Hans Kirk

toef.dk

Hans Kirk

“Porten til Europa” - perspektiver for Jyllands Korridoren

Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

TØF Godskonference 2011


“Porten til Europa” - perspektiver for Jyllands Korridoren

• Krav til fremtidens infrastruktur

• Jyllands Korridoren

• Gods og persontrafik

• Virksomheds eksempel

• Dansk-tysk samarbejde


Krav til fremtidens infrastruktur

Fakta

• ”Jyllands Korridoren” og dermed landegrænsen mellem Danmark og Tyskland er Danmarks

vigtigste ”Port”

• Det er her godstrafikken og persontrafikken vil vokse.

• 54 % af Danmarks befolkning bor vest for Storebælt

• Hamborg er et vigtigt HUB for både person- og godstransport.

Medfører behov for klare langsigtede rammebetingelser, herunder

• En løbende tilpasning af kapaciteten til behovet – før det bliver et alvorligt problem!

• God infrastruktur i de knudepunkter, hvor varerne skifter fra en transportform til en anden

• En god sammenhæng og større grad af samarbejde omkring infrastrukturen med vore

nabolande, fx

• indenfor investering og planlægning,

• konkrete tiltag som modulvogntog, og harmonisering af lovgivning på jernbane området


Jyllands Korridoren – Fordobling af godsmængden i 2025

- Følger kapaciteten med?

Kilde: Infrastrukturkommission, 2008


Jyllands Korridoren – Godsporten til Europa

Godstransport 2006/2009, mio. tons med lastbil og containere, til og fra Danmark

Tal 2006 (sort)

Tal 2009 (rød i parentes)

Gods følger produktion og eksport

(3,5)

(4,1)

• 54 % af al lastbiltrafik til og fra

Danmark sker via landegrænsen

• Vestdansk eksport (andel af total)

• Landbrug: 65 %

• Industriprodukter: 70 %

(1,7)

(13,2)

• Godt 70 % af den samlede

industribeskæftigelse er i

Vestdanmark

• ( Kilde: Danmarks Statistik )

(26,4)

(6,6)

Godstransport 2006, mio. tons med Lastbil (incl. færge), tog, ro-ro (løstrailerne med skib) og

containere til og fra Danmark (2009 tal i parentes). Kilde FORCE TECHNOLOGY


Jyllands Korridoren – Personporten til Europa

Antal personrejser over grænsen i 2006 og 2009 (1000 pass. pr. døgn)

Tal 2006 (sort)

Tal 2009 (rød i parentes)

Turistindtægter er væsentlige

(11,7)

73 % af alle udenlandske

overnatninger er i Vestdanmark

(87,7)

Det er fx 14,6 mio. af 19,9 mio.

overnatninger i 2009

(0,4)

Af de 14,6 mio i Vestdanmark var

• 10 mio fra Tyskland

• 1 mio fra Holland

(71,1)

Antal personrejser over grænsen i 2006 og 2009, NB eks. flyrejser

Kilde FORCE TECHNOLOGY

(21,5)

Daglige pendlertrafik over

landegrænsen (dec. 2010) var på

10.000 personer, heraf

1.000 fra DK til DE og 9.000 fra

DE til DK

( Kilde: Danmarks Statistik og

Regionskontoret)


Globale kundekrav til Danfoss

• Levering indenfor 24 timer

• 2-3 dage….

• Fleksibilitet

• Kunden vil have så små lagre som

muligt

• Levering tilpasset kundens

logistiksystem

• Levering på minuttet – ikke før eller

efter


Europa transport, tidskrav fra Rødekro

• Ordrer er accepteret indtil 2 timer før ”cut off”

• Cirka 70% af en dags gods er kendt klokken 22.00 dagen før.

• 30% af alle ordre kommer på samme dag

2 days

Next day

3 days


Danfoss I “Jyllands Korridoren”

- 1 ud af 4 Regionale Distributions Centre

52.000 Tons

udgår årligt fra

Rødekro

Globalt transportvolumen 2010:

Luft:

17.120 t

Vej:

133.750 t

Sø:

53.500 t

Bane:

1.530 t

Regional Distributions Center

Nationalt Lager


Danfoss egne globale fragtudgifter

• Global Vej

(heraf Europa:

• Global Luft

• Global Sø

• Global Express

ca. 350 mio. Dkk

ca. 230 mio. Dkk)

ca. 300 mio. Dkk

ca. 50 mio. Dkk

ca. 75 mio. Dkk

• I alt

ca. 1.000 mio Dkk

Udgør 70 % af samlede globale fragtomkostninger.


Jyllands Korridoren

• Dansk-tysk samarbejde


Jyllands Korridoren

• Først en kvittering for et par skridt i den rigtige retning fra dansk side i

2010…..

• Jernbane

– Dobbeltspor og modernisering Vamdrup-Vojens under projektering

– Forligspartierne bag enige om at perspektivet på sigt er fuld udbygning af

dobbeltspor med sidste stykke Tinglev-Padborg

– Nu timedrift i Sønderjylland og direkte tog Flensborg-KBH (DSB Intercity)

– Nu Nieböll-Esbjerg uden togskift

– Udbygning af Taulov Kombiterminal

• Veje

– Undersøgelse af mulighederne for udbygning af rute A11, Tønder-Esbjerg

– Motorvej Kliplev-Sønderborg åbner 2012


En dansk-tysk infrastrukturkommission er ankerpunktet for

langsigtede rammebetingelser i Jyllands Korridoren…….

Udgangspunkt 2007

Infrastrukturkommission 2008….ej dansk-tysk fokus…..

Tyske planer til 2015 – ej mod Jyllands Korridor……

2008-2009

URS og IHK Flensborg udarbejder fakta om Jyllands Korridor

3 dansk-tyske erhvervskonferencer

Mødes med transportministre, udvalg og politikere fra

Christiansborg og Kiel

2010

Marts: den danske og tyske transportminister enige om at

igangsætte et dansk-tysk kommissionsarbejde.


Input til dansk-tysk

Infrastrukturkommission/Mobilitetskommissionen….

Udvikling af sammenhængende og grænseoverskridende strategi for fysisk

planlægning og infrastruktur

Som understøtter erhverv og industri på tværs af landegrænsen

Som udarbejdes med deltagelse af erhvervsliv, kommuner, region, stat i Danmark og

Tyskland

Jernbaner:

Dobbeltspor hele strækningen fra Kolding til Hamborg

Terminaler til betjening af den intermodale trafik i korridoren

Vejnet:

Koordineret udbygning/opgradering af regionens to internationale korridorer:

E45/A7 og rute A11/B5

Havne og terminaler:

Sammenhæng mellem det overordnede vej- og banenet og regionens terminaler

(havne/lufthavne)

Integreret trafik-/rejseplanlægning:

Hyppigere, hurtigere og direkte nord-sydgående togforbindelser

Køreplansoptimering

Tidssvarende materiel


Målet er

• en dansk-tysk regeringsaftale, med en sammenhængende udviklings og

investeringsaftale for infrastruktur og trafikbetjening i Jyllands Korridoren.

• det giver erhvervsliv, industri samt transport og logistik erhvervet på

begge sider af landegrænsen, klare langsigtede rammebetingelser.

Tak for opmærksomheden!

Præsentationen og fakta fra URS arbejdet og Jyllands Korridoren, kan

downloades fra www.soenderjylland.dk

More magazines by this user
Similar magazines