Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Se afsnittet om Vibrationer.

Nyt el-håndværktøj skal være CE-mærkede.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse

mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsstyrelsen.

Enkeltakslede maskiner

Jordfræsere og andre enkeltakslede maskiner skal have holdegreb

(dødmandsknap), der straks får maskinen til at stoppe,

hvis holdegrebet slippes.

Ved kørsel i offentlige områder skal færdselslovens bestemmelser

følges.

HUSK: Maskinen skal altid efterses inden arbejdet starter,

idet man er ansvarlig i henhold til færdselsloven. Ulovlige

maskiner kan betyde bøder, hæfte eller frakendelse af kørekort.

Der må i følge færdselsloven ikke medtages passagerer på

anhængere til motorredskaber.

Der må ikke være flere personer på maskinen end der er sæder

til. Børn under 13 år må ikke medtages.

Udstødningsgassen skal ledes ud på en måde, så den ikke

generer føreren af maskinen.

Maskinerne skal støjdæmpes mest muligt. Støjer maskinen

mere end 80 dB(A), skal der udleveres og anvendes høreværn.

Leverandørbrugsanvisningen skal indeholde informationer

om støjniveauet. Hvis maskinen er leveret før 1. januar 1993

skal leverandøren kunne oplyse støjniveauet.

Leverandørbrugsanvisningen indeholder også en række

konkrete anvisninger på f.eks. brug af maskinen uden fare,

evt. begrænsninger i brugen samt anvisning ved vedligeholdelse

m.m.

Da der er risiko for tåskader skal der benyttes sikkerhedsfodtøj

med tåbeskyttelse.

48 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

49

More magazines by this user
Similar magazines