Klik her - EG A/S

eg.dk

Klik her - EG A/S

It-løsninger til installatører:

It-fundamentet, du kan

bygge forretning på

It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter

produktivitet og bundlinje.

EG Byg & Installation www.eg.dk/byg


Hvor trykker skoen egentlig?

Du har sikkert prøvet at skrive specifikationer

bag på en blok og give et hurtigt

tilbud baseret på hukommelsen. Det

fungerer, men det er ikke optimalt. Det

rigtige værktøj er en forudsætning for et

godt resultat.

Det gælder, når vi taler installationer, og

det gælder, når vi taler om at drive forretning.

Med en professionel brancheløsning

til installatører fra EG får du det it-værktøj,

der sikrer dig, at torxbits’en passer

til skruen hver gang.

Der kan være mange både små og store

ting, der ikke fungerer helt godt, og som

samlet set medfører fejl, spild og lavere

fortjeneste. Kan du for eksempel genkende

nogle af følgende udfordringer:

2


8 spørgsmål til mester:

1 Bruger du mere tid på administration og mindre tid på dit

fag, end du ønsker?

2 Mangler du overblik og stikker omkostningerne af?

3 Fakturerer du alle materialer og timer?

4 Får du lavet en god efterkalkulation på dine sager?

5 Spilder medarbejderne tid på at køre til og fra kontoret for

at hente arbejdssedler og aflevere timesedler?

6 Bruger du meget tid på at kontrollere indkøbsfakturaer?

7 Ved du hvilke sagstyper, du tjener penge på?

8 Har du løbende overblik over opgaver, og optimerer du

brugen af dine medarbejderes tid?

8 spørgsmål til bogholderen:

1 Fakturerer du hurtigt nok?

2 Er din lønregistrering tidskrævende og bøvlet?

3 Bruger du meget tid på at taste dine købsfaktura?

4 Foretager du dobbeltindtastninger?

5 Mister du rabatter, fordi du betaler for sent – og oplever

du rykkergebyrer og tidskrævende henvendelser fra

leverandører?

6 Har du økonomisk overblik over alle åbne sager?

7 Bruger du meget tid på at tyde ulæselig håndskrift og

indtaste manuelle uge-/dagsedler?

8 Taber I opgaver, fordi arbejdskort forsvinder i bilen, eller

mundtlige aftaler glipper?

>>

Vi har fået meget mere tid til det væsentlige, da tingene nu

kun skal skrives én gang. Jeg har fået mere tid til kunderne

og ikke mindst mere fritid

Økonomiansvarlig Mette Henriksen,

Installationsfirmaet Jan Henriksen.

>>

I en virksomhed som vores er der 1000 ting, som vi

skal være inde i, når vi skal lave løn. Men Lønservice er

gode til at holde øje med os – på den gode måde

Kontorassistent Dorthe Jensen, Skals Installationsforretning.

Sådan bliver it en pengemaskine

for din virksomhed

Gav nogle af ovenstående spørgsmål rynker i panden og stof til eftertanke, har du

mulighed for at forbedre din produktivitet og bundlinje.

Det betyder også, at investering i bedre it-værktøjer og bedre anvendelse af it-værktøjerne

er en del af løsningen. Der er mange it-mæssige muligheder for at automatisere og forbedre

dine arbejdsgange, så du sparer tid og får en bedre forretning.

1 kr.

Find svarene på næste side

2 kr.

3


Sådan løfter du

produktiviteten i din

virksomhed

Produktiviteten i Danmark halter efter de lande, vi normalt

sammenligner os med, og det gælder også for bygge- og

anlægsbranchen. Produktivitetspotentialet er stort, men der

skal handling til. Men hvad skal der egentlig til, for at lige

præcis du klarer dig godt, selvom krisen kradser?

Når vi i EG ser på de af vores kunder, der gør det rigtig godt,

er der ikke et entydigt svar på, hvad de gør bedre. Svaret er

nok i virkeligheden, at de gør alt lidt bedre, men faktisk også

kun lidt. Er du bare lidt bedre til alt, så er effekten stor, når

regnskabet gøres op.

It-værktøjer, der giver håndværkeren et overblik over

økonomi og sager, kan være med til at gøre en forskel. Det

kan for eksempel være en løsning, hvor medarbejdere kan

registrere tids- og materialeforbrug direkte fra mobiltelefon

eller pc. Det giver overblik her og nu, alle omkostninger

bliver faktureret, og fakturaen kan sendes tidligere. Det er

små ting, der sammenlagt gør en stor forskel for omsætning,

likviditet og bundlinje.

Professionel branche-it

er en del af løsningen

EGs brancheløsninger udviklet specielt til installatører vil

styrke dit overblik og strømline dine arbejdsgange. Det sker

for eksempel ved at:

• effektivisere tidskrævende arbejdsgange

• indføre styringsredskaber, der giver overblik over

økonomi, tilbud, forbrug af tid og materialer m.m.

• anvende simpel registrering og hurtig fakturering

4


Kontante fordele til din virksomhed

Lad os nævne en række konkrete fordele, der relaterer sig til spørgsmålene og udfordringerne, vi listede på forrige side.

8 svar til mester:

1 Tast kun data én gang, dernæst er der integration mellem tilbud,

sagsstyring, fakturering etc. Der er elektronisk indsamling af

timer og materialer sparer tid.

2 Alle økonomiske informationer om igangværende sager er med

få klik tilgængelige komplet overblik.

3 Nem registrering af alle materialer og timer bedre likviditet og

højere omsætning.

4 De rigtige indkøbspriser lægges i systemet reel bundlinje på

hver enkelt sag.

5 Beskeder kan gives i systemet til alle relevante medarbejdere på

den enkelte sag medarbejderne får mere tid ude hos kunden.

6 Nemt at kontrollere leverandørens fakturapriser sparer tid.

7 Faktabaserede budgetter, historik på tidligere sager giver viden

om indtjening større sikkerhed på dækningsbidraget pr time.

8 Stram styring af svendes tid og fordeling af opgaver reduceret

spildtid og optimal udnyttelse af ressourcer.

8 svar til bogholderen:

1 Enkel og hurtig fakturering bedre likviditet.

2 Enkel registrering og effektiv godkendelse af løn ingen

ubehagelige overraskelser og efterreguleringer.

3 Elektronisk indlæsning af købsfakturaer på relevante sager

bedre overblik og viderefakturering.

4 Genbrug af data, registrerede timer i sagsstyring indlæses til

lønsystem hurtige kørsler, færre fejl og mindre tidsspilde.

5 Alle indkøbsbilag er elektronisk tilgængelige nem søgning og

hurtigt overblik over alle indkøbsfakturaer.

6 Rapport over alle åbne sager dagligt overblik på den enkelte

sag.

7 Alle timer og materialer bliver indtastet af medarbejder hurtig

godkendelse og direkte overførsel til sagen.

8 Alle opgaver registreres og fordeles digitalt, så alle hele tiden

har overblik flere gennemførte opgaver og mere tilfredse

kunder.

1 kr.

>>

Førhen kalkulerede vi gas og badeværelser manuelt, og

Når

ganske vist er vores projekter mindre – typisk op til fem

ugers varighed. Men i disse lidt barske tider er det blevet

endnu mere vigtigt at få projekterne kørt sikkert hjem.

Medejer Mette Jensen, Tonny Jensen VVS.

>>

montørerne i dag indberetter deres time-/materialeforbrug

via en bærbar computer, kan vi i Centri Administration

trække en rapport over de forbrugte timer,

som så efterfølgende kan bruges til lønafregningen i EG

Lønservice. Det kører bare smertefrit.

Økonomiansvarlig Mette Henriksen,

Installationsfirmaet Jan Henriksen.

>>

Helt ned til søm og skruer er det splittet ud i mit regnskab.

Jeg vil vide, hvad pengene går til. Jeg tjekker

balance og de større sager hver dag, mens jeg tjekker de

små sager måske en gang om ugen. På større projekter

styrer jeg primært på dækningsbidrag.

Ove Hansen, Hansen El.

5


Vi kender branchen

It til din hverdag

Vi kender hverdagens arbejdsgange, rutiner og ikke mindst

udfordringer i de forskellige typer af installationsvirksomheder.

Som sparringspartner og med rødder langt tilbage

i branchen kan vi tilbyde en række solide, skræddersyede

it-løsninger målrettet installatører.

Vi samarbejder med branchen

Vi samarbejder med relevante brancheorganisationer for at

sikre, at vores løsninger har det helt rigtige branchefokus.

Derfor understøtter EGs grundløsning Centri Administration

og vores tillægsløsninger netop de udfordringer, som du

dagligt møder i din virksomhed.

Vores samarbejdspartnere er:

• Dansk Håndværk

• Dansk Byggeri

• Danske Anlægsgartnere

• TEKNIQ

• Rabatportalen

Fra vugge til grav

Der er store gevinster forbundet med at digitalisere hele byggeprocessen fra vugge til grav. EGs brancheløsning

tilbyder moduler og løsninger til hele forløbet, fra de første streger bliver slået på tegnebordet, til bygningen bliver

renoveret eller revet ned. En af de store gevinster er, at data kun indtastes én gang i processen.

Design

Forberedelse

Projektering

Udbud

Vedligeholdelse

Udførelse

Nedrivning

>>

Nu har vi et lønbureau…, der ringer mig op, hvis

der er noget, der ser ud til at være forkert.

Lizzie Sørensen, AB Electric.

6


Her er produkterne, du

kan bygge forretning på

DOKUMENT- OG

VIDENDELING

MOBILITY

UDDANNELSE

PDF

PDF-

DOKUMENT

TEKNISK SUPPORT

Design

E-FAKTURA

TELEFON- OG FJERNSUPPORT

Systemet Centri Administration er en branchespecifik økonomiløsning,

som løser de daglige administrative opgaver. EG

tilbyder otte moduler, der hver især giver mulighed for endnu

stærkere funktionalitet. Derudover tilbyder vi fire tillægsløsninger,

der supplerer Centri. Alle moduler og tillægsløsninger

er integreret i løsningen, så man kun skal indtaste oplysningerne

én gang.

ELEKTRONISK

TIDS- & MATERIALE-

REGISTERING

KURSUS

MOBIL-

INTEGRATION

GROSSIST-

INTEGRATION

Nedrivning

Vedligeholdelse

Installatør

virksomhed

Udførelse

Projektering

Forberedelse

Udbud

BANK-

INTEGRATION

SERVICE-

BESØG

INFRASTRUKTUR

E-KUNDENET

Vi tænker hele vejen

EG’s it-løsninger til installatører tænker i sammenhæng.

Vi tilbyder grundsystemet Centri, der kan suppleres af en

række tillægsløsninger til dokumenthåndtering, løn, tidsog

materialestyring, e-faktura etc.

Derudover hjælper vi med alt inden for hardware, infrastruktur,

hotlinesupport, uddannelse og hosting. Vi er med andre

ord en komplet samarbejdspartner på alt, hvad der vedrører

it til din forretning.

LØNSERVICE

ONLINEHOSTING

OPGAVE- OG

RESSOURCE-

STYRING

PROCESOPTIMERING

AFDELINGS-

REGNSKABER

INDKØB

BRANCHERÅDGIVNING

ERFA-GRUPPER

Gå online

Du kan få systemet Centri som en onlineløsning. Det betyder,

at du kan vende ryggen til systemet, koncentrere dig 100

procent om din forretning og overlade driften af it-løsningen

til os. Fordelene omfatter blandt andet:

• Brugerantallet kan tilpasses efter behov.

• Der kræves kun en pc og internetforbindelse.

• Vi håndterer drift og daglig backup.

• Du har altid den nyeste version af løsningen.

• Revisoren har adgang online.

• Du sparer tid og penge på egen it-drift.

7


ELEKTRONISK

TIDS- & MATERIALE-

REGISTERING

DOKUMENT- OG

VIDENDELING

LØNSERVICE

KURSUS

ONLINEHOSTING

MOBILITY

MOBIL-

INTEGRATION

UDDANNELSE

GROSSIST-

INTEGRATION

PROCESOPTIMERING

Nedrivning

Vedligeholdelse

PDF

PDF-

DOKUMENT

AFDELINGS-

REGNSKABER

TEKNISK SUPPORT

Design

Installatør

virksomhed

Udførelse

E-FAKTURA

Projektering

Forberedelse

INDKØB

TELEFON- OG FJERNSUPPORT

Udbud

BANK-

INTEGRATION

SERVICE-

BESØG

ERFA-GRUPPER

INFRASTRUKTUR

E-KUNDENET

Alt er samlet ét sted

Der er mange tidskrævende udfordringer, når

du skal have hverdagen til at fungere. It-løsningen

Centri består af en række moduler, der

tilsammen dækker dine grundbehov for at styre

og administrere på en hurtig og effektiv måde.

E-Faktura

Der er store besparelser ved at sende og modtage fakturaer

elektronisk. Det gælder ikke mindst fakturaer til private og

offentlige virksomheder i OIOUBL-formatet. Modulet er integreret

med NemHandel.

OPGAVE- OG

RESSOURCE-

STYRING

BRANCHERÅDGIVNING

Bankintegration

Det er vigtigt hurtigt og smertefrit at kunne foretage, styre

og holde øje med egne betalinger og overvåge kunders indbetalinger

via banken. Tæt integration til banken giver dig

skarp styring af betalinger, så fakturaer hverken bliver betalt

for tidligt eller for sent.

Servicebesøg

Det er tidskrævende manuelt at fakturere for løbende

abonnementsaftaler. Modulet ”Servicebesøg” automatiserer

faktureringsprocessen for faste serviceaftaler, så du altid

får sendt fakturaer til rette tid. Modulet er også et effektivt

værktøj til at planlægge faste serviceeftersyn.

8


Indkøb

Med indkøbsmodulet har du mulighed for at indlæse elektroniske

købsfakturaer. Fakturaerne oprettes automatisk,

og du opnår en nem og effektiv håndtering af dine indkøb.

Det er ligeledes nemt og hurtigt at finde den rette pris og

foretage kontrol af leverandørens fakturapriser. Er med som

standard, når du køber online versionen.

Mobil integration

Der er store besparelser og fordele forbundet med at koble

medarbejdere i marken sammen med it-systemet ved hjælp af

mobile enheder som håndterminaler, smartphones, tablets og

bærbare pc’er. Mobil integration gør det let at integrere mobile

enheder, så medarbejderne får direkte adgang til informationer

og mulighed for selv at tilføje informationer om sager,

kunder, materialeforbrug, tidsregistreringer etc.

Afdelingsregnskaber

Dette modul gør det muligt at splitte regnskabet ud på

flere afdelinger eller andre dimensioner, så du opnår større

gennemskuelighed og mere detaljeret overblik over økonomien.

Grossistintegration

Med ”Grossistintegration” er det muligt at indlæse priskartoteker

og rabatfiler fra flere grossister, så du får flere

valgmuligheder og et større udvalg af varer og priser, der

er direkte integreret i dit system. Du kan fx automatisk

kalkulere ud fra enten liste- eller kostpriser.

PDF

PDF dokumenter

”Pdf-dokumenter” gør dig i stand til nemt og hurtigt at

omdanne dine dokumenter direkte til pdf-filer, som fx kan

vedhæftes en e-mail og afsendes. Du kan bruge det til tilbud,

bekræftelse, faktura, følgeseddel, proformafaktura, debitorkontoudtog

m.m. med egne brevskabeloner. Fordelen er, at

dine dokumenter præsenterer sig professionelt, at indhold

og opsætning er låst, og at du distribuerer dokumenterne

elektronisk, så du ikke skal bruge tid og penge på print, porto,

kuverter etc.

9


ELEKTRONISK

TIDS- & MATERIALE-

REGISTERING

DOKUMENT- OG

VIDENDELING

LØNSERVICE

KURSUS

ONLINEHOSTING

MOBILITY

OPGAVE- OG

RESSOURCE-

STYRING

MOBIL-

INTEGRATION

UDDANNELSE

GROSSIST-

INTEGRATION

PROCESOPTIMERING

Nedrivning

Vedligeholdelse

PDF

PDF-

DOKUMENT

AFDELINGS-

REGNSKABER

TEKNISK SUPPORT

Design

Installatør

virksomhed

Udførelse

E-FAKTURA

Projektering

Forberedelse

INDKØB

BRANCHERÅDGIVNING

TELEFON- OG FJERNSUPPORT

Udbud

BANK-

INTEGRATION

SERVICE-

BESØG

ERFA-GRUPPER

INFRASTRUKTUR

E-KUNDENET

Få et forspring med

professionelle tillægs

løsninger

Centri er fundamentet. Ønsker du at gå

skridtet videre i arbejdet med at løfte

produktivitet og bundlinje, tilbyder vi en

række tillægsløsninger, der kan integreres

direkte i din Centri-løsning.

Dokument- og videndeling

Kravene til dokumentation i en bygge- eller renoveringsproces

er store, og flowet af dokumenter kan hurtigt blive

uoverskueligt. Løsningen ”Dokument- og videndeling” giver

dig en let og enkel metode til at organisere, systematisere

og gemme e-mails og andre dokumenttyper, så de let kan

hentes frem, når der er brug for viden om sager, mandskab

eller materiel i et byggesagsforløb. Løsningen giver også let

adgang til styringsrelevante nøgletal og diagrammer for både

ledelse og medarbejdere. Det er viden, som kan forbedre din

virksomheds reaktionsevne og dermed konkurrenceevnen.

Elektronisk tids- og materialeregistrering

Leger du bank for dine kunder, indtil du får skrevet næste

omgang fakturaer, og får du alle timer og alle stumper med

på fakturaen? Elektronisk tids- og materialestyring er en

tillægsløsning til Centris økonomi- og sagsstyring. Den er

webbaseret og gør det muligt at registrere tid, materialer

og maskiner via en webbrowser. Informationerne tastes kun

én gang og er efterfølgende tilgængelige i Centri – klar til

godkendelse og udfakturering.

10


Lønservice

At køre sit eget lønbogholderi er på mange måder en ressourcekrævende

aktivitet, og vi tilbyder derfor at udføre lønbogholderiet

for dig i Lønservice, så du kan koncentrere dig

om din kerneforretning. EG Lønservice er lønadministration

og rådgivning udført af fagfolk, der kender alle de relevante

overenskomster i byggebranchen – ikke mindst de løbende

ændringer – og som ved, hvordan fx ferie og SH-dage tackles.

Medmindre du hører andet, kører lønnen som planlagt, og har

du spørgsmål, er der råd at hente.

Opgave- og ressourcestyring

Løsningen er et onlineplanlægningsværktøj, hvor alle opgaver

registreres og styres. Her kan I foretage planlægning

af opgaver og medarbejdernes tid i overskuelige flow og

løbende perioder. Både mester og svende har til enhver tid

overblik over, hvad de skal lave hvornår og hvor. Fordelene

er bedre udnyttelse af svendetid, øget optimering af driften,

mindre spildtid, ingen tabte arbejdskort og ingen glemte

mundtlige aftaler.

Centri kan købes både som en

online- og en licensløsning.

11


EG gør en forskel

EG er det rette valg som it-partner for installatørvirksomheder

Vi er cirka 85 dygtige medarbejdere, hvoraf mange har

praktisk erfaring fra bygge- og håndværksbranchen. Medarbejderne

i EG Byg Kundecenter sidder klar til at hjælpe på

+45 7260 2060, hvis du eksempelvis har spørgsmål til din

regning, har ændringer til din nuværende aftale med os eller

har brug for at vide, om nogle af vores produkter kan løse

en aktuel udfordring, du står med i din forretning. Vi hjælper

dagligt cirka 5.000 kunder med at få en bedre bundlinje.

Kort sagt: Vi gør bygge- og installationsvirksomhed til god

forretning.

Små og mellemstore installationsvirksomheder

Løsningerne henvender sig primært til følgende installationsvirksomheder,

som størrelsesmæssigt vurderes til at være

små og mellemstore:

• El- og vvs-installatører

• Vand- og varmemestre

• Smede

• Ventilationsvirksomheder

• Blikkenslagere

• Kølemontører

Vi har også en række specialudviklede it-løsninger, der er

målrettede:

• Større entreprenør- og installationsvirksomheder

• Håndværkere

Vi er tæt på dig

EG har en koncerns fordele og er samtidig tæt på dig lokalt

med den nærhed og fleksibilitet, det giver. Vi har kontorer

i Ballerup, Herning, Hjørring, Holbæk, Kolding, København,

Odense, Skanderborg, Thisted, Aalborg og Aarhus.

>>

Vi kom med på EG Lønservice som virksomhed nummer to,

og de lagde ikke skjul på, at det var i en opstartsfase. Men vi

har ikke på noget tidspunkt fortrudt vores skift

Lena Lindstrøm Madsen, Lindstrøm El.

Kontakt os: Telefon +45 7260 2060, e-mail: kundecenter@eg.dk

More magazines by this user
Similar magazines