Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Lavetstiger (kørestiger)

Arbejdsgiveren skal sørge for at lavetstiger kun bruges af

ansatte, der har et grundigt kendskab til disses indretning,

daglige vedligeholdelse og de faremomenter der er forbundet

med brugen.

Unge under 18 år må ikke udføre arbejde på lavetstiger i mere

end 5 meters højde.

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-meddelelse nr. 2.03.1 om lavetstiger.

At-meddelelse nr. 4.09.2 om faldsikring.

Lavetstiger må kun bruges til længerevarende arbejde, hvis

den ansatte skiftevis arbejder fra stigen og fra fast underlag,

og når den sammenlagte tid for brugen af stiger for hver beskæftiget

ikke overstiger 1/3 af den daglige arbejdstid.

Ved arbejde på lavetstiger skal der altid være en vagtmand

jorden.

Ved stigens opstilling skal der være underlagsmateriale for

støttebenene. Lavetstiger må ikke bruges, når vejrforholdene

(blæst, islag) gør brugen uforsvarlig. Bruges stigen på et

befærdet areal, skal der etableres afspærring.

Flytning og indstilling af bemandet stige er forbudt.

Det er forbudt at hejse tunge eller uhåndterlige genstande

op eller ned fra bemandet stige.

I toppen af stigen skal der findes en forsvarlig rygbøjle samt

to "øjne" - et i hver side til fastgørelse af sikkerhedsbæltet.

Lavetstiger skal undersøges efter leverandørens anvisninger

af sagkyndig person mindst én gang årligt og altid efter

en stigereparation.

Konstateres der fejl og mangler ved en lavetstige, må den ikke

benyttes før den er repareret og afprøvet. Reparation må

kun udføres af sagkyndig.

96 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

97

More magazines by this user
Similar magazines