% 99,2%

Skanderborg 4.350 99,2% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0%

Skive 3.270 95,8% 96,1% 96,0% 95,1% 96,1%

Struer 1.591 98,9% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0%

Syddjurs 2.996 94,5% 99,6% 94,5% 94,0% 97,8%

Viborg 6.479 95,7% 99,2% 97,8% 98,9% 99,6%

Aarhus 17.305 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kilde: Egne beregninger baseret på dataudtræk fra Rejseplanen – december 2012.

19


Uddannelse Hedensted

Profilmodellen 2010 viser, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse

i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet

og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2010.

Så mange forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, 2010

Hele landet

89,6%

Region Midtjylland

90,8%

Hedensted

91,8%

88% 89% 90% 91% 92% 93% 94%

Kilde: UNI-C, Profilmodellen

Det er regeringens målsætning, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en

ungdomsuddannelse i 2015 og mindst 60% en videregående uddannelse i 2020.

Så mange forventes at få mindst en videregående uddannelse, 2010

Hele landet

53,6%

Region Midtjylland

54,4%

Hedensted

51,0%

50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%

Kilde: UNI-C, Profilmodellen

20


Hedensted Uddannelse

Beskæftigelsesgraden fordelt efter uddannelse for de 16-66 årige, 2011

I alt

Lang videregående uddannelse

Mellemlang videregående

uddannelse

Kort videregående uddannelse

Faglærte

Ufaglærte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Antal VEU-kursister pr. 1.000 indbyggere fordelt

efter arbejdsplads 2010/2011

Hele landet

Region M idtjylland

Aarhus

Viborg

Syddjurs

Struer

Skive

Skanderborg

Silkeborg

Samsø

Ringkøbing-Skjern

Randers

Odder

Norddjurs

Lemvig

Ikast-Brande

Horsens

Holstebro

Herning

Hedensted

Favrskov

0 50 100 150 200 250 300

Kilde: UNI-C

21


Uddannelse Hedensted

Antal VEU-årselever pr. 1.000 indbyggere fordelt

efter arbejdsplads 2010/2011

Hele landet

Region M idtjylland

Aarhus

Viborg

Syddjurs

Struer

Skive

Skanderborg

Silkeborg

Samsø

Ringkøbing-Skjern

Randers

Odder

Norddjurs

Lemvig

Ikast-Brande

Horsens

Holstebro

Herning

Hedensted

Favrskov

0 2 4 6 8 10 12

Kilde: UNI-C

I Region Midtjylland er 71% af VEU-kursisterne beskæftigede, 6% er ledige og

22% er uden for arbejdsstyrken

22


Hedensted Byer og landskab

De 5 største byer i kommunen

2006 2012 Udvikling 2006-2012

Hedensted 10.148 11.292 11,3%

Juelsminde 3.735 3.888 4,1%

Tørring 2.319 2.462 6,2%

Hornsyld 1.524 1.642 7,7%

Uldum 1.263 1.391 10,1%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Urbaniseringsgrad, 2012

100%

90%

80%

70%

60%

50%

28,9%

38,1%

15,8% 12,8%

20,2%

17,2%

40%

30%

64,0%

69,9%

20%

10%

0%

33,0%

Hedensted Region Midtjylland Hele landet

Byer over 3.000 indbyggere Byer mellem 200 og 3.000 indbyggere Landdistrikter

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

23


Byer og landskab Hedensted

Råstofpotentiale – råstofinteresse- og graveområder

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

24


Hedensted Byer og landskab

Oversigt over råstofgraveområder

Kommune Graveområder (Ha) Interesseområder

Andel af regionens

(Ha)

graveområder i %

Ringkøbing-Skjern 2.529 764 17%

Ikast-Brande 1.841 53 12%

Viborg 1.600 516 11%

Holstebro 1.412 210 10%

Randers 1.351 62 9%

Silkeborg 975 1.098 7%

Syddjurs 755 126 5%

Norddjurs 884 0 6%

Horsens 688 0 5%

Herning 594 216 4%

Favrskov 471 26 3%

Hedensted 461 86 3%

Skive 446 56 3%

Struer 299 0 2%

Lemvig 276 0 2%

Skanderborg 173 19 1%

Aarhus 19 0 0%

Odder 18 0 0%

Samsø 17 0 0%

I alt 14.809 3.223 100%

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

Råstofreserver – inkl. anslået antal år, reserven rækker, før den er udtømt

Opgjort i 2011

Kommune Sand og grus m 3 Sand og grus m 3

Antal år

Indvundet 2010 Reserve 2011

Favrskov 347.000 850.000 2-3

Hedensted 415.000 6.500.000 15

Herning 172.000 3.500.000 22

Holstebro 206.000 8.750.000 42

Horsens 452.000 4.000.000 9

Ikast-Brande 268.000 3.300.000 12

Lemvig 209.000 3.000.000 14

Norddjurs 568.000 5.750.000 10

Odder 0 0 0

Randers 546.000 3.325.000 6

Ringkøbing-Skjern 429.000 4.300.000 10

Samsø 18.000 350.000 20

Silkeborg 857.000 5.550.000 6

Skanderborg 502.000 1.000.000 2

Skive 58.000 1.300.000 22

Struer 95.000 2.100.000 22

Syddjurs 380.000 4.650.000 12

Viborg 610.000 6.650.000 12

Aarhus 0 0 0

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

25


Byer og landskab Hedensted

En råstofreserve er et undersøgt/kortlagt areal, hvor der er givet en

råstofindvindingstilladelse, således at forekomsten kan udnyttes her og nu.

En råstofressource er en råstofforekomst, der er kortlagt, men hvor der ikke

foreligger en indvindingstilladelse. En råstofressource vil ikke nødvendigvis blive

udnyttet.

Råstofressourcer – inkl. anslået antal år, ressourcen

vurderes at kunne række. Opgjort i 2011

Kommune Sand og grus m 3

Antal år

Reserve 2011

Favrskov 4.000.000 11

Hedensted 4.000.000 10

Herning 13.200.000 84

Holstebro 19.000.000 92

Horsens 8.500.000 19

Ikast-Brande 35.000.000 130

Lemvig 4.000.000 19

Norddjurs 11.500.000 20

Odder 0 0

Randers 12.000.000 22

Ringkøbing-Skjern 28.500.000 66

Samsø 10.000 ½

Silkeborg 16.250.000 19

Skanderborg 6.500.000 13

Skive 2.215.000 38

Struer 3.000.000 32

Syddjurs 12.600.000 33

Viborg 15.750.000 26

Aarhus 0 0

Kilde: Region Midtjylland, Råstofplan 2012

Hvis du vil vide mere om råstoffer i Region Midtjylland, så se Råstofplan 2012 på

raastofplan-midt.dk

26


Hedensted Byer og landskab

Områder med særlige drikkevandsinteresser, samt konstaterede

og mulige forureninger i Hedensted Kommune

Kilde: Region Midtjylland, Jordforurening januar 2013.

Se mere om jordforurening i Region Midtjylland på www.gis.rm.dk

(klik på WebGIS)

27


Mobilitet Hedensted

Pendlingen til og fra kommunen, 2011

6.000

5.000

4.746

4.000

3.358

3.000

2.624

2.145

2.000

1.715

1.472

1.000

474

769

384

458

-1.000

0

-295 -243

-74

-1.213

-2.000

-2.122

-3.000

Ufaglært, studenter mv. Faglærte / EFU Kort videregående

Kilde: SAM-K

uddannelse

Mellemlang videregående

uddannelse

Lang videregående

uddannelse

Indpendling Udpendling Nettoindpendling

Hvilke kommuner kommer pendlerne

typisk fra (Top fem, 2011)?

2011

Horsens 2.602

Vejle 2.233

Aarhus 373

Fredericia 199

Ikast-Brande 181

Nettoindpendlingen til

Hedensted Kommune var

-3.947 i 2011.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvilke kommuner pendler borgerne

typisk til (Top fem, 2011)?

2011

Horsens 4.183

Vejle 3.609

Aarhus 701

Kolding 399

Fredericia 290

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

28


Hedensted Mobilitet

Den gennemsnitlige pendlingsafstand i kommunerne, 2011

2011

Syddjurs 26,3

Skanderborg 23,1

Favrskov 22,6

Randers 22,6

Silkeborg 22,3

Norddjurs 21,6

Hedensted 21,1

Odder 21,0

Viborg 21,0

Region Midtjylland 20,4

Skive 20,0

Holstebro 19,9

Lemvig 19,8

Hele landet 19,7

Horsens 19,6

Ikast-Brande 19,4

Ringkøbing-Skjern 19,3

Struer 19,1

Herning 19,0

Aarhus 18,6

Samsø 16,5

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

29


Erhverv Hedensted

Handelsbalancen i Hedensted Kommune, 2011, mia. kr.

16,0

14,0

15,1

13,7

12,0

10,5

10,0

8,0

6,0

4,6

5,6

8,1

Eksport

Import

4,0

2,0

2,4

1,4

Handelsbalance

0,0

-2,0

-0,9

Øvrige

kommuner

Udlandet

I alt

Kilde: SAM-K

Erhvervsstruktur (arbejdspladser) , størrelse, specialisering, 2011

og vækst 2006-2011 i forhold til hele landet

180

160

Fødevarer

Møbler/Beklædning

140

Bygge/Bolig

Specialiseringsgraden

120

100

80

60

Transport

Energi/Miljø

Turisme

Øvrige erhverv

Medico/Sundhed

40

IT/Kommunikation

20

0

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Årlig genemsnitlig vækst

Kilde: Sam-K

30


Hedensted Erhverv

Erhvervsstruktur 2011 – specialisering (antal arbejdspladser)

Hedensted

Fødevarer Primære erhverv 748

Fremstillingserhverv 355

Støtteerhverv 709

Serviceerhverv 947

Møbler Fremstillingserhverv 116

Serviceerhverv 401

Beklædning Fremstillingserhverv 131

Serviceerhverv 225

Turisme Serviceerhverv 348

Bygge/bolig Primære erhverv 43

Fremstillingserhverv 739

Støtteerhverv 18

Serviceerhverv 2.842

It/kommunikation Fremstillingserhverv 315

Støtteerhverv 137

Serviceerhverv 440

Transport Fremstillingserhverv 357

Serviceerhverv 1.415

Energi/miljø Primære erhverv 0

Fremstillingserhverv 148

Serviceerhverv 261

Medico/sundhed Fremstillingserhverv 161

Serviceerhverv 2.125

Øvrige erhverv 6.123

Uoplyste erhverv 151

Total 19.255

Specialisering over 100

Specialisering over 200

Kilde: SAM-K, RAS

31


Erhverv Hedensted

Årlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvækst

i 2005-priser pr. arbejdstime) 2000-2011, pct.

1,4% 0,6%

0,5%

1,2%

0,4%

1,0%

0,3%

0,8%

0,2%

0,6%

0,1%

0,4%

0,0%

-0,1% 0,2%

-0,2% 0,0%

Hedensted Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: SAM-K

32


Hedensted Erhverv

Turismens økonomiske betydning, 2010

Estimeret antal

overnatninger og endagsturister

(1.000)

Turismeforbrug

(mio. kr.)

Turismens andel af

det samlede udbud

(%)*

Favrskov 350 124 0,5

Hedensted 910 375 1,1

Herning 866 737 1,1

Holstebro 1.313 591 1,3

Horsens 1.038 732 1,2

Ikast-Brande 413 217 0,5

Lemvig 1.193 466 2,6

Norddjurs 1.577 608 2,7

Odder 693 274 2,5

Randers 812 475 0,8

Ringkøbing-Skjern 4.926 2.051 3,3

Samsø 394 148 3,4

Silkeborg 1.382 846 1,5

Skanderborg 761 494 1,4

Skive 1.046 414 1,2

Struer 623 213 1,1

Syddjurs 2.503 1.012 4,3

Viborg 803 444 0,6

Aarhus 3.347 2.814 1,3

Region Midtjylland 24.951 13.035 1,4

Hele landet 138.405 74.634 1,6

* Samlet udbud er opgjort som dansk produktion + import

Kilde: Visit Denmark, 2012, Turismens økonomiske betydning 2010.

Hedensted Kommune tegnede sig i 2010 for 3,6% af det samlede antal

overnatninger og endagsturister i Region Midtjylland, og for 2,9% af det

samlede turismeforbrug i regionen.

33


Erhverv Hedensted

Andel arbejdssteder og andel ansatte fordelt på arbejdsstedets

størrelse (Private byerhverv, 2009. Ansatte i årsværk)

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

0 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

Andel arbejdssteder

Kilde: SAM-K/LINE, Regnskabsstatistik

Andel ansatte

Hedensted Kommune har 2.712 arbejdssteder

– heraf er ca. 78% inden for de private byerhverv.

Udvikling i antal arbejdssteder, 2006-2010 – indeks

104

102

100

98

Hele landet

96

94

Region Midtjylland

Hedensted

92

90

2006 2007 2008 2009 2010

34

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken


Hedensted Erhverv

Antal arbejdspladser, 2011

Antal arbejds-

Antal private

Antal arbejds-

Antal private

pladser i alt

arbejdsplad-

pladser pr. 100

arbejdsplad-

ser

16-64 årige

ser pr. 100

16-64 årige

Favrskov 17.803 12.262 62 42

Hedensted 19.255 13.973 68 50

Herning 43.456 29.924 80 55

Holstebro 29.666 18.786 82 52

Horsens 40.200 27.140 75 51

Ikast-Brande 21.499 16.923 85 67

Lemvig 9.923 6.944 76 53

Norddjurs 15.868 10.144 67 43

Odder 7.393 4.609 55 34

Randers 40.057 25.006 66 41

Ringkøbing-Skjern 29.766 22.237 84 62

Samsø 1.645 1.051 73 47

Silkeborg 38.067 26.161 68 47

Skanderborg 23.275 15.809 65 44

Skive 21.880 14.550 74 49

Struer 9.538 6.623 70 49

Syddjurs 14.375 9.823 57 39

Viborg 48.633 29.895 83 51

Aarhus 176.359 110.652 82 51

Region Midtjylland 608.658 402.512 75 50

Hele landet 2.667.424 1.724.387 75 48

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken og SAM-K

35


Erhverv Hedensted

Udvikling i arbejdsstyrken – historisk (2000-2011)

og fremskrivning frem mod 2020

25.500

25.000

Fremskrivning

24.500

24.000

23.500

23.000

22.500

22.000

Kilde: SAM-K/LINE

Udviklingen i antal beskæftigede

(ud fra arbejdssted), 2006-2011 – indeks

108

106

104

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

102

100

98

Hele landet

Region Midtjylland

Hedensted

96

94

92

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

36


Hedensted Erhverv

Antal beskæftigede (ud fra arbejdssted), 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hele landet 2.754.646 2.821.641 2.857.565 2.801.519 2.684.992 2.667.424

Region Midtjylland 624.390 644.253 656.820 642.497 611.441 608.658

Hedensted 19.559 20.615 20.793 20.731 19.293 19.255

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Hvad laver de 15-64 årige? (2011)

Hedensted Kommune

Faktisk antal

Procent

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

15-19 år 2.756 202 2 221 86,6% 6,4% 0,1% 6,9%

20-29 år 636 2.039 74 678 18,6% 59,5% 2,2% 19,8%

30-59 år 351 16.303 257 2.405 1,8% 84,4% 1,3% 12,5%

60-64 år 3 1.480 8 1.507 0,1% 49,4% 0,3% 50,3%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Region Midtjylland

Procent

Hele landet

Procent

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

Under uddannelse

Beskæftiget

Arbejdsløs

Udenfor

arbejdsstyrken

15-19 år 84,9% 6,5% 0,2% 8,4% 86,2% 5,9% 0,1% 7,7%

20-29 år 36,7% 42,7% 2,3% 18,3% 39,0% 42,3% 1,9% 16,7%

30-59 år 2,8% 77,9% 2,9% 16,4% 2,7% 79,2% 2,6% 15,6%

60-64 år 0,1% 46,6% 1,0% 52,4% 0,1% 47,1% 0,9% 52,0%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

37


Erhverv Hedensted

Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed (fuldtidsledige i

procent af arbejdsstyrken), januar 2007-november 2012

7

6

Hele landet

Region Midtjylland

5

Hedensted

%

4

3

2

1

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

38


Hedensted Erhverv

Iværksætteri – etableringsrate og overlevelsesgrad, 2010.

Overlevelsesgrad udtrykker andel virksomheder etableret i 2008, der

fortsat eksisterer i 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet

Overlevelsesgrad

76%

74%

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

58%

Etableringsrate under og

overlevelsesgrad over

landsgennemsnit

Skive

Favrskov

Lemvig

Viborg

Ringkøbing-Skjern

Ikast-Brande

Holstebro

Horsens Hedensted

Randers Herning

Silkeborg

Struer

Syddjurs

Norddjurs

Etableringsrate

Etableringsrate og

overlevelsesgrad over

landsgennemsnit

Odder

Skanderborg

Aarhus

56%

54%

Etableringsrate under og

Etableringsrate over og

Samsø

overlevelsesgrad under

overlevelsesgrad under

landsgennemsnit

landsgennemsnit

52%

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Kilde: Danmarks Statistik

Iværksætteri – andel nye virksomheder, der har ansatte henholdsvis

eksport, 2010. Stiplede linjer angiver landsgennemsnittet

Andel nye virksomheder med eksport

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

Andel med ansatte under

og eksport over

landsgennemsnittet

Lemvig

Odder

Favrskov

Skive

Silkeborg

Randers

Norddjurs

Aarhus

Ringkøbing-Skjern

Holstebro

Ikast-Brande

Syddjurs

Andel nye virksomheder med ansatte

Herning

Hedensted

Andel med ansatte

og eksport over

landsgennemsnittet

Struer Skanderborg

Viborg

Horsens

2%

Andel med ansatte og

Andel med ansatte over

1% eksport under

og eksport under

landsgennemsnittet

landsgennemsnittet

Samsø

0%

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%

Kilde: Danmarks Statistik

39


Sundhed Hedensted

Nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og

forebyggelse, 2011 (kr. pr. indbygger)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Kilde: Danmarks Statistik

Samsø

Struer

Hele landet

Holstebro

Hedensted

Horsens

Skanderborg

Skive

Norddjurs

Randers

Syddjurs

Favrskov

Lemvig

Region Midtjylland

Odder

Aarhus

Ikast-Brande

Silkeborg

Herning

Ringkøbing-Skjern

Viborg

Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje, 2011 (kr. pr. indbygger)

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Samsø

Lemvig

Hedensted

Kilde: Danmarks Statistik

40

Viborg

Norddjurs

Skive

Favrskov

Randers

Ikast-Brande

Holstebro

Ringkøbing-Skjern

Hele landet

Region Midtjylland

Syddjurs

Horsens

Struer

Silkeborg

Herning

Skanderborg

Aarhus

Odder


Hedensted Sundhed

Folkesundhed - Andel af borgerne, der har et fremragende,

vældig godt eller godt selvvurderet helbred, 2010

92%

90%

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

88%

86%

84%

82%

80%

KRAM-Faktorer:

Kost, rygning,

alkohol og motion

78%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

Folkesundhed – Andel af borgerne, der har et usundt kostmønster, 2010

25%

20%

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

15%

10%

5%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

Der er anvendt en

kostscore inden for

kostkomponenterne:

frugt, grønt, fisk og

fedt. Usundt kostmønster

– lavt indtag

af frugt, grønt,

fisk og et højt indtag

af mættet fedt.

41


nmcbmhhh Sundhed Hedensted Ringkøbing - Skjern

Folkesundhed – Andel af borgerne, der ryger dagligt, 2010

25%

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

20%

15%

10%

5%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

Folkesundhed – Andel af borgerne, der viser tegn

på et problematisk alkoholforbrug, 2010

24%

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

42


Hedensted Sundhed

Folkesundhed – Andel af borgerne, der vurderer sin

fysiske form som mindre god eller dårlig, 2010

30%

25%

Hedensted

Region Midtjylland

Hele landet

20%

15%

10%

5%

0%

Mænd Kvinder Begge køn

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010

43


Grafisk Service 766_hedensted

More magazines by this user
Similar magazines