D·A·F Analyse - udvikling a/s

udvikling.as.dk

D·A·F Analyse - udvikling a/s

KAPITALGRUNDLAGET OG SOLIDITET

til rådighed, dvs. 1.195 virksomheder. Tallene vil tage udgangspunkt i 2012, som samme

foregående år.

Autobranchen står overfor en række

udfordringer, fx behovet for øget

soliditet, styrket kapitalgrundlag og

driftsoptimering. Hvis virksomheden

fremviser en solid forretningsmodel,

er bankerne tilbøjelig til at

give bedre finansieringsvilkår igennem

lavere rente på lån. På den

måde vil virksomheden skære ned

på sine omkostninger, og derfor få

en konkurrencefordel. Bankerne

har fremadrettet sat øget fokus på

en række nøgletal og forretningsforudsætninger

for fortsat at ville/

kunne medvirke til finansiering af

drift i virksomheder generelt. D·A·F

har analyseret de nøgletal, som bankerne

har særlig fokus på. Analysen

baserer sig på virksomheder i detailhandel

med personbiler, varebiler og

minibusser, hvor regnskabsdata er

til rådighed, dvs. 1.195 virksomheder.

Tallene vil tage udgangspunkt i

2012, som sammenlignes med de to

foregående år.

Årsresultatet mikrobiler.

at sænke kapacitetsomkostningerne

Fordelingen af virksomheder med er konsolideringer en løsning. De

En gennemsnitlig virksomhed har et årsresultat i 2012 på 727.000 kroner, hvilket er høje

positivt og negativt årsresultat har seneste år har man netop set mange

og 2010. I 2011 var gennemsnitlig årsresultat 711.000 kroner. Som figur 1 indikerer, er

også ændret sig de seneste tre år. forhandlere slå sig sammen, konsolideringer,

i autobranchen.

mellem

I 2010

antallet

udviste

af

65

solgte

procent

biler

af

og

virksomhederne

årsresultat ikke lige så tydelig i 2012, som 2011 og 201

skyldes den voksende

et positivt

popularitet

årsregnskab.

af mikrobiler.

Figur 1 Sammenhæng mellem årsresultat og antallet af solgte biler

740

720

700

680

660

640

620

2010 2011 2012

Resultat før skat(1.000 kr.)

Antal solgte biler(højre akse)

175.000

170.000

165.000

160.000

155.000

150.000

145.000

Årsresultatet

En gennemsnitlig virksomhed har et

årsresultat i 2012 på 727.000 kroner,

hvilket er højere end både 2011 og

2010. I 2011 var det gennemsnitlig

årsresultat 711.000 kroner. Som figur

1 indikerer, er sammenhængen

mellem antallet af solgte biler og

årsresultat ikke lige så tydelig i 2012,

som 2011 og 2010. Hvilket i høj grad

skyldes den voksende popularitet af

Kilde: NNMarkedsdata

Fordelingen Det var faldet af virksomheder til 64 procent med i 2012. positivt og Soliditet negativt årsresultat har også ændret sig de

2010 Deloitte udviste pointerer, 65 procent at den af virksomhederne store andel

af forhandlere pointerer, at med den store underskud andel af forhandlere hedens evne med til underskud at bære tab, skyldes herun-

en fortsat o

Ved et positivt soliditet årsregnskab. forstår man Det virksom-

var faldet til 64

Deloitte

branchen. skyldes en Kapacitetsomkostningerne, fortsat overkapacitet i som der fx husleje, risikoen er generelt for, at der for høje indtræffer i forhold den

branchen. de seneste Kapacitetsomkostningerne,

har man som netop fx husleje, set mange er forhandlere generelt slå fremskaffelsen sig sammen, konsolideringer, udtrykker soliditets-

i autobranche

år. For at sænke kapacitetsomkostningerne tab. Egenkapitalens andel er konsolideringer af kapital-

en l

år

for høje i forhold den samlede indtjening

i

graden, der viser, hvor stor andel af

Soliditet

branchen de seneste år. For aktiverne, der kan gå tabt, før tabet

Ved soliditet forstår man virksomhedens evne til at bære tab, herunder risikoen for, at d

Egenkapitalens andel af kapitalfremskaffelsen udtrykker soliditetsgraden, der viser, hvo

aktiverne, der kan 5 gå tabt, før tabet påvirker fremmedkapitalen. Normalt anser man en

procent som en stabil virksomhed. Soliditeten for medlemskredsen har de seneste tre å

More magazines by this user
Similar magazines