Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1503 af 21. december 2004 om arbejdsmiljøuddannelserne

(Godkendelsesordningen mv.).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1506 af 21. december 2004 om

virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

At-vejledning F.2.1 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse.

At-anvisning nr. 6.1.0.4 om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde.

At-meddelelse nr. 6.01.1 om arbejdsmiljølovens område.

At-meddelelse nr. 6.01.2 om pligter og ansvar efter arbejdsmiljøloven.

BAR Jord til Bord, Få styr på arbejdsmiljøet.

Skurvogne

Såfremt velfærdsforanstaltninger i forbindelse med skiftende

arbejdssteder stilles til rådighed i skurvogne, er der

forskellige krav til skurvognenes størrelse og indretning afhængig

af hvor mange personer, de stilles til rådighed for

samtidig.

Stilles skurvognen til rådighed for flere end 4 personer samtidig,

skal den opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse

om indretning af skurvogne og lignende. Til disse

skurvogne stilles følgende krav:

128 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Toiletter

∑ Toiletter skal være vandudskyllende og kunne tilsluttes

kloak. Hvis toilettet ikke kræves tilsluttet kloak, skal det have

samme hygiejniske standard som toilet med vandudskyl.

∑ Der skal indrettes et toiletrum for hver 15 personer.

Spisefaciliteter

Der skal være mindst 1 m 2 gulvareal pr. person + 1 m 2 ekstra.

Der skal være borde og stole.

Spiserummet skal være særskilt.

Det skal være muligt at opbevare medbragt mad og drikke

sundhedsmæssigt forsvarligt i køleskab.

Desuden skal der være mulighed for at varme mad og

vand til kaffe og lignende.

Rummet skal være forsynet med mindst to aftræksventiler

og mindst ét vindue skal kunne åbnes og kunne anvendes

som redningsåbning.

Desuden skal der være solafskærmning, f.eks. gardiner.

Omklædningsrum

I omklædningsrummet skal der være mindst 1 m 2 gulvareal

pr. person udover de krav der stilles til vaske- og

badefaciliteter. Desuden skal rummet være forsynet med

aftrækskanal.

Gang- og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, enten i

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

129

More magazines by this user
Similar magazines