Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

heder, hvis deres egen arbejdsmiljøindsats er mangelfuld og

de samtidig har væsentlige arbejdsmiljøproblemer (Rød

smiley).

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 553 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede

arbejdsmiljørådgivere for en periode (Periodepåbud).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 554 af 17. juni 2004 om brug af autoriserede

arbejdsmiljørådgivere til løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer

(Problempåbud).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 555 af 17. juni 2004 om autorisation

af arbejdsmiljørådgivere til at bistå virksomheder med efterkommelse

af påbud om brug af rådgivning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1497 af 20. december 2004 om offentliggørelse

af virksomhedernes arbejdsmiljø (smiley-ordningen).

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat

opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat

opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes

kontrol af virksomhederne.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendelse

af DS/OHSAS 18001 mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø.

Se de vigtigste regler på AT’s hjemmeside på adressen

www.reform.at.dk.

Sten- og flisearbejde

Ved arbejdet med sten og fliser er der en stor belastning på

bevægeapparatet, det vil sige på knogler, led, muskler og sener.

Skaderne opstår især på grund af tunge løft, manuel

håndtering og dårlige arbejdsstillinger.

Arbejdet består af:

optagning af gammelt materiel

tilretning af overflade

tilhugning af sten og fliser

lægning af sten og fliser

Der skal så vidt muligt anvendes tekniske hjælpemidler til

udførelsen af arbejdet, som f.eks. fliselæggermaskine med

vacuumsug, vacuum løfteredskaber, universalmaskine, minidumper

m.v.

Kun såfremt det ikke er teknisk muligt at anvende maskiner

og andre tekniske hjælpemidler, kan der udføres manuel

håndtering, tilhugning og skæring.

Ved håndtering af sten og fliser skal der anvendes handsker,

knæbeskyttere og sikkerhedsfodtøj med tåbeskyttelse.

Manuel håndtering er belastende arbejde og bør så vidt muligt

grænses til kun at udgøre 1/3 af arbejdsdagen.

Tilhugning af sten og fliser

Arbejdet foregår med hammer og mejsel eller med vinkelsliber.

Ved tilhugning eller skæring af beton, tegl eller granit

skal der være lokaludsugning eller anvendes vandskærer,

idet støvet indeholder kvarts. Hvis dette ikke er muligt, skal

der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. Se afsnittene

om støv og åndedrætsværn.

Ved håndhugning bør stenen ikke støttes på knæene, da

knæene vil få nogle vældige slag hver gang, der hamres.

Brug om muligt flise- eller brostensklippere.

132 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

133

More magazines by this user
Similar magazines