Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Grænseværdier og aktionsværdier

Grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode

på otte timer fastsættes til 1,15 m/s 2 . Denne værdi

må ikke overskrides.

Aktionsværdien for den daglige eksponering i en referenceperiode

på otte timer fastsættes til 0,5 m/s 2 .

Det betyder at man skal træffe foranstaltninger ved belastning

på 0,5 m/s 2 og derover.

Foranstaltninger til at mindske risikoen for skader:

Kør med hastighed, der ikke er for høj til det underlag, der

køres på.

Vælg kørerveje, der fører udenom kloakdæksler, huller mv.

Jævn om mulig de strækninger, der køres på ofte.

Anvend afvibreret sæde der passer til køretøjet. Sædet skal

have god rygstøtte og være nemt at indstille til/af føreren.

Det skal have speciel god lændestøtte og endvidere er indstilling

i forhold til førerens vægt vigtigt.

Vedligehold køretøjets affjedring, støddæmpere mv.

Nye maskiner skal leveres med lav vibrationsstyrke og sæder

der begrænser førerens vibrationer. Og endvidere skal

vibrationsstyrken fremgå af brugsanvisningen, hvis den

overstiger 0,5 m/s 2 .

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse

mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer.

At-meddelelse nr. 4.06.5 om helkropsvibrationer.

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, nakke- og skulderbesvær.

EU direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om fysiske agenser (vibrationer).

Vinkelslibere

Vinkelslibere kan forårsage alvorlige ulykker, der skyldes

skivesprængninger. Desuden er der risiko for gener, der

skyldes støv, støj og vibrationer.

Slibeskiver skal passe til maskinen og dens omdrejningstal.

Skiverne skal være mærket med den størst tilladte periferihastighed

i m/s og med de højst tilladte omdrejningstal. Ved

udskiftning af slibeskiver skal strømmen afbrydes og stikket

tages ud.

Vinkelsliberen skal være forsynet med sikringsskærm, der

kan fange brudstykker af skiven, hvis den sprænges.

Vinkelsliberen skal håndteres så gnister og støv ledes væk

fra kroppen.

Ved arbejde med vinkelslibere skal der udleveres øjenværn.

Støv fra vinkelsliber må fjernes effektivt ved lokaludsugning

eller i støvsamleren. Kan støvet ikke fjernes effektivt,

skal der anvendes åndedrætsværn med et godkendt støvfilter.

Tag hensyn til vindretningen ved udendørs arbejde.

Hvis vinkelsliberen støjer mere en 80 dB(A), skal der udleveres

og anvendes høreværn.

Ved udendørs arbejde eller ved arbejde i fugtige rum må der

kun benyttes ledninger, stikdåser og stikpropper af svær type

(rød/gule eller neopren), der kan tåle fugt og olie.

Vinkelslibere vibrerer meget, så de bør derfor vibrationsdæmpes

f.eks. med isolerende håndtag. Handsker kan være

med til at dæmpe eventuelle skader fra vibrationer. Men

man skal være opmærksom på, at vibrationsisolerende

handsker har begrænset virkning på vibrationerne, og de ikke

virker ved frekvenser under ca. 100 Hz.

158 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

159

More magazines by this user
Similar magazines