Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Da der er risiko for fodskader, skal der anvendes værnefodtøj

ved brug af håndholdte mejselhamre. Er der risiko for

splinter, flyvende genstande eller lignende, skal der anvendes

øjenværn.

Leverandørbrugsanvisningen skal altid følges.

Nye mejselhamre skal have angivet vibrations- og støjniveau

i brugsanvisningen og være CE-mærkede.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse

mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub.

At-vejledning D.5.2 om høreværn.

At-vejledning D.5.4 om åndedrætsværn.

At-vejledning D.6.1 om støj.

At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer.

At-meddelelse nr. 4.09.3 om øjenværn.

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, nakke- og skulderbesvær.

Motorkædesave

Motorkædesave skal være typegodkendte og mærket med

enten typegodkendelsesnummer, støjniveau og vibrationsniveau

eller være CE-mærkede.

Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Motorkædesave skal have en kædebremse. Kædebremsen

skal kunne udløses ved et let tryk fremad på parerbøjlen.

Savkæden skal standse øjeblikkelig, når man har trykket på

parerbøjlen. Kædebremsen på nyere save kan også udløses

automatisk. Et ryk opad i sværdspidsen skal udløse kædebremsen.

Inden man bruger saven, er det vigtigt, at savens bremse er

rengjort, at kæden er efterset og filet, og at kædebremsens

funktion er kontrolleret.

Alle motorkædesave skal være sikret mod, at kæden (motoren)

igangsættes utilsigtet. Sikringen kan være, at man skal

påvirke to uafhængige knapper, for at kæden kan sættes i

gang.

For at kunne arbejde sikkert med motorkædesav skal man

kende til savens sikkerhedsmæssige funktion og til de særlige

ulykkes- og sundhedsfarer, der er ved brug af saven.

En ansat må først arbejde alene med motorkædesav efter at

have lært en sikker arbejdsteknik, der forebygger ulykkesfarerne.

Det er arbejdsgiverens opgave at sørge for, at den ansatte får

en grundig instruktion, og at oplæringen gives af en person,

der har et godt fagligt kendskab til arbejde med og sikkerhed

ved motorkædesave.

106 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Brugsanvisningen skal give nærmere oplysninger om, hvor-

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

107

More magazines by this user
Similar magazines