Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Traktorkørsel

På offentlige og private veje og pladser med adgang for anden

trafik, herunder skovens bilfaste veje og hvor færdselsloven

i øvrigt er gældende, må traktorer og motorredskaber

kun føres af personer, der har kørekort til bil eller til traktor.

Der skal for alle traktorer, også for ikke registrerede traktorer,

være tegnet ansvarsforsikring, hvis de anvendes på vejene.

Registrerede traktorer

Traktorer der skal anvendes til alle former for kørsel skal

være indregistrerede og forsynede med hvide nummerplader

med rød kant. Dette gælder også andre motorredskaber

der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er

nødvendig for motorredskabets funktion.

Traktorer, der er fritaget for registrering

Traktorer, der ganske overvejende anvendes uden for vejene

skal ikke registreres og må kun køre på vejene i følgende

tilfælde:

Egentransport til og fra arbejdssted eller reparatør.

Som trækkraft til og fra arbejdssted eller transportør for

arbejdsredskaber, der skal benyttes af traktoren på arbejdsstedet.

Der kan i et vist omfang medbringes materialer

f.eks. sprøjtevæske, der er nødvendige for arbejdet. En

almindelig aflæsservogn eller universalvogn er ikke et arbejdsredskab

og må ikke medbringes.

Som trækkraft til og fra arbejdssted eller reparatør for

påhængsvogne, der er tomme eller som medfører arbejdsredskaber,

der er knyttet til traktorens funktion.

Ved visse former for vejarbejde eller anden kørsel, hvor der

er opnået særlig tilladelse fra politiet.

Traktorer uden nummerplade må generelt ikke bruges til

transportopgaver.

Godkendte traktorer

En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene,

kan uden registrering godkendes til:

Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en skovbrugs-,

landbrugs- eller gartneriejendom, selvom traktoren

ikke benyttes som træk- eller drivkraft ved redskabernes

anvendelse.

Transport af produkter til og fra ejendommen og mellem

dele af den, hvis produkterne hidrører fra eller skal benyttes

på ejendommen.

Godkendte traktorer forsynes med hvide nummerplader

med sort kant.

Traktorer, der ønskes godkendt eller registreret, skal synes

og godkendes af en bilinspektion.

Alle traktorer

For alle traktorer gælder nedenstående:

Bredde

Et køretøj må i sig selv normalt ikke være bredere end 2,55

meter. Redskaber til landbrugs- og vejarbejde må dog være

bredere end 2,55 meter, uanset om de er ophængte, bugserede

eller selvkørende. Hvis et redskab er bredere end 3,3 meter,

må man kun køre med det mellem mark og avlsgård,

mellem ejendomme der har redskabet i fælleseje og mellem

en maskinstation og dennes kunder.

Dobbeltmonterede baghjul (tvillingmontering) kan gøre en

traktor bredere end 2,55 m. Dette er tilladt, hvis traktoren

samtidig er trækkraft for et påhængsredskab, eller der på

traktoren er et ophængt eller et monteret redskab. Er redskabet

udstyret med en transportstilling, skal denne altid

benyttes ved kørsel på vej. Udragende dele skal slås ind.

142 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

143

More magazines by this user
Similar magazines