Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Periodepåbud

Periodepåbud betyder, at virksomheden skal bruge rådgivning

i en bestemt periode. Periodepåbud gives til virksomto

skabe eller i lodret opdelt skab på mindst 50 cm x 50 cm

x 170 cm.

Skabene skal være aflåselige og forsynet med hylde. Skabene

skal være vel ventileret til det fri. I forbindelse med

skabene skal der være anbragt en bænk.

Der skal være mulighed for tørring af arbejdstøj.

Vaske- og badefaciliteter

Der skal være direkte adgang fra omklædningsrum til vaske-

og badefaciliteter.

Håndvaske skal være forsynet med varmt og koldt vand.

Der skal være en håndvask for hver 5 personer.

Brusebade skal være forsynet med varmt og koldt vand.

Der må højst være 10 personer pr. brusebad.

Gulvareal omkring hver håndvask og bruser skal være

mindst 1 m2.

Andre faciliteter

Ydervæggene, lofter og gulve skal være isoleret.

Indvendige vægge og gulve skal være let afvaskelige.

Rummet skal kunne opvarmes til mindst 18 grader.

Til skurvogne, som anvendes af max 4 personer stilles der

mindre krav til skurvognens indretning.

˘

˘

˘

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende

arbejdssteders indretning.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes

sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning

af skurvogne o.l.

Smiley-ordningen

De røde, gule og grønne smiley'er på Arbejdstilsynets hjemmeside

giver offentligheden mulighed for at følge med i,

hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Samtidig

får virksomheder med et godt arbejdsmiljø fremhævet

og synliggjort deres indsats.

Grøn smiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Gul smiley viser, at virksomheden har fået et eller flere

påbud med frist eller et påbud om at bruge ekstern rådgivning

til at løse et bestemt arbejdsmiljøproblem (problempåbud)

Rød smiley viser, at virksomheden har fået et påbud om at

bruge ekstern rådgivning i en periode (periodepåbud).

Smiley’en er kun et symbol, så der kan ikke klages over selve

smiley'en. Men man kan klage over den afgørelse, som

udløser en gul eller en rød smiley, til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Virksomheden kan også få et rådgivningspåbud, der betyder,

at den skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Der er to typer af rådgivningspåbud:

Problempåbud

Problempåbud betyder, at virksomheden skal bruge rådgivning

til at løse et bestemt arbejdsmiljøproblem. Problempåbud

gives til virksomheder, der har et konkret arbejdsmiljøproblem,

der er så alvorligt og kompliceret, at det kræver

særlig sagkyndig bistand at løse det (Gul smiley).

130 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

131

More magazines by this user
Similar magazines