Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Se afsnittet om vibrationer.

Alle nye vinkelslibere skal være CE-mærkede.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse

mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse

af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

At-vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg.

At-vejledning D.5.2 om høreværn.

At-vejledning D.5.4 om åndedrætsværn.

At-vejledning D.6.1 om støj.

At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer.

At-meddelelse nr. 4.09.3 om øjenværn.

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, nakke- og skulderbesvær.

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsstyrelsen.

Øjenværn

Øjenværn er et personligt værnemiddel, der skal beskytte

øjnene mod skadelige mekaniske og kemiske påvirkninger,

eller mod stråling (svejselys).

Øjenværn kan være beskyttelsesbriller, der slutter tæt til ansigtet,

ansigtsskærm, net eller en del af en helmaske. Beskyttelsesbriller

findes desuden med og uden sidebeskyttelse.

Hvis øjenværnet bruges sammen med hoved-, høre- og/eller

åndedrætsværn, må den samlede beskyttelse ikke forringes.

Hvis der er risiko herfor, skal der bruges et specielt kombiværn.

Arbejdsgiveren skal:

anskaffe og betale øjenværn, og disse er dennes ejendom

sørge for vedligeholdelse og renholdelse af øjenværnet.

De ansatte skal:

forsynes med egnet øjenværn samt bruge det under arbejdet

instrueres i brugen af øjenværn og oplyses om faren ved at

undlade at bruge øjenværnet.

Der skal altid anvendes øjenværn ved arbejde med motorsav,

vinkelsliber og kratrydder.

Brugsanvisning på dansk skal følge med ved levering af et

øjenværn. Brugsanvisningen skal oplyse om de beskyttende

egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse samt opbevaring.

Øjenværn skal vælges efter arbejdets art. Ved svejsning anvendes

hjelm med visir, ansigtsskærm eller briller , ved arbejde

med motorsav anvendes netvisir eller beskyttelsesbriller.

160 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

161

More magazines by this user
Similar magazines