Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

At-vejledning D.2.8 om fældnings- og skovningsarbejde.

At-vejledning D.5.2 om høreværn.

At-vejledning D.6.1 om støj.

At-vejledning D.6.4 om støjkrav til maskiner til brug i det fri.

At-meddelelse nr. 2.07.1 om indretning og typegodkendelse af motorkædesave.

At-meddelelse nr. 4.09.3 om øjenværn.

At-meddelelse nr. 4.09.4 om beskyttelseshjelme.

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, skulder- og nakkebesvær.

Personlige værnemidler

Ved personlige værnemidler forstås alt udstyr, herunder beklædning,

der er bestemt til at skulle beskytte de ansatte

mod én eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed

eller sundhed under arbejdet. Personlige værnemidler

kan være arbejdsbeklædning, handsker, hjelme, høreværn,

sikkerhedsfodtøj, øjenværn og åndedrætsværn. Se de

enkelte afsnit.

Personlige værnemidler skal i dag fremstilles, afprøves og

markedsføres i overensstemmelse med de fælles bestemmelser,

som gælder indenfor EU.

Alle personlige værnemidler skal være CE-mærkede, og det

skal fremgå hvilke specifikke farer de beskytter imod og til

hvilket niveau, hvordan de skal vedligeholdes og opbevares

samt holdbarhed og kassation.

Personlige værnemidler inddeles i tre grupper:

Gruppe I:

Værnemidler som beskytter mod mindre risiko, f.eks. almindelige

arbejdshandsker, almindeligt arbejdstøj, regntøj,

gummistøvler og solbriller.

Gruppe II:

Værnemidler som beskytter mod særlig risiko, f.eks. høreværn,

sikkerhedsbriller/skærm, beskyttelseshandsker, hjelme

samt bukser og støvler med skærehæmmende indlæg.

Mange af de værnemidler der anvendes indenfor jordbruget

hører til gruppe II.

Gruppe III:

Værnemidler som beskytter mod alvorlige farer og som

fremstilles under løbende kontrol, f.eks. alle typer åndedrætsværn,

faldsikring og kemikaliebeskyttelsesdragter.

110 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

111

More magazines by this user
Similar magazines