Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

screenet, før BST-pligten ophører.

Rådgivningspåbud

Hvis virksomheden har et alvorligt og kompliceret arbejdsmiljøproblem,

eller hvis virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats

er mangelfuld og der tillige er flere alvorlige arbejdsmiljøproblemer,

kan den få et rådgivningspåbud. Det

betyder, at virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver

til at løse sine arbejdsmiljøproblemer. Virksomheden

skal selv afholde udgifterne til rådgiveren.

Rådgivningspåbud gives almindeligvis ved et tilpasset tilsyn.

Arbejdstilsynet kan dog i forlængelse af screeningen

udføre et detailtilsyn og under dette afgive et problempåbud,

hvis der under screeningen konstateres konkrete

forhold med overhængende fare for de ansatte.

Der er to typer af rådgivningspåbud:

Problempåbud

Problempåbud betyder, at virksomheden skal bruge rådgivning

til at løse et bestemt arbejdsmiljøproblem. Problempåbud

gives til virksomheder, der har et konkret arbejdsmiljøproblem,

der er så alvorligt og kompliceret, at det kræver

særlig sagkyndig bistand at løse det (Gul smiley).

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

jøproblemer (Problempåbud).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 555 af 17. juni 2004 om autorisation

af arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder med efterkommelse

af påbud om brug af rådgivning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 556 af 17. juni 2004 om ophør af

virksomhedernes pligt til at oprette bedriftssundhedstjeneste (BST).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1497 af 20. december 2004 om offentliggørelse

af virksomhedernes arbejdsmiljø (smiley-ordningen).

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat

opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat

opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes

kontrol af virksomhederne.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse

af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø.

Se de vigtigste regler på AT’s hjemmeside på adressen

www.reform.at.dk.

Periodepåbud

Periodepåbud betyder, at virksomheden skal bruge rådgivning

i en bestemt periode. Periodepåbud gives til virksomheder,

hvis deres egen arbejdsmiljøindsats er mangelfuld og

de samtidig har væsentlige arbejdsmiljøproblemer (Rød

smiley).

Se også afsnittet om Smiley-ordningen.

˘ Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede

arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud).

˘ Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede

arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmil-

122 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

123

More magazines by this user
Similar magazines