Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Sikkerhedsorganisation

Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger

til varetagelse af aktiviteterne til beskyttelse af de ansattes

sikkerhed og sundhed, herunder organisering af aktiviteterne

til forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici,

samt oplysning, instruktion og oplæring.

Hvis der er under 10 ansatte skal sikkerhedsarbejdet udføres

ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

Hvis der er 10 ansatte eller derover, skal sikkerheds- og

sundhedsarbejdet organiseres gennem en sikkerhedsorganisation.

Der vælges en sikkerhedsrepræsentant og oprettes

en sikkerhedsgruppe. Sikkerhedsgruppen består af en arbejdsgiver/-leder

og en sikkerhedsrepræsentant.

Hvis der er 20 eller flere ansatte, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg,

normalt bestående af 2 sikkerhedsrepræsentanter

og 2 arbejdsledere samt virksomhedens leder eller en

ansvarlig repræsentant for denne.

Ansatte, der udfører arbejde uden for virksomheden, skal

medregnes ved opgørelsen af, om der skal oprettes en sikkerhedsgruppe

på hjemmevirksomheden.

Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af sikkerhedsgrupperne,

sikkerhedsudvalget og den daglige leder af sikkerheds-

og sundhedsarbejdet lejlighed til at erhverve sig den

fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige

spørgsmål.

Sikkerhedsgruppens medlemmer skal gennemgå den lovpligtige

arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding til arbejdsmiljøuddannelsen

skal ske senest 4 uger efter sikkerhedsgruppens

oprettelse, og uddannelsen skal være gennemført senest

8 måneder efter oprettelse eller genetablering af sikkerhedsgruppen.

126 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedsgruppens medlemmer har pligt til at deltage i

den fastsatte arbejdsmiljøuddannelse. Undervisningen kan

gennemføres enten som "tilstedeværelsesundervisning" eller

som netbaseret fjernundervisning.

Sikkerhedsrepræsentanten vælges af de ansatte, og er beskyttet

mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold,

på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for

vedkommende eller tilsvarende faglige område. Sikkerhedsrepræsentanten

må ikke stilles ringere på grund af de

aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

Arbejdslederen skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og

sundhed og indgå i sikkerhedsgruppen.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der er den fornødne tid til

rådighed for sikkerhedsarbejdet samt afholde udgifterne i

forbindelse hermed.

I sikkerhedsgruppen drøftes alle forhold i relation til virksomhedens

arbejdsmiljø. Sikkerhedsgruppen skal bl.a. kontrollere,

at arbejdsforholdene og arbejdets tilrettelæggelse

er fuldt forsvarligt.

Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af virksomhedens

sikkerheds- og sundhedsarbejde og deltage i

vurderingen af sikkerheds- og sundhedsforholdene, herunder

inddrage sygefravær.

Sikkerhedsgruppen skal deltage i arbejdet med gennemførelse

af APV. Se afsnittet om Arbejdspladsvurdering (APV).

BAR Jord til Bord udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

˘ Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 457 af 14. juni 1999 om sikkerhedsgruppens

arbejdsmiljøuddannelse med senere ændringer.

˘ Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes

sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

127

More magazines by this user
Similar magazines