Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

og arme udsatte for afsætning af de udlagte bekæmpelsesmidler.

Nogle bekæmpelsesmidler kan trænge gennem hud eller

optages ved indtagelse (hvis hænderne føres op til læberne):

arbejd derfor med kemisk bestandige handsker (f.eks. nitril)

husk at skifte handsker ved pauser

husk jævnlig håndvask, især før du indtager mad og drikke

eller ryger.

Fysiske belastninger

Med hensyn til fysiske belastninger skal opmærksomheden

rettes mod den sidste del af graviditeten.

Efter 12. graviditetsuge bør gravide skånes for tunge løft,

træk og skub samt langvarigt stående/gående arbejde, da

det må anses for at øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel.

Der vil være behov for siddende arbejde som afveksling

til gående/stående arbejde.

Procedure der skal gennemgås når en medarbejder er

gravid:

1.Kan den gravide fortsætte med nuværende arbejdsfunktioner?

Hvis ikke!

2.Kan der gennemføres tekniske ændringer, så den gravide

kan varetage det nuværende arbejde?

Hvis ikke!

3.Kan arbejdet tilrettelægges anderledes og den gravide omplaceres,

herunder indgå i jobrotation?

Hvis ikke!

4.Kan fraværsmelding blive nødvendigt!

Ved udformning af graviditetspolitik kan der hentes inspiration

fra “Branchevejledning om Gravides Arbejdsmiljø i

gartnerier”.

Indenfor landbruget skal man endvidere være opmærksom

på stød ved omgang med dyr og helkropsvibrationer fra

traktorer, truck m.v.

Gravide bør undgå at løfte tunge byrder. Efter 12. graviditetsuge

bør gravide løfte mindst muligt i hvert løft. Løft af

byrder, der vejer mere end 10-12 kg, kan indebære en sundhedsmæssig

risiko. Risikoen øges, hvis der ikke er optimale

løfteforhold.

Arbejdspladsen bør på forhånd have planer for hvordan

man vil håndtere den situation at en medarbejder bliver

gravid.

Procedure ved graviditet!

Arbejdsgiveren, den gravide og andre implicerede medarbejdere

indgår aftaler om arbejdsopgaver og deres udførelse

under graviditeten.

64 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 466 af 14. september 1981 om

registret for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde

med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af

personlige værnemidler med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger

til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer

og materialer mv. med senere ændringer.

At-vejledning A.1.8 om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer.

At-vejledning C.0.11 om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer.

At-vejledning C.0.12 om leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablad)

og teknisk datablade for stoffer og materialer.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

65

More magazines by this user
Similar magazines