Download Når du skal bruge socialtolk som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download Når du skal bruge socialtolk som pdf - Center for døve

Når du skal bruge socialtolk

Center for Døve


Tegnsprogstolk fra Center for Døve ved sociale arrangementer

Tolk ved sociale og kulturelle arrangementer

Hos Center for Døve kan du bestille tolk til en række arrangementer, f.eks.:

• Familiefester

• Kirkelige handlinger

• Sportsarrangementer

• Fritidsaktiviteter

• Erhvervelse af kørekort

• Foredrag

• Teater- og koncertoplevelser

Bestilling og betaling:

• Bestil tolken, så snart du kender tidspunkt og sted. Du kan med det samme få

oplyst, om der en tolk til rådighed på det ønskede tidspunkt.

• Ved bestilling oplyses start-og sluttidspunkt, adresse, telefonnummer og evt.

lokale/afdeling. Vi skal endvidere bruge tolkebrugerens cpr. nr. og gerne et

mobilnummer.

Vil du gerne på golf-kursus?

• Oplys hvad anledningen er, hvem der er hovedperson, antallet af gæster/deltagere

og antallet af tegnsprogsbrugere, der er tilstede. Hvis der er særlige krav

til tolkens påklædning gives også besked om dette.

• Tolkeudgiften i forbindelse med sociale arrangementer kan betales af Det

sociale Tolkeprojekt. Center for Døve kontakter gerne projektet og sørger for at

søge tolkningen betalt.


Tolkning af fester:

• Oplys gerne en kontaktperson til Tolkeadministrationen, som tolken kan kontakte,

hvis der for eksempel er forberedelsesmateriale som taler og sange.

• Tolken har naturligvis tavshedspligt.

Alt udleveret materiale behandles fortroligt.

Vi tolker til familiefester.

• Det er ikke nødvendigt at bestille mad til tolken, men ved længevarende arrangementer

kan det være rart at vide, om tolken skal tage mad med.

• Indret gerne bordplanen så tolken kan sidde overfor tegnsprogsbrugerne. Hvis

du er gæst ved arrangementet anbefaler vi, at værten bliver orienteret om, at der

kommer tolk, så der kan tages hensyn til dette.

• Tolken har brug for pauser undervejs. Når I mødes er det derfor en god ide at

aftale, hvornår det passer bedst at holde pauser.

Tolkning ved kirkelige handlinger:

• Oplys gerne navne på parterne

i forbindelse med barnedåb, bryllup

og begravelse.

• Vi har brug for at kende salmenumre,

og kontakter gerne selv præsten

for at få de nødvendige oplysninger.

Tavshedspligt:

Alle medarbejdere

på tolkeadministrationerne

har naturligvis tavshedspligt.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve ved sociale arrangementer

Tolkning af biograffilm:

• Vi tolker biograffilm ved hjælp af storskærm. Vi får opsat en skærm ved siden

af lærredet, og på den måde kan du se både film og tolkning.

• Tolkene står bagest i biografen foran et kamera. Så forstyrrer vi ikke andre i

biografen.

En tur i biografen?

• Vi sørger for at aftale opsætning af udstyr med biografen.

• Tolkene skal se filmen på forhånd for at kunne forberede sig. Derfor skal vi

have din bestilling i god tid, så vi kan nå at planlægge dette.

• Der vil normalt gå cirka 3 uger fra vi modtager bestillingen til vi kan påtage os

opgaven.

Tolkning af koncerter, teaterforestillinger o.lign.:

• Tolkene skal se teaterstykket eller koncerten på forhånd for at vi kan levere en

god tolkning. Derfor skal vi have din bestilling i god tid, og der vil normalt gå

cirka 3 uger fra vi modtager bestillingen til vi kan påtage os opgaven.

• Vi aftaler placering med arrangøren, og vurderer om der som ved biograftolkninger

skal opsættes en storskærm.

• Det kan forekomme, at de involverede kunstnere skal kontaktes.


Tolkning ved sportsarrangementer

• Når du bestiller tolk til sportsarrangementer er det vigtigt at være opmærksom

på, om der skal købes billetter til arrangementet. Måske er der nummererede

pladser, og måske kan tolkningen kun lade sig gøre, hvis du og tolken får billet

ved siden af hinanden. Du skal ikke betale tolkens billet, men det kan være

nødvendigt at bestille sammen.

• Kontakt os i god tid. Det kan gøre din oplevelse bedre, hvis der er tid til at

finde den bedst mulige placering

af tolken i samarbejde

med arrangøren.

Tolkning af

øvrige

sports- og

fritidstilbud:

• Vi kan levere

tolk til alle former

for sports- og fritidstilbud.

Kontakt os i god tid, da det kan

være nødvendigt at træffe særlige aftaler om, hvordan tolkningen skal foregå.

• Der kan forekomme situationer, hvor det kan være svært for tolken at få kontakt

til den døve bruger, f.eks. under sportskampe eller træning. Vi sørger for at

indgå aftaler, der passer til den enkelte situation.

Tolkning af TV-udsendelser :

• Vi kan levere tolk til tolkning af forskellige TV-udsendelser, f.eks. transmission

af sportsbegivenheder, valgudsendelser eller andet. Kontakt os gerne for

nærmere aftaler.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve ved sociale arrangementer

Tolkning ved erhvervelse af kørekort:

Tolk ved teoriundervisning og teoriprøve:

• Ved teoriundervisning er tolken placeret stående eller siddende ved siden af

skærmen, så både tolk og skærm er synlig for den døve elev.

• Der kan være behov for ekstra tid til at udfylde afkrydsningsskemaet, da

den døve elev ikke kan se på skemaet og samtidig lytte til spørgsmålet. Ved

teoriprøven vil der derfor aldrig blive anvendt lydbånd, men oplæsning for at

imødekomme behovet for ekstra tid.

• Tolken skal kunne se billedet på skærmen for at oversætte korrekt, bl.a. i

forhold til retninger (højre og venstre).

• Se evt. ”Retningslinier for prøvesagkyndige, 5.2.3”, udstedt af Rigspolitiet.

Tolk ved køreundervisning og den praktiske prøve:

• Ved køreundervisning kan tolken sidde med i bilen på bagsædet. Det er muligt

at tolke, når bilen holder stille og den døve fører kan se på tolken.

• Der kan gives små beskeder undervejs i kørslen. Det kan enten være aftalte

signaler fra kørelæreren, eller fra tolken via bakspejlet.

• Ved prøven må tolken iflølge Rigspolitiets retningslinier kun deltage ved

prøvens start og slutning.

Tolk på glatbaner og køretekniske anlæg:

• Tolken sidder ikke med i bilen på glatbaner og køreteknisk anlæg.

• Tolken kan tolke til føreren af bilen, når bilen holder stille.

• Tolken kan udstyres med radio, men kan kun tolke, når fører og tolk kan se

hinanden.

• Ved kørsel med traktor, motorcykel, knallert og truck må tolken aldrig befinde

sig på/i disse køretøjer.

• Ved kørsel med lastbil, busser og lignende kan tolken sidde med i køretøjet,

såfremt der findes et sæde.

• Tolken skal naturligvis altid bruge det påkrævede sikkerhedsudstyr.


Information om Center for Døve:

Center for Døve er en non-profit organisation.

• Vores medarbejdere er ansat på overenskomstmæssige vilkår, der sikrer dem

ordnede løn- og ansættelsesforhold.

• Vi prioriterer høj kvalitet og service, og evaluerer derfor løbende vores

arbejdsindsats.

• Danske Døves Landsforbund er repræsenteret i vores bestyrelse.

• Alle vores tolke er uddannede. Der vil af og til være praktikanter med ude ved

tolkninger, men det er altid den uddannede tolk, der har ansvaret for tolkningen.

• Alle i ledelsen og hovedparten af de administrative medarbejdere er tolkeuddannede,

og alle tolker i større eller mindre omfang. Det sikrer os flest mulige

tolke, når der af og til er særligt behov.

• Vi prioriterer medarbejderindflydelse. Vores samarbejde med medarbejdere,

tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter er organiseret i MEDudvalg.

• Vi har i samarbejde med vores overenskomstpartner SL udviklet

arbejdstidsregler, som sikrer, at den

daglige planlægning af tolkens

opgaver sker under hensyn

til et godt arbejdsmiljø.

• Samtlige kontorer er screenet

af Arbejdstilsynet, og har fået

vurderingen

Yderligere information?

På vores hjemmeside www.cfd.dk kan

du blandt andet:

• Se Center for Døves pristakster og

afbestillingspolitik.

• Bestille denne brochure oversat til

tegnsprog.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve ved sociale arrangementer

Aalborg: Center for Døve

Niels Ebbesens Gade 19, 1.

9000 Aalborg

Århus:

Center for Døve

Jægergårdsgade 66

8000 Århus C

Telefon

Teksttelefon

Fax

E-mail

44391290

96338201

44391263

aalborg@cfd.dk

Telefon

Teksttelefon

Fax

E-mail

44391265

86204510

44391263

aarhus@cfd.dk

Fredericia:

Center for Døve

Danmarksgade 4, 2.

7000 Fredericia

Odense:

Center for Døve

Rugårdsvej 48

5000 Odense

Telefon

Teksttelefon

Fax

E-mail

44391240

76206110

44391238

fredericia@cfd.dk

Telefon:

Teksttelefon:

Fax:

E-mail:

44391210

63119801

44391208

odense@cfd.dk

København:

Center for Døve

Jagtvej 223, 3. sal

2100 København Ø

AKUTVAGTEN:

Ring eller SMS på

75 92 34 34

Telefon:

Teksttlf.:

Fax:

E-mail:

39272928

39276732

39278257

tolk-kbh@cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines