Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Længde

En traktor med evt. ophængt redskab eller et motorredskab

må ikke være længere end 12 m.

Et vogntog med traktor eller motorredskab må ikke være

længere end 18,75 meter.

Et vogntog kan bestå af en traktor eller et motorredskab tilkoblet

højst to påhængsvogne eller én påhængsvogn og ét

påhængsredskab.

Højde

Højden må ikke overstige 4 meter. Ved kørsel under viadukter,

luftledninger og lignende har føreren altid - uanset

køretøjets eller læssets højde - pligt til at sikre sig, at passagen

kan ske uden fare eller ulempe.

Belæsning

Læsset skal anbringes sådan, at det generer førerens udsyn

mindst muligt, og det må ikke dække lygter, reflekser og

nummerplade. Læsset skal være anbragt eller bundet forsvarligt,

så dele af læsset ikke kan falde af på vejen eller på

anden måde genere den øvrige trafik, f.eks. med støv.

Gods, der rækker mere end 1 m ud over traktorens forreste

punkt eller 2 m ud over vognladets bagerste punkt eller 15

cm ud over vognladets sider skal afmærkes.

Passagerer

Traktor og vogn må kun medtage passagerer, når disse kan

anvises en sikker plads og kun i det omfang, de skal medvirke

ved traktorens arbejde. Børn under 13 år må ikke medtages.

Vogntog

Vogntog med registreret traktor (hvide nummerplader med

rød kant) skal opfylde disse krav:

Mindst en femtedel (20%) af vogntogets tilladte totalvægt

skal falde på traktorens drivhjul.

Mindst halvdelen (50%) af vogntogets tilladte totalvægt

skal falde på bremsende hjul. Disse skal enten høre til

traktoren og det første påhængskøretøj ved påløbsbremse,

eller til traktoren og begge påhængskøretøjer.

Vogntog med andre traktorer (hvid nummerplade med sort

kant eller uden nummerplade) skal opfylde disse krav:

Vogntoget skal være belastet sådan, at traktoren uden

vanskelighed kan trække vogntoget, og drivhjulene ikke

kan rotere uden at føre vogntoget med sig.

Mindst 50 % af vogntogets samlede vægt skal falde på

bremsende hjul.

Med hensyn til lygter og reflekser gælder færdselslovens regler

både for traktor, motorredskaber og påhængsredskaber.

Et køretøj må ikke læsses til større totalvægt eller akseltryk,

end det er registreret eller godkendt til.

Det største tilladte akseltryk er 10.000 kg, og det største tilladte

bogietryk 18.000 kg for en 2-akslet bogie og 24.000 kg

for en 3-akslet bogie. Den største tilladte totalvægt er 18.000

kg for en toakslet traktor, eller et motorredskab på almindelige

luftgummiringe og 44.000 kg for et vogntog.

144 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Foruden ovenstående gælder færdselsloven.

˘

˘

˘

˘

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 147 af 9. april 1984 om anvendelse

af afmærkningslygter (gult blink).

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers

indretning og udstyr m.m. med senere ændringer.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 1996 om indretning

og udstyr for traktorer og motorredskaber med senere ændringer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn

til traktorer og motorredskaber.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

145

More magazines by this user
Similar magazines