Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Plæneklippere - slåmaskiner

De roterende dele skal være indkapslede. Indkapslingen

skal være udformet således, at sten og lignende ikke kan

ramme brugeren eller andre.

Plæneklipperen skal være udformet på en sådan måde, at en

hånd eller fod ikke kan komme i kontakt med den roterende

kniv, når maskinen står på et plant underlag.

Er plæneklipperen sikret med knivstop - må dette ikke sættes

ud af funktion.

Motoren på plæneklipperen skal være forsynet med en pålidelig

stopanordning, som bliver stående i stopstilling, når

motoren standses.

Udstødningsgassen skal bortledes, så den ikke generer den,

der fører maskinen.

Plæneklipperen skal være forsynet med et advarselsskilt.

Alle instruktioner skal være på dansk.

Ved græsslåning skal der anvendes sikkerhedsfodtøj med

tåbeskyttelse.

Sæderne på plæneklippere med siddeplads skal være udformet

ergonomisk rigtigt.

Ved reparation af maskinen, specielt af de roterende dele,

skal motoren stoppes helt, og tændrørshætten skal tages af.

Håndskubbet motorplæneklippere kan give vibrationsbelastninger.

Maskinerne skal være vibrationssvage. Ved indkøb

af nye maskiner bør man anskaffe de mest vibrationssvage

på markedet.

Maskinen må ikke udvikle generende støj. Der skal udleveres

og benyttes høreværn, hvis støjbelastningen under ar-

116 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

bejdet er over 80 dB(A) på det sted, hvor føreren opholder sig

ved arbejdet med plæneklipperen.

Miljøstyrelsen har fastsat følgende grænser for plæneklippernes

lyd/støjudstråling (lydeffektgrænser):

plæneklipperens skærebredde: tilladt støjudstråling:

mindre end eller op til 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 dB

fra 50 cm til og med 120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 dB

over 120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 dB

Støjudstråling for en plæneklipper skal fremgå af en attest,

der kan være en del af brugsanvisningen. Desuden skal maskiner

være forsynet med et skilt, der oplyser fabrikantens

mærke, plæneklipperens typebetegnelse og støjudstråling.

Afhængigt af afstanden fra fører til støjkilde kan støjbelastningen

være over 80 dB(A). I disse tilfælde skal der træffes

tekniske og/eller administrative foranstaltninger (tidsbegrænsning)

for at nedbringe førerens støjbelastning til under

80 dB(A).

Dette gælder for alle motoriserede plæneklippere, bortset

fra landbrugs- og skovbrugsmateriel, samt ikke selvkørende

redskaber, hvis skæreenhed drives af hjulene.

Der sker mange meningsløse skader ved græsslåning, hvor

en medvirkende årsag er manglende instruktion i brug af

maskinerne. Derfor skal følgende råd følges:

Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.

Rør ikke ved roterende dele før motoren og tændingssystemer

er afbrudt.

Forlad aldrig maskinen med motoren i gang.

Hold maskinerne så støjsvage som muligt.

Hold vibrationsniveauet så lavt som muligt.

Sørg for at kniven er i balance.

Placer udstødningsrør så udstødningen ikke generer.

Hold udstødningsdæmperen i orden.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

117

More magazines by this user
Similar magazines