Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Lufttætte øjenværn må være antidugbehandlet.

Øjenværnet skal være tilpasset den person, der bruger det.

Øjenværn skal være CE-mærkede.

˘

˘

˘

˘

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets

udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af

personlige værnemidler med senere ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav

mv. til personlige værnemidler.

At-vejledning D.2.16 om svejsning, skæring mv. i metal.

At-meddelelse nr. 4.09.3 om øjenværn.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter

mod indånding af forurenet luft og/eller ved iltmangel.

Arbejdsgiveren skal sørge for

at brugerne forsynes med egnet åndedrætsværn, og at åndedrætsværnet

bliver brugt straks ved arbejdets begyndelse

og under hele arbejdet

at åndedrætsværnet til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse

og ikke medfører unødige gener. Åndedrætsværnet

skal være egnet til brug under de eksisterende forhold

på arbejdsstedet og passe til brugeren

at åndedrætsværnet vedligeholdes og er rent, tørt og desinficeret,

inden det tages i brug

at brugerne får instruktion i brugen af åndedrætsværn og

oplyses om faren ved ikke at bruge det. Brugerne skal desuden

oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes i at bruge

det.

at det valgte åndedrætsværn er CE-mærket.

Brugeren skal bruge åndedrætsværnet straks fra arbejdets

begyndelse og under hele dets varighed. Brugeren skal medvirke

til, at udstyret virker efter hensigten, og meddele fejl

og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller sikkerhedsorganisationen.

Der findes to hovedtyper åndedrætsværn:

luftforsynet åndedrætsværn

filtrerende åndedrætsværn.

Ansigtsdelen kan for begge typer være udformet som hel-,

halv- eller kvartmasker, som hætter, som bidemundstykker

eller som skærme. Et åndedrætsværn kan enten filtrere (rense)

den omgivende luft inden den indåndes, eller det kan

tilføre ren luft. Hvis filtrerende åndedrætsværn forsynes

med blæser eller hjælpemotor, belastes vejrtrækningen lige

så lidt, som ved et luftforsynet åndedrætsværn.

162 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

163

More magazines by this user
Similar magazines