Kirkeblad-2010-3.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2010-3.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

3

2010

SKALBORG SOGN


Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

At få blik for gudstjenesten

2

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 hloh@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Hanne Pahuus

Egehusvej 4, 9520 Skørping

Tlf. 98 65 68 64 hkp@km.dk

Mobiltlf. 21 60 00 90

Kordegn Bente Schüsler

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Tlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Tlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Korleder Mette Kamstrup Christensen

Tlf. 20 95 66 72 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)

korleder@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dk

Mandag lukket

Tirsdag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00

Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dk

Næste nummer udkommer 20. nov. 2010

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

Der indbydes til studiekreds om gudstjenestens

hvorfor og hvordan. Vi vil sammen

læse en af de mest tankevækkende bøger om

gudstjenesten, Martin Modéus: Menneskelig

gudstjeneste – om gudstjenesten som relation

og ritual.

Gudstjenesten

handler om

relationer.

Med udgangspunkt

i det

dobbelte kærlighedsbud

om

at elske Gud af

hele sit hjerte,

hele sit sind og

hele sin styrke,

og sin næste

som sig selv,

peger Modéus

på, at gudstjenesten

skal fremme den enkelte søgende og bedende

gudstjenestedeltagers relation til Gud,

til sin næste (de andre gudstjenestedeltagere)

og sig selv.

Gudstjenesten er en rite og fungerer på ritens

præmisser. Målet er, at gudstjenesten bliver

menneskelig og varm ved især at fokusere på

fire områder:

- At skabe menneskelig varme i gudstjenesten

- At bryde stilheden

- At arbejde med menighedens inddragelse

- At genoprette børnenes plads i gudstjenesten

Studiekredsen vil foregå tirsdag eftermiddag

kl. 16-17.30. Hver gang vil der være et kort

oplæg til samtale og refleksion over et tema.

I denne kirkebladsperiode er temaerne:

7. sept. Relationer for alvor.

5. okt. Hvem er gudstjenestens vi?

16. nov. Systemfejl i gudstjenesten.

Heine Hansen.


Gud giv mig mere kage!

Hvordan er det nu

lige, man beder?

Hvordan skal man

formulere sig, og

har Gud virkelig

tid til mig? Der

kan være mange

overvejelser,

der virker som

forhindringer for

at bede, men det

behøver slet ikke være så kompliceret. Vi kan

bede med de ord, der falder os ind. Det er

bønnerne nedenfor et eksempel på.

På den årlige musikfestival i Nibe, havde Folkekirken

et kirketelt inde på campingområdet,

hvor især yngre festivalgæster i alderen omkring

16-25 år overnattede. Kirketeltet holdt

åbent døgnet rundt med mulighed for en snak,

varm kaffe, lidt ro og med korte andagter. I

teltet stod også en lille kasse, hvor man kunne

lægge bønner, der så senere blev læst op ved

de korte gudstjenester.

Her er et eksempel på nogle af bønnerne:

- Hej dig med pagehår. Hvis nu du en dag føler

for at være ekstra gavmild, og stoppe med

at give os al den regn, er jeg taknemmelig.

Chokoladekiks og cola ville være passende,

samt gode chips. Kunne du få min far tilbage

ville det passe mig fint.

- Dette er en bøn for mig selv, det kan godt

ske at det er selvisk, men jeg siger dig… det er

nødvendigt. Jeg beder til at jeg kan komme ud

af mit stofmisbrug…

Det eneste jeg vil er at alle er glade, men jeg

er sgu en klovn. Jeg er en meget gammel sjæl

i en ung krop og det er slet ikke nemt. Jeg

håber nogen forstår mig.

- Kære Gud

Tak for denne fredelige festival, hvor folk er

gode ved hinanden – det er skønt at se, hvordan

alle smiler, og sender et kærligt kys og

kram. Tak fordi der er plads til alle, som de

er. Tak. Amen.

- Kære Gud

Velsign min familie og jeg beder for at de højt

elskede i vores familie, som er gået bort, har

det godt, der hvor de er. Jeg beder for at min

familie skal komme godt over tabet af min

onkel, som gik bort for et år siden af kræft.

Kirketeltets bønner viser, at for de unge festivaldeltagere

går hverdag, fest og livets alvor

hånd i hånd.

Foto: Christian Roar Pedersen

af Helle Rosenkvist

Mundrette bønner hører ikke kun til på festivaler.

Da Haiti i januar blev ramt af et stort

jordskælv, bad et hold konfirmander for beboerne

i de ramte områder. Alvorlige situationer

behøver ikke gøre vores bøn tung eller svær at

formulere. Et par eksempler:

- Hej Gud. Hjælp dem, der har mistet deres

hjem på Haiti og fortæl dem, at vi tænker på

dem her i Danmark. Jeg beder til, at de ikke

mister modet.

- Kære Gud. Hjælp Haitis indbyggere med at

få ro i sindet og sørg for, at de vil leve livet til

det yderste. Amen

Læg forbeholdene til side, fold hænderne og

bed med dine egne ord.


3


Ny korleder

Med stor beklagelse måtte menighedsrådet

pr. 1. august efter bare et år tage afsked med

kirkens dygtige korleder Sigrid Damsager

Frandsen. Hun er blevet optaget på Kungliga

Musikhögskolan i Stockholm for at videreuddanne

sig i direktion.

Heldigvis kunne vi hurtigt ansætte en ny

korleder, som vi er sikre på også vil være en

gevinst for kirkens korarbejde. Det er Mette

Kamstrup Christensen, som redaktionen hermed

har den glæde at præsentere:

Hun stammer fra Holstebro. Som 8-årig kom

hun i Nørrelandskirkens korskole og året efter

i kirkekoret, hvor hun var med i 11 år. Efter

studentereksamen med valgfagene musik og

matematik på højniveau og psykologi på mellemniveau

flyttede hun i 2001 til Aalborg for

at studere musik på universitetet. Hun skiftede

siden hen til Vestervig Kirkemusikskoles

afdeling i Hobro/Aalborg. Her afslutter hun

sin organistuddannelse (PO) om et års tid. I

alle Aalborg-årene har hun sunget i Markus

Kirkens kor. Dertil kommer korledererfaring

bl.a. fra Aamuskoret i Åbybro.

Redaktionen har spurgt Mette, om alle kan

lære at synge.

- Ja, men man skal lære det som barn. Alle

børn kan lære at synge, i hvert fald noget.

Bedst er det, hvis forældrene synger med bør-

4

nene som helt små. Børnene skal selv synge

med, for det er ikke nok, at de hører musik og

sang. Det er vi jo omgivet af hele tiden, uden

at vi bliver bedre til at synge af den grund.

Og Mette tilføjer:

- Jeg vil gerne være med til at øge glæden

ved at synge, og det gælder hele repertoiret

fra klassisk over viser og musical til rytmiske

sange og gospel. Måske undtaget hard rock.

På spørgsmålet om vi så får helt andre rytmer

og nye toner ind i kirken, svarer Mette:

- I selve gudstjenesten skal koret støtte salmesangen

og levere selvstændige bidrag, der

skal passe til gudstjenestens øvrige indhold. I

respekt for traditionen vil hovedvægten ligge

på det klassiske. Men i andre sammenhænge

kan repertoiret sagtens blive meget bredere.

Mette har i flere år har været instruktør i folkedans

for børn, unge og voksne.

- Måske kan jeg bruge det som et festligt

indslag med koret. Sang er jo ikke bare noget

med stemmebånd. Det involverer hele kroppen.

Sang og bevægelse hører sammen.

Som noget hun særligt prioriterer, siger Mette:

- Det skal være sjovt at være i kor, og der

skal være et godt kammeratskab. Et planlagt

weekend ophold for ungdomskoret i Rønbjerg

feriecenter i september har da også en vigtig

social funktion, ligesom jeg ser frem til spændende

turneer.

- Jeg vil selvfølgelig gerne have flere med i

korene. Hvis jeg kan få lov, vil jeg tage ud på

skolerne og rundt i klasserne og synge med

eleverne. Jeg vil fortælle om vore to kor og

opfordre dem til at være med. Mange flere må

opleve, hvor skønt det er at synge i kor.

Vores nye korleder er gift og har to børn på

1½ og 3 år.

PAN


Sommerudflugten til Viborg

Er der noget så dejligt som at vågne op en

sommermorgen til solskin, fuglesang og blå

himmel? Sådan en morgen var det den 2. juni,

da vi tog på Skalborg Kirkes sommerudflugt.

Det er svært at løsrive sig fra det smukke kirkerum,

men frokosten venter i sognegården.

Der var bestilt en utrolig dejlig buffet hos

Viborgs berømte slagter.

Klokken 9 kører vi af sted. Heine Hansen

siger velkommen til alle 72 deltagere og beder

os om at synge med på ”I østen stiger solen

op” – en smuk start på en smuk dag.

Elisabeth Krogsøe fortæller lidt om dagens

program. Turen går til Viborg, men på vejen

holder vi kaffepause ved Borgvold, et utroligt

smukt sted med udsigt til Nørre SØ. Her får vi

serveret kaffe med rundstykker, og snakken

går ….

Men vi må videre til Viborg Domkirke, som

egentlig betyder Helligt sted på bakken.

Vi bliver sat af lige ved kirken og går ærbødigt

ind og sætter os. Sognepræst Marianne

Koch giver en levende beskrivelse af kirkens

historie.

På det nærliggende Skovgaard Museum fik vi

rig lejlighed til at se den fantastiske udstilling:

”Dronning Margrethe II – Et Livsværk”.

Således mætte på sjæl og på legeme satte vi

os ind i bussen og nød hjemturen igennem

Blichers egn.

HSJ

Små synger sammen

Man bliver grebet af kirkerummet med de

fantastiske frescomalerier, malet af Joakim

Skovgaard. Det tog 12 år, for malerne kunne

kun arbejde om foråret og sommeren, idet der

først kom kunstig belysning i 1917.

Organist Ejner Nielsen spiller 2 orgelstykker

for os, og som fællessalme synger vi den –

meget smukke salme: Nu blomstertiden kommer.

Torsdag den 16. september kl. 10.00 – 10.45

mødes børn fra børnehaverne, dagplejerne og

Sofiendalskolens 0. klasser til et Syng-sammen

arrangement i Skalborg Kirke.

Små synger sammen er et arrangement for

hele landet, og det mediedækkes dagen igennem

bl.a. i DR.

I Skalborg Kirke inviterer vi på en sangtime

med fællesssang, sangsjov og oplevelsestur

med orglet.

Forældre og bedsteforældre er meget velkomne

til at overvære sangtimen.

5


Bispe-besøg fra Sierra Leone

Søndag den 29. august får vi besøg af biskop

Emmanuel Tucker fra Sierra Leone. Han er i

Danmark for at deltage i Mission Afrikas årsmøde

og benytter så lejligheden til at besøge

Skalborg Sogn, idet vores venskabsmenighed

St. John hører ind under biskoppens stift.

Det har imidlertid skiftet karakter fra primært

at skulle fremme fred og forsoning i

forlængelse af krigen til at varetage mæglende

opgaver i alt fra problemer i familien, lokalsamfundet

mv.

Biskop Tucker er 47 år og har været biskop

siden 2008. Stiftet er vist blå-grønt på kortet,

og strækker sig næsten helt fra hovedstaden

Freetown til grænsen mod Liberia. Det har

ca. 10.000 kirkemedlemmer i 7 pastorater. Et

af dem er vores venskabsmenighed St. John

i Kangahun, ved tallet 2 på kortet. Domkirke

og bispebolig ligger i Bo, ved tallet 3 på

kortet.

I det udstrakte stift er der 10 fuldtidsansatte

præster, 6 deltidsansatte præster og 15 kateketer.

Lægfolk indgår som læsere i kirken,

ledere af kvinde- og ungdomsarbejde, rengøringspersonale

og meget mere.

Stiftet driver per tradition mange skoler, såvel

grundskoler som overbygningsskoler med

sammenlagt adskillige tusinde elever. I følge

landets skolelovgivning må der højest være

50 elever i en klasse, men 75 elever er helt almindeligt,

og 200 elever i én klasse kan også

forekomme. Stiftets undervisningsleder har

ansvar for omkring 220 lærere.

Stiftet har også et sundhedscenter i Kangahun,

og der foregår fortsat et større freds- og

forsoningsarbejde støttet af Mission Afrika.

6

Billedet viser biskop Tucker med en rodfrugt,

der godt kunne ligne Afrika.

Biskoppen ser det som sin fornemste rolle at

være biskop for alle uanset afstamning, alder

og køn. Teologisk placerer han sig på den

åbne liberale venstrefløj set i anglikansk sammenhæng.

Ungdom, kvinder, uddannelsesstipendier,

landbrug, sundhedsarbejde, fredsarbejde,

dialog imellem kristne og muslimer og

venskabsmenigheder er blandt biskoppens

fokusområder.

Ved gudstjenesten den 29. august

prædiker biskop Tucker på engelsk, med

dansk oversættelse. Efter gudstjenesten

er der en kort reception i Sognesalen,

hvor alle er velkomne.


Gudstjenester

August

Søndag 22. 10.00 Hanne Pahuus 12. søndag efter Trinitatis. Matt. 12,31-42

Søndag 29. 10.00 Heine Hansen og 13. søndag efter Trinitatis. Matt. 20,20-28

Biskop Tucker

September

Søndag 5. 10.00 Heine Hansen og 14. søndag efter Trinitatis. Joh. 5,1-15

Helle Rosenkvist

Søndag 12. 10.00 Helle Rosenkvist 15. søndag efter Trinitatis. Luk. 10,38-42 BIL

Høstgudstjeneste

Søndag 19. 10.00 Hanne Pahuus 16. søndag efter Trinitatis. Joh. 11,19-45

Søndag 26. 10.00 Peter A. Krogsøe 17. søndag efter Trinitatis. Mark. 2,14-22

Oktober

Søndag 3. 10.00 Heine Hansen 18. søndag efter Trinitatis. Joh. 15,1-11

Søndag 10. 10.00 Peter A. Krogsøe 19. søndag efter Trinitatis. Joh. 1,35-51 BIL

Søndag 17. 10.00 Hanne Pahuus 20. søndag efter Trinitatis. Matt. 21,28-44

Søndag 24. 10.00 Helle Rosenkvist 21. søndag efter Trinitatis. Luk. 13,1-9

Søndag 24. 14.00 Helle Rosenkvist Familiegudstjeneste

Søndag 31. 10.00 Helle Rosenkvist 22. søndag efter Trinitatis. Matt. 18,1-14

B.U.S.K.-gudstjeneste

November

Søndag 7. 10.00 Heine Hansen Alle helgens dag. Matt. 5,13-16/Matt. 5, 1-12 BIL

Søndag 7. 16.00 Alle præsterne Alle helgensgudstjeneste

Søndag 14. 10.00 Peter A. Krogsøe 24. søndag efter Trinitatis. Johs. 5,17-29

Søndag 21. 10.00 Heine Hansen Sidste søndag i kirkeåret. Matt. 11,25-30

Indsamlingsformål

Indtil næste kirkeblad udkommer i november, går indsamlingerne til vores venskabsmenighed i

Sierra Leone.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14,15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave

Sofiegården

7. sept. Heine Hansen 14. sept. Helle Rosenkvist

5. okt. Heine Hansen 12. okt. Hanne Pahuus

2. nov. Hanne Pahuus 9. nov. Helle Rosenkvist

Stationsmestervej

21. sept. Hanne Pahuus

19. okt. Helle Rosenkvist

16. nov. Heine Hansen

7


Kirkens kalender

August

Tirsdag 10. 19.00 Menighedsrådsmøde

September

Onsdag 1. 10.00 Højskoledag. ”Henrik Ibsens kvindeskikkelser” ved Lisbeth Weitemeyer

Tirsdag 7. 16.00 Studiekreds. ”Relationer for alvor”

Onsdag 8. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 10. 18.00 FredagsTræf. ”Er der noget at grine af?” ved provst Anders Bonde, Lyngå

Søndag 12. 10.00 Høstgudstjeneste og markedsdag

Torsdag 16. 10.00 Små synger sammen. Sangarrangement i Skalborg Kirke kl. 10.00 – 10.45.

Tirsdag 28. 19.00 Sangtime

Oktober

Tirsdag 5. 16.00 Studiekreds. ”Hvem er gudstjenestens vi?”

Onsdag 6. 10.00 Højskoledag. ”Flyver med ørne” ved Louise Crandal

Søndag 10. 19.30 Koncert med vokalensemblet ”Nordenlyd”

Torsdag 14. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 15. 18.00 FredagsTræf. ”Krigens by – Aalborg 1940-45” ved Hans Gregersen, Sæby

Tirsdag 19. 19.00 Sangtime

Tirsdag 26. 19.30 SkalborgAften. ”Det åbenbarede ansigt” ved Lisbeth Smedegaard Andersen

Torsdag 28. 19.30 Koncert. ”Spil Dansk” med elever fra Aalborg KulturSkole og

Skalborg Kirkes Ungdomskor

November

Onsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Kirke og stat” ved provst Peter Krogsøe

Tirsdag 9. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 12. 18.00 FredagsTræf. ”Den afklarende samtale” ved sognepræst Hanne Pahuus

Tirsdag 16. 16.00 Studiekreds. ”Systemfejl i gudstjenesten”

Søndag 21. 11.30 FDF’s julestue

Tirsdag 23. 19.00 Sangtime

Efter høstgudstjenesten søndag den 12.

september afholdes den traditionsrige

markedsdag til fordel for vores

venskabsmenighed i Sierra Leone.

Menighedsrådet er vært ved frokosten i

Sognesalen.

Kom og vær med til nogle festlige timer og

støt samtidig en god sag.

Billedet her og på kirkebladets forside er fra

sidste års markedsdag og høstgudstjeneste.

More magazines by this user
Similar magazines