Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Ved indkøb af nye maskiner bør man anskaffe de mest støjog

vibrationssvage på markedet.

Maskinerne skal være forsynet med holdegreb så maskinen

stopper når knappen slippes.

Der skal anvendes sikkerhedsfodtøj med tåbeskyttelse, da

der er risiko for at få fødderne ind under maskinen.

Leverandørens forskrifter skal altid følges.

Alle nye maskiner skal være CE-mærkede.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

At-anvisning nr. 2.0.1.1 om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

At-vejledning D.6.1 om støj.

At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer.

At-vejledning D.5.2 om høreværn

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, nakke- og skulderbesvær.

Plantebor

Mekanisk drevne håndholdte plantebor kan vibrere og støje

meget. Hvis boret støjer mere end 80 dB(A), skal de ansatte

have udleveret samt anvende høreværn.

Grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode

på otte timer fastsættes til 5 m/s 2 . Denne værdi må

ikke overskrides. Aktionsværdien for den daglige eksponering

i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 2,5

m/s 2 . Det betyder at man skal træffe foranstaltninger ved

belastning på 2,5 m/s 2 og derover.

Støj- og vibrationsniveau skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen.

Plantebor skal være forsynet med holdegreb, så boret standser

når grebet slippes (dødmandsknap). Der bør altid anvendes

handsker ved arbejdet med vibrerende maskiner.

Arbejde med større plantebor skal kun udføres af 2 personer.

Nye plantebor skal være CE-mærkede.

Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Se afsnittet

om Unges arbejde.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 801 af 4. oktober 1993 om støjgrænser

på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

At-vejledning D.5.2 om høreværn.

At-vejledning D.6.1 om støj.

At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer.

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, nakke- og skulderbesvær.

114 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere 115

More magazines by this user
Similar magazines