Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere - BAR - jord til bord.

EN 12077 Sikkerhed ved kraner.

EN 12096 Mekaniske vibrationer.

EN 12385-1 Ståltove. Generelle krav.

EN 12525 Frontlæssere. Sikkerhed.

EN 12643 Jordflytningsmaskiner, manøvrekrav.

EN 12644 Kraner, instruktion og mærkning. Del 1-2.

EN 12786 Vibrationer.

EN 12811 Stilladser. Krav og udformning.

EN 12965 Kraftoverføringsaksler. Sikkerhed.

EN 12999 Læssekraner.

EN 13001-2 Kraner. Belastning.

EN 13000 Mobile kraner.

EN 13001-1 Kraner. Generelle krav.

EN 13135-2 Kraner. Ikke-elektronisk udstyr.

EN 13135-1 Kraner. Elektronisk udstyr.

EN 13525 Træflishuggere.

EN ISO 3450 Bremsesystemer på hjulmonterede

jordflytningsmaskiner.

EN ISO 3457 Jordflytningsmaskiner – Beskyttelsesindretning.

EN ISO 3767 Landbrugsmaskiner m.fl., Symboler for

betjeningsorganer.

EN ISO 5674 Rørskærme til kraftoverføringsaksler (pto).

EN ISO 6682 Anlægsmaskiner - Betjeningsorganer.

EN ISO 11680 Motordrevne stangsave til beskæring.

EN ISO 11806 Buskryddere.

EN ISO 12100-2 Tekniske principper.

EN ISO 12100-1 Grundlæggende terminologi og metodik.

EN ISO 20345 Sikkerhedsfodtøj.

EN 50144-2-15 Elektriske hækklippere.

Adresser

Yderligere information og branchevejledninger fås ved henvendelse

til BAR Jord til Bord:

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Torsøvej 7

8240 Risskov

Tlf. 87 40 34 00

E-mail: info@jordbruget.dk

186 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Arbejdstagersekretariat

Kampmannsgade 4

1790 København V

Tlf. 88 92 09 91

E-mail: kristine@3f.dk

Love, bekendtgørelser, At-vejledninger, At-anvisninger, At-meddelelser

og At-cirkulæreskrivelser kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside

www.at.dk.

Arbejdstilsynet

Landskronagade 33

Postboks 1228

0900 København C.

Tlf. 70 12 12 88

Arbejdstilsynets enheder:

Arbejdsmiljøfagligt Center

Administrativt Center

Tilsynscenter 1, Københavns og Frederiksberg kommuner samt

Københavns amt

Tilsynscenter 2, Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands, Storstrøms

og Bornholms amter

Arbejdstilsynet i Fyns amt

Arbejdstilsynet i Sønderjyllands amt

Arbejdstilsynet i Ribe amt

Arbejdstilsynet i Vejle amt

Arbejdstilsynet i Ringkøbing amt

Arbejdstilsynet i Århus amt

Arbejdstilsynet i Viborg amt

Arbejdstilsynet i Nordjyllands amt

Tilsynscentrene kontaktes ved henvendelse til:

Arbejdstilsynet

(enhedens navn)

Postboks 1228

0900 København C

Tlf. 70 12 12 88

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K.

Tlf. 32 66 01 00

Dansk Standard

Kollegievej 6

2920 Charlottenlund

Tlf. 39 96 61 01

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

187

More magazines by this user
Similar magazines