Program-2011-2012.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Program-2011-2012.pdf - Skalborg Kirke

Sæsonprogram for FredagsTræf Fredage kl. 18.00 – 21.45.

Fællesspisning, foredrag og samtale, kaffe og afslutning. Pris 35 kr. inkl. spisning. Drikkevarer betales

særskilt. Tilmelding til kirkekontoret senest onsdagen før kl. 13.00.

Maks. 80 pladser.

Fredag den 9. september

Til lattermusklen, høresneglen og hjernevindingerne

Amatørskuespiller, kirkesanger, lærer Per Iversen, Brovst

Når Per Iversen lukker op for godteposen, kan vi andre sætte os mageligt til rette og

nyde en skøn blanding af anekdoter, oplæsning af HC Andersen eventyr og cabaretnumre.

Fredag den 14. oktober

Et sommerophold blev til et helt arbejdsliv ved Abbé

Pierres Klunsere

Abbé Pierre klunser Roger Depoilly,

Tylstrup

Franskmanden Roger Depoilly kom til Abbé

Pierres Klunserlejr i Hjallerup i 1970

som

uddannet revisor for et kort ophold, men

det er nu blevet til over 40 år i Danmark og

en flot fransk medalje som anerkendelse for indsatsen. Han vil fortælle

os om det liv, som blev hans, og hvad der driver bevægelsen.


Abbé Pierre's Klunsere blev etableret i 1969 på Vissegård og flyttede i 1972 til gården "Vesterholt"

ved Tylstrup, hvor de fik besøg af Abbé Pierre. Roger Depoilly er nr. 2 fra h.

Fredag den 11. november

Fra Tjernobyl til Aalborg – med violinerne i kufferten

Violinisterne Olga og Taras Daniluk, Aalborg

Det var Aalborgs slogan Ren by, grøn by, som fik violinistægteparret til at vælge

Aalborg og byens symfoniorkester, da atomkraftulykken ødelagde deres hjemegn

Tjernobyl. Ægteparret vil fortælle om deres liv, og de har violinerne med.

Fredag den 13. januar

Om mit liv som sygeplejerske og leder af

Drachmannshave

Hverdagsmester, pensioneret plejehjemsleder Marianne

Gaardsøe, Aalborg

Marianne Gaardsøe blev i januar 2010 kåret som Årets hverdagsmester,

hædret for sin ildsjæleindsats ved Drachmannshave,

som hun ledede fra dets start i 1997 til hun valgte at gå på

pension sidste år. Hun vil indvie os i sit virke der, sit liv i øvrigt,

også det nuværende som nyslået pensionist.


Fredag den 10. februar

Dansk præst blandt sydsamer

Sognepræst Hanne Moesgaard Skjesol, Mou

Hanne Moesgaard Skjesol var før Mou præst 200 km nord for

Trondheim i Snåsa. I et sogn lidt mindre end Fyn betjente hun

som nyuddannet præst 2400 sognebørn med gudstjenester på både

norsk og samisk. Hun vil fortælle om sine oplevelser blandt

nordmænd og samer med hovedvægt på det sydsamiske gudstjenestearbejde.

Foredraget er ledsaget af billeder og Hanne Skjesol synger også eksempler på norske

folketoner, samisk joik og den sydsamiske gudstjeneste.

Fredag den 9. marts

Grundtvigianer og MF for SF

Folketingsmedlem, cand.theol. Pernille Vigsø Bagge, Løgstør

Den 36-årige teolog har som folketingsmedlem siden 2005 især fokus på

børne- og skoleområdet, ligestilling og kirkepolitik. Hun var sidste år

sammen med Bo Nygaard Larsen aktuel med debatbogen Ligusterkirken,

hvori de to for fuld styrke diskuterer mange aspekter af Folkekirken og

danskernes liv med den. Hør om livet på ’Borgen’ og hvordan hun synes,

at folkekirken skal udvikle sig.


Højskoledage

Sæsonens højskoledage begynder kl. 10.00 og slutter kl. 12.45. Højskoleudvalget ønsker at prioritere

tid til samvær, at synge og mulighed for samtale og diskussion. Der begyndes med formiddagskaffe.

Foredragene bliver delt i to afdelinger med en beskeden frokost midtvejs.

Onsdag den 7. september

”Jeg har ladet mig fortælle”

Sognepræst Gudmund Rask Pedersen

Mennesket er en fortælling. En fortsat fortælling, hvor vi hver især udover

konstant at fortælle med på egen livshistorie også er meddigtere på hinandens.

En fortællesammenhæng, hvor vi med hver vores foranderlige livshistorie,

bevidst eller ubevidst, altid hører hjemme i en fortælling (eller fortællinger)

større end det vi kan sige os selv. Det siger sig selv - eller også gør det netop ikke dét, og så må

vi jo selv sørge for at få det sagt - at vi her alle som én må bestræbe os på at fortælle med på den

varmest tænkelige fortælling om os selv såvel som medmennesket.

Et foredrag kredsende om grundspørgsmålet ”hvad vil det sige at være menneske?” med inddragelse

af fortælling og billeder fra skønlitteratur, film og egen livshistorie.

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens. Foredragsholder og forfatter

til bøgerne: ”Forladthed og nærvær”; ”At tænke Stort” og ”Glæden på trods”.

Onsdag den 5. oktober

”Højskolesange og kunstværker”

Museumsdirektør Gitte Ørskou

Gitte Ørskou medbringer udvalgte værker fra KUNSTEN og kæder dem sammen

med sange fra Højskolesangbogen.

I 2012 har KUNSTEN 40 års jubilæum. Gitte Ørskou vil løfte sløret for fremtidsplanerne,

hvor museet som en aktiv medspiller i både det nordjyske og det internationale kulturliv

sætter nye dagsordener. Heriblandt et projekt omkring kirkeudsmykninger.

Onsdag den 2. november.

”Hildegard von Bingen”

Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Med udgangspunkt i sine to romaner om Hildegard og Hildegard II fortæller

Anne Lise Marstrand-Jørgensen om Hildegard af Bingen’s liv og betydning for

samtid og nutid.

Hildegard af Bingen blev født i det sydlige Tyskland i 1098 og havde et omfattende virke som

nonne, lægekyndig, komponist og forfatter indtil sin død i 1171. Fra hun var ganske lille havde hun

oplevelsen af, at Gud viste sig for hende og talte til hende. Oplevelsen af at være Guds talerør blev

fuldstændig afgørende for hendes verdensopfattelse, teologi og virke. Anne Lise Marstrand- Jørgensen

fortæller både om den historiske person Hildegard af Bingen og om sit eget arbejde med at

transformere hendes liv til skønlitteratur


Onsdag den 4. januar

”… I dag skal der sør´me leves”

Foredrag om Benny Andersen

Sognepræst Troels Laursen

Den folkelige digter Benny Andersen er kendt og elsket for sine sange og digte

gennem et langt liv. Foredraget tage tilhørerne med rundt i det specielle Andersenske

univers, hvor det altid handler om at leve livet, mens man har det og turde elske, mens man

kan det. Der vil blive læst op af både kendte og mindre kendte digte og noveller og der vil blive mulighed

for at synge med på et par kendte sange. Alt sammen i den humoristiske skæve ånd, som

kendetegner Benny Andersens værker. Kort sagt en formiddag med sang og opsang!

Onsdag den 1. februar

”Svend Engelund. Det store i det nære”

Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro

Maleren Svend Engelund (1908-2007) er uløseligt forbundet med Vendsyssel.

Hans skildringer af det flade, dyrkede landskab under en høj, høj himmel er

blevet indbegrebet af egnen. Men Engelund var ikke kun landskabsmaler. Livet

i hjemmet, opstillingerne i atelieret og portrætter af både familie og offentlige

personer hører med til hans samlede værk. Det samme gør en række altertavler

og store udsmykninger, og foredraget vil belyse, hvordan Svend Engelund nok brugte det lokale i

sin kunst, men at han i det velkendte fandt en storhed, der peger ud over det nære.

Foredragsholderen Anne Lie Stokbro er leder af Kunstbygningen i Vrå - Engelundsamlingen og har

skrevet adskillige bøger og artikler om kunstneren.

Onsdag den 7. marts

”Værdikommissionen”

Biskop Elisabeth Dons Christensen

I februar 2011 vedtog forligspartierne bag finanslovsaftalen for 2011 at nedsætte

en værdikommission, der skal kortlægge og skabe debat om, hvilke værdier

der er vigtige for danskernes liv. Kommissionen skal sikre en åben og bred folkelig

debat og afslutter sit arbejde inden udgangen af 2012.

Kulturministeren udpegede medlemmerne, og han (Per Stig Møller) udtalte i

den anledning:

”Vi lever i en tid, hvor samfundet hurtigt forandrer sig, og hvor vores levemønstre er under stadig

forandring og udvikling. Nye tendenser gør sig gældende, og vores værdigrundlag ændrer sig bevidst

eller ubevidst i takt hermed. Værdikommissionens medlemmer er en række markante personer,

som jeg er sikker på vil kunne bidrage med en interessant kortlægning og en bred folkelig debat

om de værdier, der er vigtige for os i dagens Danmark.”

Elisabeth Dons Christensen er formand for værdikommissionen.


Musik og sang

Tirsdag den 30. august kl. 19.00

”Syng solen ned”

Musikgudstjeneste med sopranen Charlotte Hjørringgaard Larsen

Hermed indledes en ny sæson med sangtimer i

Sognesalen ved Eva-Marie Olesen og Peter

Krogsøe. Der vil blive sunget både gamle og nye

salmer og fortalt om digtere og komponister.

Med ”ønskesalmen” vil alle få mulighed for at præge programmet.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Sangtimerne

foregår sidste tirsdag i måneden.

Torsdag den 15. september kl. 17.00

”Noahs ark”

Familiekoncert/spaghettigudstjeneste med Trio Fabula.

Vorherre: Mezzosopran Ingvil Bjåstad

Noah: Accordenist Lisa Balle

Duen m. fl.: Blokfløjtenist Tine Skau

- og en masse dyr

”Noahs ark” er en musikalsk fortælling om glæde og håb. Egnet for børn

af enhver alder.

Bagefter er der spisning for hele familien i sognesalen.

Tilmelding til kirkekontoret (se foran i kirkebladet) senest den 13. sept.

En engel synger - men der er ingen der lytter. De voksne har alt for travlt med at skændes - de er

helt holdt op med at tale sammen, synge og lege. Så Gud bliver vred, og han beslutter at nu skal

jorden vaskes fin og ren.

Men der er én, der er sød! Det er Noah. Han synger og leger, kysser sin kone og krammer sine

børn. Så Noah skal bygge et stort skib - en ark - og bo der med sin familie og alle dyrene i et helt

år, indtil regnen stopper og arken støder på grund.

Nu får duen en vigtig opgave - den skal finde en grøn kvist. Når Noah får den, varer det ikke længe,

før alle igen kan forlade arken, se op mod himlen og blive svimle af glæde over lyset og regnbuen.

Derfor siger Noah også tak. Mange tak. Mange mange tak. Mange mange mange TAK!.

Dramatikken

De fleste kender historien om Noahs Ark, men i TRIOfabulas hænder får historien en ekstra dimension.

Forestillingen er udviklet over en årrække, og da målgruppen kræver den største varsomhed

i formidlingssituationen er det non-verbale efterhånden blevet skærpet mere og mere. NOAHS

ARK er spillet mere end 200 gange i hele landet, og vi er stolte af stadig at kunne tilføre denne

smukke centrale beretning en ny og tættere dimension af forståelse.


Musikken

Musikken til NOAHS ARK er bl.a fra Schuberts „Erlkönig“, Mozarts „Tryllefløjten“, Bizets

„Carmen“, Wagners „Traüme“, Rossinis „Katteduet“ samt flere salmer og folkemusik.

TRIOfabula er historien om kirkeopera til børn og barnlige sjæle, koncerter, musikdramatik,

ustyrlig spilleglæde, unik klang og eksotiske instrumenter. TRIOfabula blev dannet i år 2001, og

ensemblets medlemmer mezzosopran Ingvil Bjåstad, accordeonist Lisa Balle og blokfløjtist Tine

K. Skau har lige siden flittigt slidt på de danske landeveje og spillet over hele landet.

TRIOfabulas performancemæssige profil er opstået af ensembleleder Tine K. Skaus fascination og

specialstudier af ny musik, musikdramatik, instrumentalteater og sammenhængen mellem de forskellige

”sprog”: Musik, ord, drama, gestus. Kirkeoperaerne er blevet TRIOfabulas varemærke og

vi opfører med stor succes 50-60 forestillinger pr. sæson. Kirkeoperaerne bliver skabt af Tine … fra

idé over bearbejdelse, komposition, scenografi, instruktion til færdig produktion. Kirkeoperaerne er

kompromisløst researchede, intenst enkle, har poetiske sammenhænge og slagkraftige kontraster.

De har følelser, gestus og krop.

De skaber dialog og eftertanke. Forestillingerne NOAHS ARK, JONAS I HVALFISKEN, PÅSKE-

PASSIONEN, DEJLIG ER DEN HIMMELBLÅ, GRANTRÆET, FORUNDRINGEN og HEL-

LIGÅND er alle kirkeoperaer, ensemblet har turneret eller stadig turnerer med. Sideløbende med

disse har TRIOfabula spillet musikdramatiske fortællinger som Michael Endes ”Kludedukken”, Ib

Spang Olsens ”5 små troldebørn ” og H.C. Andersens ”De små grønne”, ”Snemanden” og ”Stoppenålen”.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30

Spil Dansk-koncert.

Dygtige elever fra Aalborg KulturSkole spiller og synger dansk

musik. Desuden medvirker organisk Eva Marie Kjær Olesen. Spil

Dansk dagen er et landsdækkende arrangement, der nu gennemføres for 11. gang.

Søndag den 2. oktober kl. 19.00

Musikgudstjeneste

Baryton Morten Porsborg Rasmussen, organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

og sognepræst Hanne Pahuus

Musikken vil fylde mere end ved en almindelig gudstjeneste, men også stilhed

vil der blive plads til.

Teksten til denne 15. s. e. Trinitatis fra Bjergprædiken drejer sig om ikke at

bekymre sig. (Matthæus 6,24-34). Gudstjenestens tema vil således være bekymring

og ubekymrethed.


Søndag den 27. november kl. 10.00

Kirkens fødselsdag

Festgudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost

Kirkens 41 års fødselsdag fejres med gudstjeneste kl. 10.00

og efterfølgende frokost i Sognesalen med menighedsrådet

som vært. Her vil den spændende duo Poul Strunk og Lokky

Jørgensen på henholdsvis nøgleharpe og guitar underholde

med et bredt repertoire af sange og salmer.

Torsdag d. 15. december kl. 19.30

Julekoncert

Klarup Pigekor

Dirigent: Christina Kjærulff

Eva-Marie Kjæhr Olesen, orgel

Den traditionsrige julekoncert afsluttes med Luciaoptog, og efter

koncerten er alle velkomne i Sognesalen, hvor Skalborg Husmoderforening

er vært ved en kop kaffe.

Her bydes på mere fællessang.

Klarup Pigekor består af omkring 30 piger i alderen 14-25 år fra Aalborg og omegn. Korets ideal

og kendetegn er den rene nordiske korklang formidlet via et alsidigt repertoire. Siden korets oprettelse

i 1980 har især den danske sangskat samt den klassiske kirkemusik været korets varemærke.

Dette betyder dog ikke, at Klarup Pigekor afholder sig fra at udforske andre genrer. Tværtimod er

korets repertoire en bred vifte af forskellige musikalske stilarter fra den klassiske kompositionsmusik

over folkemusik til pop og andre populære genrer. I arbejdet med andre satser end de klassiske

efterstræber koret altid højest mulig autencitet i det musikalske udtryk.

Klarup Pigekor synger hvert år en lang række koncerter ved vidt forskellige lejligheder. Det bliver

ofte til mange kirkekoncerter i form af forårs- og julekoncerter og alt der imellem, men koret optræder

også som underholdning ved diverse arrangementer som Skt. Hans, Spil Dansk, Kulturnatten,

foreningsfester og lignende. Det høje aktivitetsniveau er medvirkende til at bevare korets høje

musikalske standard.

Klarup Pigekor har sin egen 'fødekæde' idet koret er øverste led i en korskole, der tæller Klarup

Skoles Minikor og Klarup Skolekor. Mange af de sangere der optages i Klarup Pigekor, har dermed,

allerede når de begynder i koret, flere år som korsangere bag sig. Det er dog også muligt at komme

ind 'fra gaden'. Koret afholder en til to gange om året optagelsesprøver, hvor det er muligt at blive

optaget som sanger i koret, hvis man har en god stemme og gerne lidt korerfaring. Der kræves også

en vis portion flid, idet der er mødepligt til alle korprøver og koncerter.

Udover de mange koncerter foretager Pigekoret hvert andet år en korrejse til udlandet. Det kan være

for at deltage i en korkonkurrence, som koret gjorde i Canada i 2008, eller det kan være for at turnere,

som koret planlægger at gøre i Island 2010. Disse rejser giver koret et uundværligt musikalsk

kvalitetsløft, og er samtidig en stor gevinst for fællesskabet. Af lande som koret har besøgt, kan

nævnes Singapore, Australien, USA, Sydafrika, Argentina, Brasilien, Israel m.fl.


Søndag d. 8. januar kl. 16.00

Nytårskoncert

Brass’n and Harmony

Paul Cook, dirigent

Velkommen til den traditionsrige nytårskoncert med det veloplagte

orkester fra

Aalborg Kulturskole og organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Brass'n Harmony er et amatørharmoniorkester, som består af 46 blæser- og slagtøjsmusikere. På

grund af dets blanding af træ- og messinginstrumenter har orkesteret et repertoire som er større end

andre former af musikensembler.

Til nytårskoncerten i Skalborg kirke har orkestret udvalgt en række klassiske numre specielt skrevet

for blæsere af nogle af verdens topkomponister og -arrangører.

Orkestrets dirigent Paul Cook er uddannet fra Kneller Hall i London, der betragtes i musikkens verden

som harmoniorkestrenes centerpunkt.

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30

”Duetter af Purcell og Mendelssohn”

Maria Bang-Schnack, sopran

Louise Sletting Hvilborg, mezzosopran

Eva-Marie Kjæhr Olesen, cembalo og orgel

Maria Bang-Schnack

Diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium 2007 hos

Dorthe Steengaard. Videre studier hos Kristian Sørensen. Leipzig

og Tonny Landy, København. Vandt i foråret 2007 Nordjysk Musikkonservatoriums solistkonkurrence

og var efterfølgende solist med Aalborg Symfoniorkester. Maria havde sin solistiske debut i

Tyskland i 2008 og har siden bl.a. sunget Bachs Johannes Passion og Haydns Kleine Orgel Solo

Messe i Münster og Leipzig. Er desuden sopran i Vokalensemblet Nordenlyd.

Louise Sletting Hvilborg

Er uddannet i 2006 fra Nordjysk Musikkonservatorium med Musikpædagogisk Diplomeksamen i

klassisk sang hos hhv. Ingelise Suppli og Annette Bo Nielsen. Har deltaget i flere mesterkurser med

bl.a. Ryland Davies, Audrey Hyland og Kirsten Buhl Møller. Har siden januar 2010 studeret hos

sidstnævnte.

Hun er aktiv som solist i forskellige sammenhænge fx diverse kirkekoncerter. Har siden januar

2011 været medlem af Vokalensemblet Nordenlyd.

Koncerten indgår i Aalborg Opera Festival

Søndag den 18. marts kl. 19.00

Musikgudstjeneste.

Cellist Torkil Essendrop, organist Eva-Marie Kjæhr Olesen og sognepræst Hanne

Pahuus

Musikken vil bl.a. være af J.S. Bach og F. Schubert.


Søndag d. 25. marts kl. 16.30

”Korsvandringen” – en påskekoncert

NOTA-koret

Anthon Hansen, dirigent

Martin Nielsen, orgel

Nota-koret NOTA-koret består af ca. 30 medlemmer, og er

solidt forankret i det århusianske musikliv.

Koret arbejder med alle grene af den klassiske tradition indenfor såvel kirkemusik som verdslige

kompositioner, og ynder at sammensætte repertoiret således, at ny og gammel musik kombineres til

en homogen helhed.

Koret har ambitioner om at være blandt de bedste amatørkor i Århus. Med sangglæden og ambitionen

som drivkraft synger koret gerne større klassiske korværker samt et repertoire af sange på de

nordiske sprog og engelsk, tysk og latin, og veksler dermed mellem større opførelser med orkester

og solistoptræden, og a cappella koncerter.

Koret giver årligt 6-7 kirkekoncerter, men synger også gerne friluftskoncerter på bl.a. Strøget i Århus.

Ved korets seneste opførelse af Händels ”Messias” marts 2011 skrev pressen: ”Intense pianosteder efterfulgt af smukt

opbyggede højdepunkter og effektfulde dynamiske kontraster indgik i den farverige fortolkning…..med den sidste sats

”Amen” løftede det hele sig i den stort anlagte fuga for kor og orkester…en storslået afslutning på en dejlig eftermiddag”.

Korets dirigent Anthon Hansen er uddannet organist og korleder og er til daglig organist i Gødvad

Sogn ved Silkeborg.

Han har studeret musik ved Københavns Universitet og var i en årrække medlem af Radiokoret.

Tog organisteksamen i 1979, kirkemusikalsk diplomeksamen 1982 samt musiklederuddannelsen

ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1983.

Anthon Hansen komponerer meget, og har blandt andet produceret værker for kor, solister, orgel og

kammerensembler.

NOTA-koret har opført en del af Anthons korværker.

Organist Martin Nielsen virker ved Christianskirken, Århus. Han er uddannet fra Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium med kirkemusikalsk eksamen 1971 og solistklasse med orgeldebut i

1974. Han har desuden gjort videregående studier i orgelspil og improvisation og komposition hos

Jean Langlais, Paris, Walter Kraft, Anders Bondemann, Leif Kayser m.fl.

Martin Nielsen har i mange år virket som orgellærer ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Torsdag d. 26. april kl. 19.30

Orgelkoncert med konservatoriestuderende

Shalika Lalani Pedersen og Tine Ugilt Pedersen, som begge opfører deres eksamensprogram

Shalika Lalani Pedersen, den 31-årige organiststuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium

i Aalborg, aflægger bacheloreksamen i sommeren 2012 og

spiller sit eksamensprogram - musik af bl.a. Bach. Shalika har Præliminær Orga-


nisteksamen fra Vestervig Kirkemusikskole i 2008 og blev i 2009 optaget på DJM, hvor hun er elev

af Ian Heilmann, Lars Colding Wolf og Ulrik Spang-Hanssen. Hun er ansat som organist ved Rørdal

Kirke samt Ansgars Kirken i Aalborg sideløbende med sit studie.

Tine Ugilt Pedersen er ligeledes organiststuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg,

og skal ligeledes aflægger bacheloreksamen i sommeren 2012. Hun er elev af Ian Heilmann,

Lars Colding Wolf og Ulrik Spang-Hanssen. For tiden er hun ansat som organistafløser og børnekorleder

ved Hans Egede Kirke, Aalborg

Tirsdage den 8., 15., 22. og 29. maj kl.19.30

”Kaleidoscop”

4 orgelkoncerter i maj, 2012

Solist: Michael Austin

Denne koncertrække vil præsentere orgelmusik fra midten af det 19. årh. til begyndelsen

af det 20.årh., herunder musik af den impressionistiske tyske komponist

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933), som vil indgå i hver af koncerterne. Hans

store værk, ”Kaleidoskop”, som spilles i en af koncerterne, er et meget farverigt stykke musik, som

netop har inspireret navnet på denne koncertrække, der præsenterer orglet i dets mest prægtige og

frodige iklædning.

Michael Austin er født i det nordlige England og studerede orgel, klaver og cembalo ved Royal

Academy of Music i London. Efter en tid som organist og kordirigent ved Wimborne Minster,

vendte Michael Austin tilbage til London for at undervise i orgel og musikteori ved Royal Academy

of Music. For at kunne forløse sin kunstneriske vision blev behovet for gode orgler med mekanisk

traktur afgørende for at han i 1977 bosatte sig i Danmark. Her blev han i 1979 ansat som organist

ved Skt. Markus Kirke i Aalborg.

Michael Austin har givet koncerter i Australien og i næsten alle de europæiske musikcentre fra Moskvas

Tchaikovsky Hall i øst til Londons Royal Festival Hall i vest. Han har lavet optagelser for tv og radio i flere

europæiske lande foruden talrige plade- og cd-indspilninger.

Et stigende behov for kunstnerisk frihed betød at han i 2010 opgav sin stilling ved Markuskirken for helt at

hellige sig sin koncertkarriere.

More magazines by this user
Similar magazines