Referat af bestyrelsesmøde 14 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

Referat af bestyrelsesmøde 14 - Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen

Rødovre

Referat af bestyrelsesmøde 14. maj 2007

Tilstede:

Fraværende:

ad 1

ad 2

ad 3

Kristine, Birgit, Christian og Lørna (referent).

Ole (afbud), Henrik og Fouzia.

Birgit valgt til kasserer og Lørna til næstformand.

Alle gav en kort beskrivelse af baggrund og tanker om foreningen.

For at informere om vores eksistens skal der sendes breve ud til

diverse instanser. Bl.a. kommune, bosteder, genoptræningscentre

m.fl. Kristine har modtaget standardbreve fra foreningen som skal

rettes til og sendes ud.

Derudover skal der skrives breve til alle eksisterende medlemmer

hvor bestyrelsen præsenterer sig selv samt et velkomstbrev til nye

medlemmer.

For at aktivere medlemmerne blev der talt om at kontakte dem

telefonisk et stykke tid efter brevene er udsendt.

…Kristine fortsætter med opgaven.

ad 4

Kristine ligger inde med en stor mængde materiale fra

pårørendekongressen i Nyborg, som vi kan bruge til information rettet

mod forskellige fokusområder. Fx: børn, søskende, pårørende,

skadede og fagfolk.

Kristines søster arbejder med kommunikation og formidling og er

blevet inddraget i projektet.

…Kristine arbejder videre med ideen.

ad 5

Der skal oprettes nye menupunkter på hjemmesiden så der indtil

videre er følgende muligheder:

- Aktiviteter

o Den eksisterende tekst rettes til og gøres mindre

”standardagtig”

- Bestyrelsen

o Der skal opdateres med billeder af bestyrelsen

- Skadet?

o Her skal være en kort tekst til introduktion og mulighed

for at kontakte Lørna med spørgsmål.


Hjerneskadeforeningen

Rødovre

- Pårørende?

o Her skal være en kort tekst til introduktion og mulighed

for at kontakte en pårørende med spørgsmål.

Christian (skadet ægtefælle/kæreste), Birgit (skadet

barn) eller Kristine (skadet forælder).

- Udlån af DVD

…Lørna påtager sig omgaven som ansvarlig for hjemmesiden.

…Christian, Birgit og Kristine sender kort tekst til Lørna.

…Alle sender billede til Lørna.

ad 6

Vi skal have oprettet en bankkonto til foreningen. P.nummer og

medlemsliste fås fra foreningen. Desuden skal vi have at vide hvad

vores startbudget bliver.

…Birgit kontakter Pernille Hauge og opretter konto.

ad 7

Kalender for sociale aktiviteter diskuteres på næste møde.

…Alle overvejer ideer til arrangementer.

ad 8

ad 9

Ikke drøftet.

Frivilligcenteret afholder generalforsamling den 24. maj 2007. Der er

sidste frist for tilmelding 18. maj 2007.

…Lørna (og muligvis Birgit) tager med.

ad 10

ad 11

ad 12

…Lørna udarbejder standarddagsorden hurtigst muligt.

Næste møde: 14. juni 2007 kl 19.00 hos Lørna og Christian.

Vi køber DVD/VHS ”Et nyt liv! – efter en blodprop i hjernen” og giver

medlemmer mulighed for at låne den.

…Christian står for indkøb af film, kuverter og porto samt

administration af udlån.

More magazines by this user
Similar magazines