D·A·F Analyse - udvikling a/s

udvikling.as.dk

D·A·F Analyse - udvikling a/s

og lavere marginaler), kunder (ændrede

præferencer, faldende loyalitet,

online) og importører (ændrede

distributionsstrategier). Forhandleren

bliver nødt til at forholde sig til

disse ændrede markedsforhold, og

det kan en forretningsplan hjælpe

med til.

Mere specifikt så vil forhandleren

fremover i stigende grad opleve, at

kreditgiverne, især bankerne, vil efterspørge

skriftlige forretnings- og

strategiplaner, da det vil udgøre en

væsentlig del af beslutningsgrundlaget

for banken. En professionelt udarbejdet

forretningsplan kan således

være forskellen på at opnå tilstrækkelige

kreditfaciliteter, enten til drift

eller investeringer eller ikke opnå

det.

Hvad skal forretningsplanen

indeholde?

En forretningsplan bør mindst

indeholde følgende:

• Resumé

• Mission, vision og værdier

• Beskrivelse af forretningside

Analyse af forretningsmiljø

• Branchemæssig baggrund

• Konkurrentanalyse

• Markedsanalyse

• Markedsføringsplan

• Driftsplan

• Ledelsesmæssig opsummering

• Finansiel plan

• Bilag og milepæle

Efter læsning af forretningsplanen

bør også den eksterne læser have et

klart indtryk af, på hvilke områder

forretningen differentierer sig i forhold

til konkurrenterne, og hvordan

den vil udnytte disse styrker til at

nå sine mål. Det er samtidig vigtigt,

at man i processen forholder sig til,

hvad man ikke vil gøre. Det er oftest

det sværeste, da de fleste forhandlere

gerne vil sælge alt til alle, alle steder.

Det betyder bare som oftest, at man

ikke er særlig god til noget af det.

Forretningsplanen bør revurderes

med jævne mellemrum, fx hvert eller

hvert andet år, eller når der sker

væsentlige ændringer i rammevilkårene.

Hvordan gør jeg?

Det tager tid, også længere tid end

man regner med, at udarbejde en

professionel forretningsplan, især

første gang. Så første råd er simpelthen

at komme i gang hurtigst muligt.

Afhængig af kompleksiteten kan

man overveje, om man vil bruge en

ekstern rådgiver i processen. Når

man tager højde for den tid, som en

ekstern rådgiver kan spare forretningen

for, især hvis vedkommende

er ”tovholder” på hele projektet, så

behøver det ikke at være dyrt. Men

man kan også selv stå for udarbejdelsen

og måske blot få hjælp til

analysedelen.

Der findes, også på dansk, mange

gode bøger om forretnings- og strategiplaner,

som kan give inspiration

og hjælpe med at strukturere forløbet

og den endelige plan.

Se fx nogle anbefalinger på

www.udvikling-as.dk/p/strategi

Bør jeg også have

en forretningsplan?

Hvis du som forhandler kan svare

bekræftende til nedenstående punkter,

så behøver du ikke en forretningsplan:

• Jeg forventer, eller ønsker, ikke

vækst i min forretning de kommende

år

• Jeg har ikke behov for, eller behøver

ændringer i, finansieringen af

min drift og investeringer de kommende

år

• Min forretnings rentabilitet er allerede

tilfredsstillende

• Jeg forventer ikke ændringer i min

mærkeportfølje

• Jeg har ikke behov for at tiltrække

ambitiøse ledere til min forretning

• Jeg forventer ikke at sælge eller generationsskifte

min forretning inden

for de næste 5 år

Hvis der er et eller flere af ovenstående

punkter, som du ikke kan svare

bekræftende til, så er svaret på overskriften:

ja, du bør have en forretningsplan.

4

More magazines by this user
Similar magazines