Hedensted Kommune - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Hedensted Kommune - Region Midtjylland

Erhverv Hedensted

Årlig vækst i timeproduktiviteten (bruttoværditilvækst

i 2005-priser pr. arbejdstime) 2000-2011, pct.

1,4% 0,6%

0,5%

1,2%

0,4%

1,0%

0,3%

0,8%

0,2%

0,6%

0,1%

0,4%

0,0%

-0,1% 0,2%

-0,2% 0,0%

Hedensted Herning Region Midtjylland Hele landet

Kilde: SAM-K

32

More magazines by this user
Similar magazines