Brochure - Skalflex

skalflex.dk

Brochure - Skalflex

FACADEBEHANDLING01/2013

FACADEBEHANDLING

Komplette facadesystemer fra Skalflex


Indhold

Skalflex service.......................................................................................................................................................3

Ny værdi til din bolig.............................................................................................................................................4

Kvaliteten i Skalflex produkter................................................................................................................................5

Skalflex Netpudsrenovering

Skalflex Netpudsrenovering...........................................................................................................................6

Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering....................................................................................................7

Klargøring af facaden.....................................................................................................................................8

Vejledning til Skalflex Netpudsrenovering......................................................................................................9

Case story....................................................................................................................................................10

Skalflex Facadeisoleringssystem

Skalflex Facadeisoleringssystem................................................................................................................... 12

Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem............................................................................................ 13

Case story....................................................................................................................................................14

Klargøring af facaden...................................................................................................................................15

Vejledning til opsætning..............................................................................................................................16

Skalflex Bluclad Facadesystem

Bluclad Facadesystem..................................................................................................................................18

Opbygning af Bluclad Facadesystem............................................................................................................19

Montering af Skalflex Bluclad.......................................................................................................................20

Pudsevejledning til Skalflex Bluclad..............................................................................................................21

Skalflex Armeringssystem

Skalflex Armeringssystem............................................................................................................................22

Vejledning til Skalflex Armeringssystem.......................................................................................................23

Multi-Rep Fugesystem

Multi-Rep Fugesystem.................................................................................................................................24

Vejledning til Multi-Rep Fugesystem............................................................................................................25

Skalflex Murstensmønster

Vejledning til Murstensmønster...................................................................................................................26

Vandskuring

Vandskuring med Skalcem S/CF2000...........................................................................................................27

Slutbehandlinger

Slutbehandlinger.........................................................................................................................................28

Farvevalg.....................................................................................................................................................30

Farvekort Skalcem S/CF2000.......................................................................................................................31

Online service......................................................................................................................................................32

Vejledninger og anvisninger fra Skalflex A/S skal følges nøje.

Denne vejledning angår kun Skalflex’s produkter, og Skalflex A/S kan ikke drages til ansvar for andre produkter.

2


Service til håndværkere og private

Service er et bredt anvendt ord, som dækker over forskellige

ydelser. I mange henseender er service et slidt og misbrugt

ord – ikke desto mindre er service nøgleordet for vor succes.

Vi har den holdning, at ingen opgave er for lille og ingen

opgave for stor – alle, som søger vores hjælp vil derfor

være sikret en professionel og personlig service.

Det er vor fornemmeste opgave at finde en løsning på

netop dit problem, og derfor er det også vort mål ikke

kun at formidle produkter, men i høj grad også løsninger

– derfor tilbyder vi en række serviceydelser:

Telefonisk rådgivning

Vore telefoner er altid åbne for råd og vejledning. De

fleste spørgsmål klares af den person, der tager telefonen,

og derfor spilder du ikke din tid på at vente på en omstilling.

Kræver dit spørgsmål svar fra en af vore konsulenter,

vil du hurtigt blive stillet om til én.

Konsulenttjeneste

Det er meget vigtigt for os, at vore kunder får et positivt

resultat ved at anvende vore produkter, ligeledes er det

meget vigtigt, at vore kunder altid anvender de rigtige

produkter til netop deres opgave.

Derfor tilbyder Skalflex altid et besøg af en af vore konsulenter.

Sammen vil I gennemgå dit projekt, og du vil blive

vejledt i hvilken af vore løsninger og hvilke produkter, der

vil være korrekt at anvende i dit tilfælde.

Da vor konsulenttjeneste er meget populær, må der i

højsæsonen påregnes op til 3 ugers ventetid, så står du

over for en større facaderenovering, bør du kontakte os

i god tid.

Telefonerne er åbne:

Mandag til torsdag 8.00 - 16.00 og fredag 8.00 - 14.00.

Ring på tlf. 86 61 22 99.

Arbejdsanvisninger

Da alle vore produkter henvender sig til både den professionelle

håndværker og til »Gør det selv manden«, findes

udførlige arbejdsanvisninger til download og filmklip på

vor hjemmeside. Her illustreres, hvordan du nemt kommer

i gang. Søg mere information på www.skalflex.dk

Farveprøver

At skifte farve på sin facade kan være en stor og svær

beslutning. Derfor tilbyder vi altid at sende op til 3 gratis

farveprøver, så du nemt kan afgøre, hvilken farve der vil

være den rigtige til netop dit hus.

Prøv at farvelægge dit eget hus med vores online facadedesigner

på www.skalflex.dk. Farveprøver kan bestilles

via vor hjemmeside eller på tlf. 86 61 22 99.

Online service

Vi har stillet en række hjælpemidler til rådighed på vores

hjemmeside www.skalflex.dk, så du nemt kan komme

i gang med dit projekt. Her kan du bl.a. få hjælp til

opmåling af facaden, beregning af materialeforbruget og

farvelægning af dit hus.

Uddannelse

Hos Skalflex er vi altid tæt på den udførende håndværker.

Hvert år gennemfører vi kurser og efteruddannelse af over

600 håndværkere, hovedsageligt murere og entreprenører.

Samtidig underviser vi de unge lærlinge på de tekniske

skoler om facader og murværk generelt og naturligvis i

brugen af vore produkter.

Denne tætte kontakt med håndværkerne giver os en unik

mulighed for at høste erfaring fra den virkelige verden og

at videreudvikle vore produkter i dialog med håndværkeren.

Med denne store uddannelsesindsats opnår vi også det

klare mål, at håndværkere ikke kun er fortrolige med vore

produkter, men også med filosofien bag disse.

Vi kan derfor med sikkerhed sige – stol trygt på din håndværker,

når han rådgiver dig til at benytte vore produkter

– han ved, hvad han snakker om.

3


Ny værdi til din bolig

Et hus er ikke bare et hus

Værdien i vores boliger har altid været et højaktuelt emne,

ikke kun den økonomiske værdi, men også den æstetiske

værdi og brugsværdi er forhold, der optager os som

boligejere.

I takt med at samfundsaktiviteten generelt er steget, er

mobiliteten på boligmarkedet også steget markant. Vi

skifter bolig som aldrig før, i gennemsnit skifter alle danskere

bolig hvert 4. år.

Vi betragter derfor i dag ikke kun vores bolig som rammen

om vores familieliv med vægten på høj funktionalitet,

brugsværdi og æstetik, men i høj grad også som en

væsentlig del af det økonomiske fundament for vores liv.

Derfor er der kommet stor fokus på renovering og

vedligehold af den private boligmasse, hvor før omtalte

værdier er i højsædet.

Vælg den rigtige løsning

Skalflex tilbyder forskellige løsninger til renovering af

facader – lige fra omfugning til totalfacaderenovering

med eller uden udvendig isolering.

Denne brochure introducerer kort principperne i vores

forskellige facadesystemer, så du kan danne dig et indtryk

af, hvilket system, der vil være bedst egnet til dit projekt.

Vi har specialbrochurer, der detaljeret beskriver hvert

system – lige fra projektering til selve arbejdsgangen, så

du kan komme rigtigt og godt i gang fra starten.

Er du i tvivl, kan du bestille et gratis besøg af en af vore

konsulenter, som vil hjælpe med råd og vejledning.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 86 61 22 99

for yderligere information og for at få tilsendt relevante

brochurer. Du kan altid downloade datablade og vejledninger

fra vores hjemmeside www.skalflex.dk

4


Kvaliteten i Skalflex produkter

Skalflex har igennem de sidste 40 år udviklet og produceret

produkter til behandling og forskønnelse af murværk.

Med en stærk forankring hos den professionelle håndværker

og i et tæt samarbejde med disse, er det gennem

alle årene lykkedes at udvikle produkter med stor funktionalitet,

lang holdbarhed og ikke mindst af stor æstetisk

værdi.

At benytte Skalflex produkter til renovering eller nybygning

er i dag blevet ensbetydende med et kvalitetsstempel.

Mange ejendomsmæglere benytter det, som et

ekstra kvalitetsstempel, i deres beskrivelser – når huset er

»Skalflex behandlet«.

Produktudvikling og en erklæret strategi om at være med

i processen helt fra skabelsen af et produkt til det endelige

resultat hos kunden har medvirket til, at vi gennem

alle årene har kunne forbedre vore produkter til et niveau,

hvor vi i dag leverer nogle af markedets ypperste kvalitetsprodukter.

Dette til gavn for de forbrugere, der med

rette har en forventning til udseende og lang levetid.

I en verden under konstant forandring, og hvor kravene

til kvalitet, energiforbrug, tilbagebetalingstid og andre

faktorer kontinuerligt skærpes, vil vi hos Skalflex altid

prioritere kunden og dennes behov – som den vigtigste

faktor.

5


SKALFLEX NETPUDSRENOVERING

Skalflex Netpudsrenovering

Nyt liv til nedslidte facader

Står man med en bygning, hvor facaden er nedslidt, kan

mange opgive håbet på forhånd, og tænke at nedrivning

er eneste fornuftige mulighed. Men – det er muligt at

renovere selv svært beskadigede facader.

Skalflex Netpudsrenovering kan anvendes på alle faste og

bæredygtige overflader, som f.eks. porebeton, gasbeton,

gamle huse med dårlige mursten, samt afskallede og

revnede betonfacader. Metoden er meget stærk og sikrer

mod fremtidige revner, krakeleringer og afskalninger.

Netpudsrenovering er lige anvendelig indvendig som

udvendig. Til opfyldning af større ujævnheder anvendes

Multi-Rep 2080.

Skalflex Netpudsrenovering er en løsning, hvor overfladebehandlingen

er en integreret del. Der pudses i 2 lag,

hvor det første lag består af Skaltherm Grundpuds armeret

med Skaltherm armeringsnet. Til det yderste pudslag

vælges mellem indfarvet slutpuds i 34 farver eller en hvid

strukturpuds. Det anbefales at bestille farveprøver.

Skalflex Netpudsrenovering efterlader bygningen med en

flot, pudset og armeret facade, som enten glatpudses eller

laves med murstensmønster og slutbehandles med Skalcem

S/CF2000 indfarvet puds eller Skalcem 3000 strukturpuds.

En enkel, holdbar og økonomisk renoveringsmetode.

Det er naturligvis nødvendigt at foretage en vurdering af

facadens stand og retvisende kalkulationer på forskellige

løsningsforslag, inden man beslutter sig for hvilken renoveringsmetode,

der er den rigtige i hvert enkelt tilfælde.

Skalflex stiller gratis en konsulent til rådighed, som kan

hjælpe med råd og vejledning omkring hvilken løsning,

der vil være bedst egnet.

Ønsker man af forbedre bygningens isolering ved samme

lejlighed, kan Skalflex Facadeisoleringsløsning være en

anden mulighed.

Før Netpudsrenovering

Er bygningens almene tilstand i øvrigt god, og hvis det

kun er selve facaden, der ønskes renoveret, er Skalflex

Netpudsrenovering en ideel løsning.

Skalflex Netpudsrenovering er netop beregnet til renovering

og sikring af nedslidte facader, hullet murværk,

krakeleringer osv. Ofte vil Skalflex Netpudsrenovering

være den helt rigtige løsning til renovering af svært beskadigede

facader.

Skalflex Netpudsrenovering er yderst diffusionsåben, og

tillader murværket at ånde.

Rekvirér vores specialbrochure om Netpudsrenovering

eller download udførlig vejledning på www.skalflex.dk.

Efter Netpudsrenovering

6


SKALFLEX NETPUDSRENOVERING

Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering

1

2

7

3

6

8

3

5

11

4

10

9

1. Evt. sikring af sætningsrevner med Skalflex Armeringssystem

2. Evt. opretning af murværk med Multi-Rep 2080

3. Skalflex Hjørneprofil (fastgøres i Skalflex Mulitklæb ® )

4. Skalflex Sokkelprofil (fastgøres i Skalflex Mulitklæb ® )

5. Skalflex Armeringsnet

6. Skaltherm Grundpuds

7. Skalflex Armeringsnet

8. Skalcem S/CF2000 eller Skalcem 3000

9. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

10. Skalflex Armeringsnet

11. Skalflex Sokkelmaling

7


SKALFLEX NETPUDSRENOVERING

Klargøring af facaden

Facaden renses altid for snavs, alger og begroninger

med Skalflex Alt-Rens: Alt-Rens påføres facaden med

sprøjte, rulle eller pensel og skal virke i 2-3 dage. Derefter

foretages en afvaskning af muren med rindende vand og

børste.

Er facaden angrebet af rødalger, skal behandlingen gentages

med 3 dages mellemrum.

Facaden afrenses ind til fast underlag. Alt løst materiale

fjernes og store skader udbedres med Multi-Rep 2080.

Fuger skal være faste og bæredygtige. Ødelagte eller

beskadigede sten skal udskiftes.

Er der sætningsrevner i facaden bør disse arméres med

Skalflex Armeringssystem – se side 23.

Opstigning af grundfugt skal udbedres med Skalflex

Sokkelstop, inden arbejdet påbegyndes. Fugt vil nedbryde

byggematerialer, og trænge ind i boligen med

forringet indeklima til følge.

Eksempel op opstigende grundfugt

Før Netpudsløsning

Efter Netpudsløsning

8


SKALFLEX NETPUDSRENOVERING

Vejledning til Skalflex Netpudsrenovering

1. Efter forvanding påføres Skaltherm Grundpuds med

stålbræt i et lag på 5-8 mm. Stærkt sugende eller uens

sugende underlag grundes først med Beto-Binder

fortyndet med vand 1:3.

2. Armeringsnettet trykkes godt ind i den våde Grundpuds.

Ved alle samlinger skal nette overlappe med min. 50 mm.

3. Ved indvendige og udvendige hjørner monteres hjørneprofiler

i Skaltherm Grundpuds, så tæt på isoleringen

som muligt.Ved samlinger skal nettet overlappe med

min. 50 mm. Ved ikke-retvinklede hjørner anvendes

Multihjørneprofil.

4. Omkring vinduer og døre forstærkes diagonalt med

ekstra net, både foroven og forneden.

5. Net og hjørneprofiler arbejdes ind i Grundpudsen til de

er helt dækket af Grundpuds. Det er vigtigt, at nettet

ligger i den yderste tredjedel af Grundpudsen,

da det ellers vil give risiko for spændingsrevner.

6. Der slutbehandles med Skalcem S/CF2000 tilsat Beto-

Binder eller Skalcem 3000 strukturpuds.

9


SKALFLEX NETPUDSRENOVERING

En smuk og stærk facade

Case story

Efter en sandblæsning skulle dette hus facaderenoveres, og

forskellige løsningsforslag blev gennemgået. Valget faldt

naturligt på en komplet netpudsrenovering fra Skalflex.

Den fleksible Skaltherm Grundpuds blev sammen med

Skaltherm Armeringsnet pudset sammen til en solid skal

hele vejen rundt om huset. Resultatet blev en facade med

lang levetid, som blev sikret mod fremtidige revner, krakeleringer

og afskalninger.

Efter renoveringen fremstår huset med en ensartet glatpudset

overflade med et smukt silkemat look.

Før og efter Netpudsrenovering

10


SKALFLEX NETPUDSRENOVERING

Før og efter Netpudsrenovering

Case story

De unge indflyttere ønskede at modernisere facaden på

dette 60’er hus, samtidig med at huset fik etableret fuld

udnyttelse af loftsetagen.

Facaden blev behandlet med Skalflex Netpudsrenovering.

Nye vinduer og tag satte prikken over i’et, så huset i dag

har fået et flot og nutidigt look, så det passer til familien,

der ejer det.

11


SKALFLEX FACADEISOLERINGSSYSTEM

Skalflex Facadeisoleringssystem

Værdiforøgelse af din ejendom

Når man taler om energirenovering af sin bolig, tænker

man umiddelbart på isolering af tag og vinduer. De færreste

tænker over, hvor stor en del facaden udgør af boligens

udvendige overflade.

Indvendig isolering

Ønsker man at energirenovere sin bolig optimalt, bør alle

bygningens elementer med udvendig berøring (vinduer,

døre, gulve, tag og ydermure) tages i betragtning.

Udvendig isolering

1

2

2

1

Ved indvendig isolering vil der dannes kuldebroer ved skillevægge

og etageadskillelser. Dette opleves som »kolde

hjørner« i huset.

Ved udvendig isolering bliver skillevægge og etageadskillelser

dækket af isolering, og der vil ikke opstå kuldebroer.

1 = Ydermur 2 = Isolering

Produktfordele:

Skalflex Facadeisoleringssystem besidder en række

egenskaber og fordele, som gør den til en ideel løsning

både ved nybyggeri og renovering.

• Udvendig isolering betyder, at alle kuldebroer ved

etageadskillelser, vinduesfalse, dørfalse, lejlighedsskel

m.v. bliver pakket ind i isoleringsmateriale.

• Udvendig isolering sikrer mod store temperaturudsving

i de yderste centimeter af facaden.

• Hele væggen – og dermed også den indvendige

vægflade bliver varmere, og kuldestråling forsvinder.

• Udvendig isolering optager ikke brugbart og værdifuldt

boligareal.

• Da der ikke monteres lægteskelet, kræves mindre

isoleringstykkelse end ved indvendig isolering for at

opnå samme isoleringsevne.

• Uens materialebrug eller reparationer i facaden

skjules bag isolering. Tilbygninger og udhuse kan

nu få samme udseende som resten af huset.

• Med Skalflex Facadeisoleringssystem får bygningen

en smuk, pudset overflade med lang levetid.

• Diffusionsåben isoleringssystem, som tillader

murværket at ånde og sikrer et godt indeklima.

• Brandsikker og stærk facadeløsning med lang holdbarhed

og minimal vedligeholdelse.

Skalflex Facadeisoleringssystem kan anvendes på

mineralske underlag samt på sokler og underlag

af træ.

• Velegnet både til nybyg og renovering.

• Ingen fordyrende flytninger af indendørs

installationer, da alt arbejde foregår udefra.

• Ældre huses utætheder, som ellers kan være svære

at fange, bliver pakket ind i isolering.

12


SKALFLEX FACADEISOLERINGSSYSTEM

Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem

2

9

12

3

10

11

7

5

6

4

13

10

14

15

8

1

1. Sikring mod evt. opstigende grundfugt med Skalflex Sokkelstop

2. Evt. sikring af sætningsrevner med Skalflex Armeringssystem

3. Evt. opretning med Multi-Rep 2080

4. Sokkelprofil og sokkelnet

5. Punktlimning med Multiklæb ® . (Lameller fuldklæbes)

6. Paroc Facadeplader

7. Skalflex Dybler

8. Hjørneprofil

9. Skaltherm Grundpuds

10. Skaltherm Armeringsnet

11. Skaltherm Grundpuds – glatpuds eller murstensmønster

12. Skalcem S/CF2000 eller Skalcem 3000

13. EPS Sokkelisolering

14. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

15. Skalflex Sokkelmaling

13


SKALFLEX FACADEISOLERINGSSYSTEM

Et sammenhængende udtryk i boligen

Case story

Tilbygningen på dette hus i Skørping, Nordjylland

trængte virkelig til en kærlig hånd. Valget stod mellem at

sandblæse overfladen og pudse den op igen, skalmure

bygningen for at pudse den op eller at lave en udvendig

isolering. Da tilbygningen var opført med meget lidt isolering,

og pladsen inde i huset i forvejen ikke var for stor,

var valget nemt, nemlig et komplet Isoleringssystem fra

Skalflex. Hermed opnåede familien en række fordele:

De sparede penge på en dyr, men også meget svinende

sandblæsning af huset.

Da alt arbejde foregår udefra og ikke griber ind i familiens

dagligdag, kunne de blive i huset, mens renoveringen

stod på.

De vil på sigt spare mange penge på varmebudgettet, da

huset er blevet efterisoleret.

Efter renoveringen står tilbygningen med samme udtryk

som resten af huset.

14


SKALFLEX FACADEISOLERINGSSYSTEM

Klargøring af facaden

Facaden gøres klar ved at fjerne elementer, som er monteret

på facaden. Tagnedløb, brønde m.v. flyttes hvis nødvendigt.

Kabler, el-installationer, gasskabe m.v. fjernes, og

må ikke dækkes af isolering. Spørg altid forsyningsselskabet

inden arbejdet påbegyndes.

Underlaget, som skal isoleres skal være fast og bæredygtigt.

Der må ikke være begroninger og alger på væggen

– det skal behandles med Skalflex Alt-Rens, før arbejdet

påbegyndes.

Plastmaling skal brydes i overfladen, så det bagvedliggende

murværk kan ånde bag den nye isolering.

Alt løst puds fjernes. Der må ikke være fremspring eller

lunker på væggen større end ±5 mm over 2 meter.

Fremspring hugges bort, lunker og huller fyldes ud med

Multi-Rep 2080. Det er vigtigt at murværket er så plant

som muligt, så der ikke kan opstå luftlommer og kuldebroer

mellem murværk og isolering.

Opstigning af grundfugt skal udbedres med Skalflex

Sokkelstop, inden isoleringen opsættes. Fugt vil ødelægge

byggematerialer og nedsætte isoleringsevnen i mineralulden.

Er der sætningsrevner i facaden, bør disse repareres med

Skalcem Armeringssystem, før arbejdet påbegyndes. Se

side 23.

Hvis vinduer og døre skal flyttes ud til isoleringen, gøres

dette inden isoleringsarbejdet påbegyndes.

Vær opmærksom på ikke at bryde bærende konstruktioner.

Eksempel på sætningsrevner

Stillads

Husk at levne plads til isolering og pudsarbejde, når

stilladset sættes op.

Ved byggeri eller renovering af længere varighed inddækkes

stilladset til isolerings- og pudsarbejdet.

Afdækning

Det kan være svært – og ofte dyrt – at fjerne fastsiddende

materiale, der er spildt undervejs i arbejdsprocessen. Det

kan betale sig at bruge tid på god afdækning af glaspartier

m.m., inden arbejdet påbegyndes. Herved kan der

spares mange timers rengøring.

I byggeriets opførelses-/renoveringsfase skal det sikres,

at regnvand, tagvand m.m. ikke kan trænge ind i facadepudssystemet

fra åbne bygningsdele, f.eks ved vinduesåbninger.

Begroning af rødalger

15


SKALFLEX FACADEISOLERINGSSYSTEM

Vejledning til opsætning

1. Når facade og underlag er klargjort, monteres sokkelprofilen

direkte på muren.

2. Sokkelnettet monteres på sokkelprofilen inden

facadepladerne opsættes.

3. Facadeplader monteres ved hjælp af punktlimning med

Multiklæb ® (brug 10 mm tandspartel). Påregn 6 limpunkter

pr. facadeplade. Stykker under 30 cm fuldlimes.

4. Begynd med at montere plader på sokkelprofilen og

arbejd opad derfra.

5. Ved hjørner, vinduer og døre laves der fortanding, og der

afsluttes med maskinskåret kant.

6. Dybler monteres i et forboret hul, og forsænkes med

specialværktøj. Der dybles efter terrænklasse.

16


SKALFLEX FACADEISOLERINGSSYSTEM

7. Facadepladerne monteres i forbandt. Dybler placeres i

henhold til terrænklasse, se side 13.

8. Hjørneprofiler, sokkelnet og armeringsnet monteres i den

våde Grundpuds. Ved samlinger skal nettet overlappe

min. 5 cm.

9. Omkring vinduer og døre forstærkes diagonalt med

ekstra net, både foroven og forneden. Anvend Skalflex

Drypnæseprofil over facadeåbninger.

10. Der påføres et 6-8 mm lag Skaltherm Grundpuds. Det

er vigtigt, at pudsen trykkes godt ind i facadepladerne.

Sørg for ikke at dække drypnæseprofilen med puds.

11. Net og hjørneprofiler arbejdes ind i pudsen, til net og

profiler er helt dækket af grundpuds.

12. Der slutbehandles med Skalcem S/CF2000 eller

Skalcem 3000 Strukturpuds.

17


SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM

Skalflex Bluclad Facadesystem

Pudsbærende facadeplade til

lette, ventilerede konstruktioner

Skalflex Bluclad er en ny og revolutionerende måde at

kombinere de stadigt mere populære pudsede facader

med fordelene fra konstruktion med træskelet/underlag

af træ.

Skalflex Bluclad er formstabil, hvilket gør den særdeles

velegnet til ventilerede, pudsede facader uden synlige

samlinger og fuger.

Skalflex Bluclad er en fibercement silikatplade fremstillet

af blandt andet portlandcement, kalciumsilikat og organiske

fibre. Pladen kan anvendes på alle udvendige flader

som underlag for puds, maling eller andre overflader.

Skalflex Bluclad er en sikker og holdbar base at bygge

sin pudsede facade op på – og så er den som en del af en

ventileret konstruktion med til at sikre et sundt hus og et

godt indeklima.

Systemet udmærker sig ved at være ventileret, hvilket vil

sige, at der tillades en mindre luftcirkulation bag pladen.

Netop på grund af denne ventilering vil der ikke forekomme

fugtvandring i isoleringslaget, og selve luften vil

bidrage yderligere til isoleringsværdien. Skalflex Bluclad

pladen har en statisk og afstivende funktion samtidig med

at den fungerer som klimaskjold, hvilket er optimalt ved

opbygning af vægkonstruktioner.

Skalflex Bluclad Facadesystem består af den fleksible

Skaltherm Grundpuds, som forstærkes med et kraftigt

glasfibernet ilagt til armering af overfladen. Facaden slutbehandles

med en af markedets bedste, mest holdbare

og ikke mindst smukkeste overflader, den kendte Skalcem

S/CF2000, der leveres i en lang række harmoniske og

holdbare farver. Den fleksible grundpuds sammen med

glasfibernettet sikrer, at systemet modvirker revnedannelser

ved at udligne de spændinger, der tit opstår mellem

underlag og slutpuds, hvorfor systemet har bevist sin

lange holdbarhed.

Stærk og modstandsdygtig

Skalflex Bluclad pladen er modstandsdygtig over for råd

og svamp. Den er meget formstabil og kan derfor være

pudsbærende plade for fugefrie, pudsede facader. Formstabiliteten

i Skalflex Bluclad minimerer således, sammen

med den lave udvidelseskoefficient, bevægelser uanset

fugt- og temperatursvingninger.

Rekvirér vores specialbrochure om Bluclad eller download

udførlig vejledning på www.skalflex.dk.

Produktfordele:

Ud over de åbenlyse fordele ved at have en højisoleret

og ventileret facade med en smuk, pudset overflade,

besidder Skalflex Bluclad pladen en række andre fordele:

• Ingen limning af pladesamlinger

• Den enkle og nemme arbejdsproces giver lavt

arbejds- og tidsforbrug pr. m 2

• Permanent vejrligsbeskyttelse ved påføring af

grundpuds ilagt armeringsnet samt tyndpuds

• Meget diffusionsåbent system, der tillader

underlaget at ånde

• Slidstærk overflade, der kan benyttes i alle

miljøklasser, også aggressive miljøer

• Rene naturprodukter, der er fri for skadelige

tilsætningsstoffer til gavn for miljø og arv

• Minimal vedligeholdelse

• Enkelt, let og hurtigt at montere

18


SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM

Opbygning af Skalflex Bluclad Facadesystem

8

9

4

7

10

3

5

2

12

13

11

1

6

1. Træ- eller stålkonstruktion

2. Isolering

3. Skalflex vindspærreplade

4. Klemmelister

5. Monteringaf netkantprofil (bund)

6. Opsætning af Skalflex Bluclad

7. Samtidig monteres kantprofil

8. Montering af udluftningsprofil

9. Montering af netkantprofil (top)

10. Samlinger armeres med Skalflex Multiklæb ®

ilagt net

11. Skaltherm Grundpuds

12. Skaltherm Armeringsnet

13. Skalcem S/CF2000 eller Skalcem 3000

19


SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM

Montering af Skalflex Bluclad

Ved montagen skal man være opmærksom på følgende:

• Ved montagen skal den profilerede og markerede side

vende udad

• Pladerne skal monteres i forbandt

• Der må kun anvendes godkendte fikseringsmidler

• Pudslaget/vejrligsbeskyttelsen skal udføres senest 12 uger

efter montagen

• Ved vindues- og døråbninger skal pladerne frigøres

• Det anbefales at opsætte Bluclad pladerester eller

trælægter bagved de horisontale pladestød

• Krydsfuger bør generelt undgås

• Klammernes og sømmenes afstand fra kanten af pladen,

skal mindst udgøre 5 × diameter

• Indbyrdes afstand mellem klammerene skal være mellem

50 og 150 mm

• I-montageskrue 4,2 x 41 mm.

• Brug altid rustfrie A2 skruer

• Skruelængde min. 40 mm

• Forboring af huller er ikke nødvendig

• Til montering på træ

Befæstigelse – Skrueafstand

Pladekant: 400 mm

Mellem understøtning: 400 mm

Afstand til kant

Top

15 mm

Bund

50 mm*

50 mm*

15 mm

* Skrueafstand i underkonstruktions længderetning

Figur 1: Vandret montage. Illu. ved hele plader.

Figur 2: Lodret montage

Ved alm. facade er understøtningen

600 mm (Figur 1).

Bemærk: Ved hårdt belastet

facade ændres understøtningen

til 400 mm.

For at undgå revner, bør pladestød ikke anbringes således,

at de flugter med underkonstruktionen, hvor den begrænses

af åbninger.

20


SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM

Pudsevejledning på Skalflex Bluclad

Skalflex Bluclad pladerne monteres i forbandt. Samtidig monteres

udluftningsprofil, kantprofil top/bund samt netkantprofil.

Bluclad pladerne grundes med Beto-Binder fortyndet 1:3.

Samlingerne armeres. Multiklæb ® trækkes på i et lag på ca. 2 mm.

En 20 cm bred strimmel Skaltherm Armeringsnet ilægges den

våde klæber.

Skaltherm Armeringsnet trykkes ind i Multiklæb ® .

Ved hjørner monteres hjørneprofiler på samme måde.

Herefter påføres 5-7 mm Skaltherm Grundpuds på hele fladen.

Ved samlinger og hjørner skal nettene overlappe med min. 50 mm.

Skaltherm Armeringsnet trykkes ind i pudsen.

Skaltherm Grundpuds pudses sammen til en jævn overflade.

Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget

og samtidig er helt dækket af puds.

Herefter trækkes Skalcem S/CF2000 eller Skalcem 3000 Strukturpuds

på med stålbræt i en tykkelse på ca. 2 mm. Husk at erstatte

2 liter af blandevandet med Beto-Binder.

Skalcem S/CF2000 filtses med en tør eller hårdt opvredet mursvamp.

Skalcem 3000 bearbejdes med pudsebræt.

21


SKALFLEX ARMERINGSSYSTEM

Skalflex Armeringssystem

Skalflex Armeringssystem er specielt udviklet til armering

af sætningsrevner. Før enhver facadebehandling er det

særdeles vigtigt, at muren er fast og bæredygtig. Alt løstsiddende

puds skal renses af, løse fuger skal fuges om, og

sætningsrevner armeres.

En sætningsrevne kan defineres som en gennemgående

skade, hvorved murværket er revnet over et større areal.

Når der er opstået en sætningsrevne i murværket, stopper

denne revne den naturlige overførsel af svingninger

i murværket. Bevægelser i murværket fremkommer både

p.g.a. døre, der smækker, trafik i og omkring huset eller

ved at fundamentet under huset »sætter« sig. For at

udbedre en sætningsrevne, er det vigtigt at få de bevægelser,

som naturligt optræder i enhver overflade, overført

til hele facaden.

Det er til dette formål Skalflex Armeringsstål kommer ind i

billedet. Stålet optager svingningerne og fører dem videre

til den del af huset, der ligger efter revnen, derved har

man sikret sig, at netop denne revne ikke kommer igen.

Skalflex Armeringsstål monteres i Multipuds, som er en

stærk, men samtidig fleksibel puds.

Rekvirér vores specialbrochure om Armeringssystemet

eller download udførlig vejledning på www.skalflex.dk.

De vandrette fuger omkring sætningsrevnen er fræst ud og

klar til at blive ilagt armeringsstål og Multipuds.

22


SKALFLEX ARMERINGSSYSTEM

Vejledning til Skalflex Armeringssystem

Sikring af revner i murværk

Sætningsrevner svækker facadens styrke i varierende

grad, og åbner muligheden for at bl.a. fugt og skadedyr

kan trænge ind bag murværket og ind til bagvedliggende

isolering. Sikringen vil efterlade det reparerede område

stærkere end den oprindelige og ubeskadigede mur.

Bemærk: Der kan være sætninger i husets fundament,

som nødvendiggør understøbning af fundamentet,

derfor bør årsagen til sætningsrevner altid undersøges.

Rekvirér vores specialbrochure.

Skalcem Armeringssystem består af Skalcem Armérstål

og Skalcem Multipuds ® .

Brugskonsistensen ved ilægning af Skalcem Armérstål

opnås ved 3,2 liter vand til 20 kg Skalcem Multipuds ® .

Ved opblanding anvendes boremaskine med piskeris.

Almindeligt murerværktøj anvendes til arbejdet. Muren

bør forvandes for at opnå den bedste hærdning. Ved

efterfølgende filtsning bruges en let fugtig svamp.

Skalcem Armeringssystem bør ikke anvendes ved døgntemperaturer

under 5°C, eller ved risiko for nattefrost.

1. Med vinkelsliber skæres fugen ud i 4-5 cm dybde,

ca. 40 cm på hver side af revnen. Der sikres kun i

vandrette fuger.

2. Skærestøv skylles væk med vand. Multipuds ® trykkes

ind i fugen i ca. 10 mm tykkelse.

3. Skalcem Armérstål trykkes ind i den våde Multipuds ® .

4. Fugen efterfyldes med Multipuds ® , mørtlen trykkes

og glittes.

5. Lodrette revner fyldes med Multipuds ® .

6. Der filtses med let fugtig svamp.

23


SKALFLEX MULTI-REP FUGESYSTEM

Multi-Rep Fugesystem

Nye fuger på rekordtid

Skalflex har udviklet et system til omfugning af ødelagte

fuger, som reducerer arbejdstiden mærkbart. Det er

stadig nødvendigt at udfræse fugerne, men den efterfølgende

arbejdsproces med omfugning er blevet markant

hurtigere. Den møjsommelige fugeproces er blevet afløst

af en indsæbning, en påtrækning af Multi-Rep 2080 og

en efterfølgende afvaskning.

Udsnit af gavlen før fugning

Stencoat

Stencoat er en beskyttelsessæbe til brug på sten før

fugning med Multi-Rep 2080. Stencoat udfylder porerne

i murstenene, så stenenes overflade kan afvaskes, før

hærdning af Multi-Rep 2080 begynder.

Stencoat skal påføres i tørvejr, men tåler moderat regn

efter optørring. Det betyder, at det normalt ikke er

nødvendigt at arbejde videre med fugning samme dag

som indsæbningen er udført.

Anbefales til glatte mursten.

Vedligehold i tide

Varmetab, fugt, skimmelsvamp og decideret mursammenfald

kan være konsekvensen af manglende vedligeholdelse

af fuger i husets facade.

Gavlen efter fugning med Multi-Rep Fugesystem

Case story

Murermester Klaus Brøndum brugte 14 timer på at fuge

29 m 2 krydsforbandt mur med MultiRep Fugesystem. Han

vurderede, at arbejdet ville have taget ca. 40 timer ved

traditionel fugning. Timeforbruget er ekskl. fugefræsning.

Materialeforbruget var 3 liter Stencoat og 50 kg Multi-Rep

2080.

Rekvirér vores datablad om Stencoat eller download

udførlig vejledning på www.skalflex.dk.

24


SKALFLEX MULTI-REP FUGESYSTEM

Vejledning til Multi-Rep Fugesystem

1. Fugerne udkradses med fugefræser.

2. Murstøv skylles af.

3. Overskydende Stencoat trykkes af.

4. Muren påføres Stencoat med syrebræt eller korthåret rulle.

Arbejd diagonalt for at undgå Stencoat i fugerne.

5. Efter min. 2 timers tørretid påføres Multi-Rep 2080.

6. Muren afskrabes for overskydende puds.

7. Fugerne trykkes.

8. Muren rengøres med vand og syrebræt.

Efter 6-24 timer afsyres muren.

25


SKALFLEX MURSTENSMØNSTER

Vejledning til Murstensmønster

Gamle huse bliver som nye med Skaltherm Murstensmønster.

Indvendige vægge med hessian, glasvæv,

gipsplader m.m. kan forvandles til en naturtro vandskuret

murstensvæg. Slutbehandling skal ske med Skalcem S/

CF2000 Vandskuringspuds, som kan leveres i 34 levende

og lysægte farver.

Ved opblanding af S/CF2000 er det meget vigtigt at udskifte

2 liter blandevand med 2 liter Beto-Binder

pr. 25 kg puds.

Rekvirér vores specialbrochure om Murstensmønster eller

download udførlig vejledning på www.skalflex.dk.

Før og efter Murstensmønster

26


Vandskuring på mursten

SKALFLEX VANDSKURING – SKALCEM S/CF2000

Skalcem S/CF2000 er en miljøvenlig indfarvet vandskuringsmørtel,

som på en let og elegant måde forskønner

udtrykket på almindelige murede huse. Produktet kan

anvendes, hvis der ønskes farveskift, eller hvis man efter

en reparation ønsker et ensartet udtryk på muren. Produktet

fremstår med en smuk kalkmat overflade, som ikke

behøver nogen form for efterbehandling.

Da Skalcem S/CF2000 er indfarvet, skal muren ikke

efterfølgende males, herved undgås de typiske afskalninger

som ofte ses efter en malerbehandling. Produktet er

yderst slidstærkt og kan også anvendes i aggressive miljøer,

hvor der stilles store krav til overfladen. Da produktet

er helt uden organiske opløsningsmidler, er det også

særdeles velegnet til indendørs brug.

Skalcem S/CF2000 leveres i 34 smukke og lysægte farver,

se side 31 for farveudvalg.

Rekvirér vores specialbrochure om Skalcem S/CF2000

eller download udførlig vejledning på www.skalflex.dk.

Skalcem S/CF2000 opblandes efter forskriften på sækken.

Før påføring skal muren forvandes og vanskelige steder,

såsom udhæng og vinduer afdækkes med malertape.

Pudsen påføres i et lag på ca. 2 mm med stålbræt. Efterfølgende

filtses overfladen med tør eller hårdt opvredet

murersvamp.

Forbruget for at vandskure et alm. hus med fyldt, trykket

fuge er i reglen så lidt som 2 kg pr. m 2 . Overstiger fugedybden

3 mm, kan der tilsættes ovntørret kvartssand for

at give mere fylde til produktet.

Før og efter vandskuring

Billederne taler for sig selv. Der opnås utrolige resultater med

et beskedent arbejde. Disse huse har ændret udtryk: Fra at

være triste og gennemsnitlige er de nu blevet mere nutidige i

udtryk og stil.

27


SKALFLEX SLUTBEHANDLINGER

Slutbehandlinger

Skalflex tilbyder forskellige muligheder for slutbehandling

ovenpå Grundpuds. Rekvirér vores specialbrochurer, hvor

du finder inspiration og vejledning på hvert produkt.

Skalcem S/CF2000

Når facaden er oprettet og armeret med Skaltherm Grundpuds,

slutbehandles med Skalcem S/CF2000, som er en

færdig indfarvet puds, der står med en smuk kalkmat finish

efter vandskuring/pudsning. Produktet behøver ingen

efterbehandling med maling, derfor undgås de typiske

skader efter afskalninger. Skalcem S/CF2000 er et vejrbestandigt,

modstandsdygtigt og yderst diffusionsåbent

naturprodukt, der tillader murværket af ånde. Skalcem S/

CF2000 er meget slidstærk, og kan derfor også anvendes i

aggressivt miljø. Produktet er miljøvenligt og helt uden organiske

opløsningsmidler, hvilket gør det velegnet til både

indendørs og udendørs brug.

Eksempel på Skalcem S/CF2000

Skalcem S/CF2000 leveres i 34 smukke og lysægte farver.

S2000 er færdigblandet i sækken, mens CF2000 leveres

som en grå base, hvor man selv tilsætter farvepigmentet.

Se farvekort hos vore forhandlere eller rekvirer farveprøve

hos Skalflex A/S. Se vejledende farvekort side 31.

Ønsker man med tiden at skifte farve på facaden, kan

Skalcem S/CF2000 overmales med Skalflex Silikat-facademaling,

som går i forbindelse med pudsen og efterlader

facaden med en flot, kalkmat finish.

Eksempel på Skalcem 3000

Skalcem 3000

Som alternativ til glatpuds, tilbyder Skalflex en hvid, diffusionsåben

struktur/- og dekorationspuds. Denne kan

efterfølgende males med Skalflex Facade-Silikatmaling,

hvis der ønskes en anden facadefarve end hvid.

Murstensmønster

Inden facaden slutbehandles kan der laves murstensmønster

i den våde Grundpuds, som efter ophærdning

vandskures med Skalcem S/CF2000. Facaden vil fremstå

utrolig naturtro med Skalflex Murstensmønster.

Eksempel på Murstensmønster/vandskuring

Skalflex Bygningsprofiler

Det er muligt at genskabe ældre huses charmerende

detaljer og profiler efter renoveringen. Skalflex har en

række præfabrikerede letvægtsbygningsprofiler, som er

enkle at montere på den færdige facade.

Eksempel på bygningsprofil

28


SKALFLEX SLUTBEHANDLINGER

Finpudsning med

Skalcem S/CF2000 på Grundpuds

Efter Grundpudsen er tørret op – min. 2 døgn, finpudses

muren med Skalcem S/CF2000. Det er vigtigt at forvande

før pudsning. Skalcem S/CF2000 opblandes med 3-4

liter vand og 2 liter Beto-Binder pr. 25 kg. For at sikre en

ensartet farve på hele facaden, skal væskemængden være

ens i alle blandinger.

Skalcem S/CF2000 påføres facaden i et lag på 1-2 mm

med et Skalflex stålbræt. Herefter filtses facaden med en

tør eller hårdt opvredet mursvamp.

Pudsning med Skalcem 3000

Strukturpuds på Grundpuds

Efter Grundpudsen er tørret op – min. 2 døgn, pudses

væggen med Skalcem 3000 strukturpuds. Det er vigtigt

at forvande før pudsning. Skalcem 3000 opblandes med

3-4 liter vand og 2 liter Beto-Binder pr. 25 kg. For at sikre

en ensartet struktur på hele facaden, skal væskemængden

være ens i alle blandinger.

Skalcem 3000 påføres facaden i et lag på min. 2 mm med

et Skalflex stålbræt, og pudses med Skalcem pudsebræt.

Murstensmønster

Hvis det ønskes, kan der laves murstensmønster i den

våde grundpuds. Ved murstensmønster skal der forvandes

efter behov ved påføring af nyt lag grundpuds.

Det er en god idé at lade det første lag med net tørre

helt. Dagen efter forvandes efter behov og der påføres

Grundpuds. Herved undgås risikoen for at fugeskraberen

vil beskadige nettet.

Murstensmønstret vandskures med Skalcem S/CF2000 tilsat

Beto-Binder. Facaden vil fremstå utrolig naturtro med Skalflex

Murstensmønster. Se vejledning på næste side.

Skalflex A/S tilbyder en værktøjskasse indeholdende alt

nødvendigt værktøj til fremstilling af murstensmønster.

Fugeskraberne sælges også seperat.

Værktøjskassen indeholder:

1 sæt fugeskrabere

1 stk. Skalcem Stålbræt (13 x 38 cm)

1 piskeris til boremaskine

1 par handsker

1 filtsesvamp

2 liter Beto-Binder

1 rulle malertape

samt brugsanvisning

RÅD VEDR. PUDSARBEJDE

• Der arbejdes modsat solen.

• Der arbejdes med skyggenet.

• Der pudses ikke ved temperaturer under +5°C.

• Der laves inddækning, hvis det skønnes nødvendigt.

• Der henvises til Eurocode 6 vedr. pudsarbejde.

Skalflex Facade-Silikat maling

Ønsker man med tiden at skifte farve på facaden,

anbefales det at anvende Skalflex Facade-Silikatmaling.

Bindemidlet i Facade-Silikatmalingen er vandglas, som går

i kemisk forbindelse med pudslaget. Dette giver en særdeles

stærk og holdbar overflade, som står med en smuk,

silkemat finish.

Skalflex Facade-Silikatmaling er et mineralsk naturprodukt,

der kan anvendes ude som inde. Malingen er

desuden meget diffusionsåben og fri for organiske opløsningsmidler,

fungicider og andre skadelige stoffer. Den

alkaliske overflade sikrer et godt indeklima, idet bakterier,

svamp og skimmel hæmmes i deres udvikling.

Sokler og sålbænke

Som alternativ til Grundpuds kan sokler og sålbænke pudses

med Multipuds Vandtæt eller Sokkelpuds Vandtæt.

Sokkelpuds Vandtæt bemales med Skalflex Sokkelmaling,

og Multipuds slutbehandles som øvrig facade.

Skalflex Facade-Silikatmaling findes i en bred vifte af flotte

farver. Se farvekort hos vore forhandlere eller rekvirer

specialbrochure og farveprøve.

29


SKALFLEX SLUTBEHANDLINGER

Farvevalg

Facaden skal fremhæve husets arkitektur og tilpasse det til

omgivelserne, således at dit hus falder godt og harmonisk

ind i det miljø, det er placeret i.

Udefrakommende faktorer kan spille væsentligt ind på

vores opfattelse af den samme farve:

1. Lyset – farver opleves forskelligt i dagslys, direkte sol,

skygge, måneskin og i kunstigt lys.

2. Afstanden – en farves styrke ændres afhængigt af den

afstand, hvormed den bliver betragtet.

3. Overfladen – glat, struktureret, mat, blank etc.

4. Spejling – de fleste overflader kan reflektere stærke

farver fra de nærmeste overflader.

Farvevalget er et af de mest afgørende virkemidler for,

hvordan vi opfatter facadens udseende. Farven afgør om

vi opfatter facaden som let, tung, anmasende eller blot

anonym.

Facadefarver er normalt dæmpede farver, man bliver ofte

overrasket over, hvor stærk den farve man har valgt ud fra

en farvevifte hos forhandleren virker, når den betragtes

i dagslys. Derfor anbefaler vi altid, at man rekvirerer en

farveprøve, så farven kan betragtes i de omgivelser, hvor

den skal anvendes.

Når man skal teste en farveprøve, bør den ikke påføres

det murværk, som skal facadebehandles. Vi anbefaler at

påføre prøven på en mursten, et stykke plade eller lign.

idet prøven kan »skinne« igennem den endelige behandling.

Dette skyldes, at prøven giver murværket en anden

struktur, hvor den bliver påført, og det ses ofte i det

færdige resultat.

Visse farver virker mere naturlige i det samlede gadebillede

end andre. Især de »rene« farver som stærke blå,

stærke grønne og ikke mindst violette kulører, som ikke

har en naturlig lighed med de traditionelle byggematerialer,

vil virke mere iøjnefaldende.

30


SKALFLEX SLUTBEHANDLINGER

Farvekort Skalcem S/CF2000

S2000-01 Hvid S2000-02 Creme S2000-03 Sølvgrå

S2000-04

Sokkelgrå

CF2000-05

CF2000-06 CF2000-07 CF2000-08 CF2000-09 CF2000-10

CF2000-11 CF2000-12 S2000-13 Koksgrå CF2000-14 S2000-15

Horisontblå

CF2000-16 CF2000-17 CF2000-18 CF2000-19 CF2000-20

CF2000-21 CF2000-22 S2000-23

Skagengul

S2000-24

Mellemgul

CF2000-25

CF2000-26 CF2000-27 CF2000-28 CF2000-29 S2000-30

Terracotta

S2000-31 Kalksand S2000-32 Klitsand S2000-33

S2000-34

Bakkesand

Ørkensand

Ovenstående farver er vejledende.

Se farvekort hos vore forhandlere og rekvirer farveprøve hos Skalflex A/S

Bemærk: Fotografisk og på tryk er farver vanskelige at gengive 100% naturtro. Glans, struktur og ikke mindst lyset

hvori farverne betragtes, kan gøre at farver på tryksager fremstår anderledes end den reelle farve. Derfor anbefaler vi

altid, at man benytter sig af Skalflex’s vederlagsfrie tilbud om at få tilsendt en farveprøve.

31


Online service på www.skalflex.dk

Vi har udviklet vores online service, så det er nemmere

for dig at komme i gang med dit projekt.

Arbejdsanvisninger

Til alle vores produkter ligger der udførlige arbejdsanvisninger

lige fra tekniske data til selve arbejdsgangen, som

er illustreret step-by-step – lige til at downloade.

Beregn dit forbrug

For at hjælpe dig med at købe den rigtige mængde af

produkter til dit projekt, ligger der en beregningsfunktion

på vor hjemmeside. Du skal blot indtaste enkelte oplysninger

om dit projekt, og du får en komplet indkøbsliste.

Find »Beregn dit forbrug« under fanen Teknisk info.

Farvelæg dit hus

Det kan være svært at finde den helt rigtige farve til facaden.

Prøv at farvelægge dit eget hus med vores online

facadedesigner. Find menuen »Farvelæg dit hus« på vores

hjemmeside, og upload et foto af dit hus, så er du i gang.

Opmåling af facade

Er du i tvivl om, hvor mange facade m 2 dit projekt rækker

over, er der hjælp at hente på vor hjemmeside. Klik ind på

»Facadeberegner« og indtast de nødvendige oplysninger.

Du modtager straks en detaljeret beregning.

Spørg H.P.

Hvis alt andet kikser, er der altid H.P. – han er en af vores

mest erfarne konsulenter med svar på næsten alt. Du er

velkommen til at kontakte H.P. direkte på mail eller telefon.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines