Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

Rengøring af glatte gulve og gangarealer i væksthuse.

Rengøring af malkeanlæg.

Rengøring af udvendigt drivhusglas.

Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere.

Sikkerhedshåndbog for Gartnerier og Planteskoler.

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer.

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget.

Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt.

Støj i landbruget – er det et problem?

Vejledninger om personlige værnemidler, - Udendørs særlige udbringningsmetoder.

Vejledning om personlige værnemidler, - Udendørs traktorer og

lignende.

Vejledning om personlige værnemidler, - Indendørs væksthuse og

lignende.

Andet materiale:

Den gode arbejdsplads på landet, Psykisk Arbejdsmiljø

Der er skimmelsvampe i flis!

For sikkerhedens skyld, 10 historier fra det virkelige liv.

Gør fravær og nærvær, væksthusgartnerier

Helt sikkert med Julius på landet.

Støj i landbruget – en eksempelsamling.

Videoer:

- Held eller uheld - sikkerhed i landbruget

- Hvorfor går det så galt? – en film om arbejdsulykker i landbruget

- Pas på Pesticiderne

- Sikkerhed eller bøvl

- Tænk før du saver - sikker brug af motorsav

Hjemmesider:

www.barjordtilbord.dk

www.flisogskimmelsvampe.dk

www.gravidmedjob.dk

www.gravidigartneri.dk

www.stojilandbruget.dk

www.mst.dk (Miljøstyrelsen)

www.skovognatur.dk

Harmoniserede Standarder

Harmoniserede Standarder kan købes hos Dansk Standard.

Standarderne viser hvordan maskiner og personlige værnemidler

kan opfylde indretningskravene.

184 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Maskiner

EN 280 Mobile personløftere.

EN 294 Sikkerhedsafstande for øvre lemmer.

EN 349 Beskyttelse af krop.

EN 352 Høreværn.

EN 374 Beskyttelseshandsker.

EN 381 Beskyttelsesklæder for brugere af håndbårne

kædesave.

EN 418 Nødstop funktion og design.

EN 457 Akustiske faresignaler.

EN 474-10 Kædegravemaskiner.

EN 474-7 Scrapere.

EN 474-6 Dumpere.

EN 474-5 Hydrauliske gravemaskiner.

EN 474-4 Rendegravere.

EN 474-3 Læssemaskiner.

EN 474-2 Bulldozere.

EN 474-1 Jordflytningsmaskiner, generelle krav.

EN 574 Tohåndsbetjeningsanordninger.

EN 632 Mejetærskere og grønthøstere. Sikkerhed.

EN 708 Jordfræsere og rotorharver.

EN 709 Enakslede traktorer med jordfræsere og

motorhjulhakkere.

EN 745 Rotorslåmaskiner.

EN 774 Håndholdte hækklippere.

EN 818 Anhugningsgrej. Sikkerhed. Del 1-7.

EN 836 Motorplæneklippere.

EN 842 Visuelle advarselssignaler.

EN 907 Marksprøjter og flydende gødningsfordelere.

EN 953 Krav til afskærmninger.

EN 954-1 Sikkerhed ved styresystemer.

EN 982 Hydraulik.

EN 983 Pneumatik.

EN 1032 Vibrationer fra mobilt maskineri.

EN 1037 Forebyggelse af utilsigtet start.

EN 1050 Risikovurdering.

EN 1088 Tvangskoblinger i.f.m. afskærmninger.

EN 1374 Stationære ensilageudtagere. Sikkerhed.

EN 1492 Textilremme. Sikkerhed. Del 1-2.

EN 1495 Personløftere.

EN 1553 Landbrugsmaskiner. Generelle sikkerhedskrav.

EN 1570 Løfteborde.

EN 1677 Anhugningsgrej. Kroge og led.

EN 1870-6 Brænderundsave.

EN 1870-4 Multisave.

EN 1870-1 Bordrundsave og formatsave.

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

185

More magazines by this user
Similar magazines