Hans Kirk

toef.dk

Hans Kirk

Krav til fremtidens infrastruktur

Fakta

• ”Jyllands Korridoren” og dermed landegrænsen mellem Danmark og Tyskland er Danmarks

vigtigste ”Port”

• Det er her godstrafikken og persontrafikken vil vokse.

• 54 % af Danmarks befolkning bor vest for Storebælt

• Hamborg er et vigtigt HUB for både person- og godstransport.

Medfører behov for klare langsigtede rammebetingelser, herunder

• En løbende tilpasning af kapaciteten til behovet – før det bliver et alvorligt problem!

• God infrastruktur i de knudepunkter, hvor varerne skifter fra en transportform til en anden

• En god sammenhæng og større grad af samarbejde omkring infrastrukturen med vore

nabolande, fx

• indenfor investering og planlægning,

• konkrete tiltag som modulvogntog, og harmonisering af lovgivning på jernbane området

More magazines by this user
Similar magazines