D·A·F Analyse - udvikling a/s

udvikling.as.dk

D·A·F Analyse - udvikling a/s

Hvad er udbyttet af

en professionel bestyrelse?

Gennem en længere periode med

krisestemning er der kommet fornyet

fokus på behovet for at professionalisere

bestyrelser i selskaber med uvildige

og uafhængige ressource-personer,

der kan supplere den daglige

ledelse med kompetenceområder. En

professionel bestyrelse giver bedre

tal på bundlinjen og nye perspektiver

for fremtiden. Det kan direktør

Hans-Jørgen Jørgensen fra Als Motor

skrive under på. Det var dog heller

ikke svært at beslutte, hvorvidt han

overhovedet skulle have en professionel

bestyrelse. Da han overtog forretningen

fra Danfoss-koncernen, var

der nemlig allerede en professionel

bestyrelse.

”Det var helt naturligt for Danfoss, at

alle dele af virksomheden havde professionelle

bestyrelser. Jeg har aldrig

fortrudt, at jeg beholdt konceptet,”

fortæller Hans-Jørgen Jørgensen.

For at få det maksimale ud af sin

bestyrelse er det vigtigt, at de rette

kompetencer er repræsenteret ved

bestyrelsesmedlemmerne. Det nytter

ikke, at alle medlemmer besidder de

samme kompetencer. Dette er Hans-

Jørgen Jørgensen også meget bevidst

om i sit valg af personer:

”Alle mine bestyrelsesmedlemmer er

valgt på baggrund af deres specifikke

kompetencer. Alle skal kunne bidrage

med noget konkret og unikt til virksomheden.”

En virksomhed skal både have fokus

på drift og udvikling, ellers risikerer

man at blive udkonkurreret. Hverdagen

bliver dog ofte prioriteret højest

hos forhandlerne, da der gerne skal

sælges biler hver dag. Der er derfor

konkret behov for at skabe overblik

over, hvordan man håndterer begge

elementer.

Kernen i Als Motors maskinrum er

virksomhedens forretningsplan. Forretningsplanen

er altid i tankerne, når

beslutningerne skal træffes. Og det er

netop i udførelsen af forretningsplanen,

at den professionelle bestyrelse

viser sit værd.

”Spørgsmål som ”hvor er branchen

på vej hen?”, og ”hvordan imødekommer

vi de fremtidige udfordringer?”,

bliver løbende diskuteret i vores bestyrelse.

Jeg får værdifulde input, som

kan integreres i den daglige drift af

virksomheden,” slutter Hans-Jørgen

Jørgensen.

For mange forhandlere kan det virke

uoverskueligt at skulle håndtere en

professionel bestyrelse, men det behøver

det langt fra at være. Bestyrelsen

i Als Motor mødes cirka en gang

i kvartalet men holder løbende den

mere uformelle kontakt ved lige. Det

afholder derfor ikke Hans-Jørgen Jørgensen

fra hele tiden at forbedre sin

virksomhed.

For direktør Peter Hansen fra Andersen

& Martini er det helt naturligt at

have en professionel bestyrelse. For

ham er bestyrelsens rolle klar:

”Bestyrelsen er til dels et rådgivende

organ og til dels dem, der holder øje

med det, jeg laver. De sikrer at alle

love og regler (skrevne som uskrevne)

overholdes,” fortæller Peter Hansen.

Bestyrelsens sammensætning er ikke

overladt til tilfældighederne hos Andersen

& Martini. Sammensætningen

er en god kombination af egenskaber

og uddannelser.

”Vi har forsøgt at sammensætte en

bestyrelse, som kan rådgive os inden

for områder, der er centrale for vores

virksomhed. Det være alt lige fra lovgivning

til leasing,” fortsætter Peter

Hansen.

Bestyrelsesmedlemmernes individuelle

kompetencer betyder også, at de

både kan rådgive ledelsen hver for sig

men også som en samlet enhed.

For en stor virksomhed som Andersen

& Martini er det vigtigt, at alle led

af organisationen, lever op til sit fulde

potentiale. Derfor evalueres bestyrelsen

også uformelt, hvilket kan føre til

udskiftninger.

Peter Hansen indrømmer da også, at

der er en del arbejde involveret i at

være bestyrelsesmedlem hos Andersen

& Martini:

”Bestyrelsen mødes fire til seks gange

året, og derudover afholdes der en årlig

strategidag. Samtidig er der også

en del forberedelse og læsning op til

de enkelte møder.

7

More magazines by this user
Similar magazines