Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Indhold

Anmeldelse af arbejdsskader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

- Arbejdsulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

- Arbejdsbetingede lidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Arbejde på skråninger, i søer og grøfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Arbejde i trafikerede områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Arbejdspladsbrugsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Arbejdspladsvurdering (APV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Arbejdsstedets indretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

- Skiftende arbejdssteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

- Faste arbejdssteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Arbejdsstilladser og transportable personløftere . . . . . . . . .25

Arbejdstøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Asfalt-tjære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Bekæmpelsesmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

- Sprøjtecertifikat/bevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

- Brug af personlige værnemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Beskæring fra skylift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Bjørneklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Bladblæsere-bladsugere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage . . . . . .44

CE-mærkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Elhåndværktøj og elforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Enkeltakslede maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Ensidigt gentaget arbejde (EGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Flammebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Flishuggere og flis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Gaffeltrucks og palleløftere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Grandækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Gravemaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Gravide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Handelsgødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Handsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Hvileperiode og fridøgn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Hækklippere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Højtryksrensere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Høreværn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Jordarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Kantskærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Kemiske stoffer og materialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Kraftoverføringsaksler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Kratryddere (buskryddere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Kørsel på offentlige områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Lavetstiger (kørestiger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Malearbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Manuel håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Mejselhamre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Motorkædesave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Personlige værnemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Pladevibrator-tromlevibrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Plantebor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Plæneklippere - slåmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Rengørings- og desinfektionsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Sikkerhedsfodtøj (værnefodtøj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Sikkerhedsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Skurvogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

Smiley-ordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Sten- og flisearbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Stiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Støj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

Støv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Traktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Udstødningsgasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Unges arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Vibrationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Vinkelslibere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Øjenværn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Åndedrætsværn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

Myndigheder og institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

- Love, bekendtgørelser osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

- Branchevejledninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

- Harmoniserede Standarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

4 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere 5

More magazines by this user
Similar magazines