Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

At-anvisning nr. 2.0.1.1 om indretning af fjernstyring til tekniske

hjælpemidler.

At-anvisning nr. 2.2.0.2 om afskærmning af kraftoverføringsaksel

mellem traktor og maskine, redskab eller vogn.

At-anvisning nr. 2.3.0.1 om indretning af hejseredskaber.

At-anvisning nr. 2.3.0.2 om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse

af hejse-, løfte-, og transportredskaber.

At-anvisning nr. 2.3.0.3 om belastningsprøve af hejse-, og løfteredskaber.

At-anvisning nr. 2.3.2.1 om godkendelse af afprøvning af førerværn

til traktorer og visse selvkørende motorredskaber.

At-anvisning nr. 3.1.0.2 om grænseværdier for stoffer og materialer.

At-anvisning nr. 6.1.0.4 om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde.

At-meddelelse nr. 1.01.14 om inventar på faste arbejdssteder.

At-meddelelse nr. 1.03.1 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende

arbejdssteder.

At-meddelelse nr. 2.01.1 om gaffeltruck.

At-meddelelse nr. 2.01.2 om gaffeltruckførercertifikat.

At-meddelelse nr. 2.02.2 om personløft med kran.

At-meddelelse nr. 2.02.11 om anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber.

At-meddelelse nr. 2.03.1 om lavetstiger.

At-meddelelse nr. 2.04.3 om transportable personløftere med arbejdsstandplads.

At-meddelelse nr. 2.04.4 om anvendelse af en- og flersøjlede personløftere

med arbejdsstandplads.

At-meddelelse nr. 2.07.1 om indretning og typegodkendelse af motorkædesave.

At-meddelelse nr. 2.08.1 om gravemaskiner.

At-meddelelse nr. 2.12.2 om kraftoverføringsaksler og deres afskærmning.

At-meddelelse nr. 2.14.1 om opstilling og brug af stilladser – generelle

krav.

At-meddelelse nr. 4.01.6 om arbejdsmiljølovgivningens anvendelse

for elever i erhvervspraktik.

At-meddelelse nr. 4.01.8 om elevers anvendelse af maskiner og andre

tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisningen.

At-meddelelse nr. 4.04.16 om arbejde i jord forurenet med sundhedsskadelige

kemikalier.

At-meddelelse nr. 4.05.3 om vurdering af arbejdsstillinger og -bevægelser.

At-meddelelse nr. 4.06.5 om helkropsvibrationer.

At-meddelelse nr. 4.09.2 om faldsikring.

At-meddelelse nr. 4.09.3 om øjenværn.

At-meddelelse nr. 4.09.4 om beskyttelseshjelme.

182 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

At-meddelelse nr. 4.09.6 om værnefodtøj (fodværn).

At-meddelelse nr. 4.10.3 om ryg-, nakke- og skulderbesvær.

At-meddelelse nr. 5.01.1 om daglige hvileperioder.

At-meddelelse nr. 5.01.2 om ugentligt fridøgn.

At-meddelelse nr. 5.01.3 om aftaler om hvileperiode og fridøgn.

At-meddelelse nr. 5.01.4 om rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste.

At-meddelelse nr. 6.01.1 om arbejdsmiljølovens område.

At-meddelelse nr. 6.01.2 om pligter og ansvar efter arbejdsmiljøloven.

At-meddelelse nr. 6.02.1 om anmeldelse af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde.

At-meddelelse nr. 6.02.2 om anmeldelse af arbejdsbetingede lidelse.

At-cirkulære 7/1999 om håndhævelse af visse nye regler om gaffeltruck.

BAR Bygge og Anlæg, Håndbog for sikkerhedsgruppen.

BAR Bygge og Anlæg, Branchevejledning for afmærkning af vejarbejder.

Dansk Landbrugsrådgivning, Traktorfører 05 - færdselsregler og

arbejdsmiljø.

Dansk Landbrugsrådgivning, Arbejdsmiljø på traktorer, tjekliste til

brug ved anskaffelse af ny traktor.

DS/EN 471 Beskyttelsesbeklædning - Tydeligt synlig advarselsbeklædning

til professionel brug.

Hvad skal man gøre, når skaden sker? Fagligt Fælles Forbund, 3F,

januar 2005.

BAR Jord til Bord, Branchevejledninger m.v.

Anvendelse af højtryksrensere.

Arbejde i champignongartnerier.

Arbejdsmiljø i svinestalde.

Arbejdspladsvurdering, APV/ CD-rom.

Blomstercontainere i gartnerier.

Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage.

Børn og unges arbejde i jordbruget.

Ensidig gentaget arbejde.

Få styr på arbejdsmiljøet.

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier.

Håndholdt hækklipper.

Håndskubbet plæneklipper.

Håndtering af belægningssten.

Krematorier - sikkerhed og arbejdsmiljø.

Produktion af væksthusgrøntsager.

Re-entry, folder

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

183

More magazines by this user
Similar magazines