Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

˘

˘

˘

˘

˘

˘

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

2005 af lov om arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 20. december

2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 20. december

2004 om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 750 af 24. august 2001 om bedriftssundhedstjeneste

med senere ændringer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 13. november 1998 om

forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet med senere ændringer.

At-vejledning F.3.1 om Bedriftssundhedstjenester

176 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Love og bekendtgørelser

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om

faste arbejdssteders indretning.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 250 af 6. april 2001 om bidrag

til Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende

arbejdssteders indretning.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 457 af 14. juni 1999 om sikkerhedsgruppens

arbejdsmiljøuddannelse med senere ændringer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 466 af 14. september 1981

om register for stoffer og materialer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn

til traktorer og motorredskaber.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 535 af 12. juli 1990 om registrering

af stoffer og materialer, som anses for at være kræftfremkaldende.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes

sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 673 af 30. juni 2005 om

førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 13. november 1998

om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet med senere

ændringer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 om

arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders

arbejdsmiljøledelsessystem.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om

arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes

kontrol af virksomhederne.

Beskæftigelsesministeriets Lov om arbejdsskadesikring nr. 422 af

10. juni 2003.

Beskæftigelsesministeriets Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

2005 af lov om arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriets Lovbekendtgørelse nr. 896 af 24. august

2004 om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 21. januar 2003

om regler for anmeldelse af arbejdsulykker, kortvarige skadelige

påvirkninger og pludselige løfteskader.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002

om hvileperiode og fridøgn mv. med senere ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 931 af 5. november

2003 om anmeldelse af arbejdsulykker.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

177

More magazines by this user
Similar magazines