Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Brug sikkerhedsfodtøj.

Fjern tændrørshætten, før der arbejdes med knivene.

Nye plæneklippere - slåmaskiner skal være CE-mærkede.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1040 af 11. december 2001 om

støj fra maskiner til brug i det fri.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse

mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-vejledning D.5.2 om høreværn.

At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer.

At-vejledning D.6.4 om støjkrav til maskiner til brug i det fri.

BAR Jord til Bord, Branchevejledning om håndskubbet plæneklipper.

Rengørings- og desinfektionsmidler

Rengørings- og desinfektionsmidler, der er forsynet med et

faresymbol, er farlige kemikalier. Reglerne om farlige kemiske

stoffer og materialer gælder derfor.

Rengørings- og desinfektionsmidler skal opbevares utilgængeligt

for børn.

De øvrige rengørings- og desinfektionsmidler er ikke klassificerede,

men kan være sundhedsskadelige. Se afsnittet om

Kemiske stoffer og materialer.

De fleste rengørings- og desinfektionsmidler indeholder organiske

opløsningsmidler, som er sundhedsfarlige at indånde

eller at få på huden. Der skal derfor altid anvendes handsker,

der kan tilbageholde produktets bestanddele. Ved køb

af handsker er det vigtigt at oplyse leverandøren om, hvilke

produkter handskerne skal bruges til. Det kan endvidere

være nødvendigt at anvende andre personlige værnemidler,

f. eks. forklæde, beskyttelsesbriller eller egnet åndedrætsværn.

På arbejdspladsen skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger

for de farlige rengørings- og desinfektionsmidler.

Det er en god idé at gøre det for alle midler, der anvendes.

Det skal fremgå at arbejdspladsbrugsanvisningen hvilke

værnemidler der skal anvendes. Der skal udarbejdes leverandørbrugsanvisning

for farlige produkter. Mange leverandører

udarbejder leverandørbrugsanvisninger for alle

deres produkter.

Se afsnittet om Arbejdspladsbrugsanvisning.

118 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

˘ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af Lov om

kemiske stoffer og produkter med senere ændringer.

˘ Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

119

More magazines by this user
Similar magazines