Download Når du skal bruge socialtolk som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download Når du skal bruge socialtolk som pdf - Center for døve

Tegnsprogstolk fra Center for Døve ved sociale arrangementer

Tolkning ved erhvervelse af kørekort:

Tolk ved teoriundervisning og teoriprøve:

• Ved teoriundervisning er tolken placeret stående eller siddende ved siden af

skærmen, så både tolk og skærm er synlig for den døve elev.

• Der kan være behov for ekstra tid til at udfylde afkrydsningsskemaet, da

den døve elev ikke kan se på skemaet og samtidig lytte til spørgsmålet. Ved

teoriprøven vil der derfor aldrig blive anvendt lydbånd, men oplæsning for at

imødekomme behovet for ekstra tid.

• Tolken skal kunne se billedet på skærmen for at oversætte korrekt, bl.a. i

forhold til retninger (højre og venstre).

• Se evt. ”Retningslinier for prøvesagkyndige, 5.2.3”, udstedt af Rigspolitiet.

Tolk ved køreundervisning og den praktiske prøve:

• Ved køreundervisning kan tolken sidde med i bilen på bagsædet. Det er muligt

at tolke, når bilen holder stille og den døve fører kan se på tolken.

• Der kan gives små beskeder undervejs i kørslen. Det kan enten være aftalte

signaler fra kørelæreren, eller fra tolken via bakspejlet.

• Ved prøven må tolken iflølge Rigspolitiets retningslinier kun deltage ved

prøvens start og slutning.

Tolk på glatbaner og køretekniske anlæg:

• Tolken sidder ikke med i bilen på glatbaner og køreteknisk anlæg.

• Tolken kan tolke til føreren af bilen, når bilen holder stille.

• Tolken kan udstyres med radio, men kan kun tolke, når fører og tolk kan se

hinanden.

• Ved kørsel med traktor, motorcykel, knallert og truck må tolken aldrig befinde

sig på/i disse køretøjer.

• Ved kørsel med lastbil, busser og lignende kan tolken sidde med i køretøjet,

såfremt der findes et sæde.

• Tolken skal naturligvis altid bruge det påkrævede sikkerhedsudstyr.

More magazines by this user
Similar magazines