HJERNESKADEFORENINGEN Sydfyn 2012

hjerneskadeforeningen.dk

HJERNESKADEFORENINGEN Sydfyn 2012

HJERNESKADEFORENINGEN

Sydfyn

Bestyrelsesberetning 2011

Atter et år er ved at være forbi og vi kan her i lokalforeningen være godt tilfredse med

året – både set ud fra det økonomiske og den medlemstilgang vi har oplevet. Vi er 72

medlemmer pr. 1/12. Dog er der et negativt tiltag og det er de mange som finder frem til

vores lokalforening – det er i sig selv positivt – men det er henvendelser fra pårørende

eller skadede som har mere og mere brug for råd og vejledning i deres situation som

hjerneskadet/pårørende. De har spørgsmål mht. deres kommune, genoptræning eller

andre opgaver som de ikke lige magter eller kan overskue.

Som nævnt tidligere på året var vi så heldige at være en blandt 5 foreninger som Lindø

Værftets Fællesklub ville donere penge til. Vi har arbejdet med et par projekter som

kunne være aktuelle for os på Sydfyn, haft et enkelt møde med Fyns afdelingen, men er

ikke kommet videre.

Vi har i løbet af året planlagt forskellige former for aktiviteter (biograftur, 2xcafébesøg,

brunch og bowling, Ærø tur på campingplads, grill- og badedag og julebowling), men

desværre blev det KUN til et enkelt cafébesøg – og her var det kun bestyrelsen som

mødte op. Og julebowling var en succes med omkring 20 deltagere – dejligt. Men

desværre måtte alle de øvrige arrangementer aflyses for ingen tilmeldte sig eller mødte

op.

Vi har været så heldige at kunne stå med en tombola i LIDL i Ringe og det har givet os

en stor hjælp til vores økonomi – bl.a. så juleafslutningen blev næsten gratis for

deltagerne. Her skal lyde en stor tak til de af jer som hjalp til i Lidl eller jer som kiggede

forbi og hilste på og støttede os.

Vi deltog i Frivillig fredag i Svendborg den 30/9. Det var dog ikke den store succes med

besøgende, men selve arrangementet kunne være godt med lidt bedre planlægning.

Vores lokalforening har været arrangør af et fundraiserkursus i november på Hotel Ærø i

Svendborg. Et kursus for alle lokalforeninger i Hjerneskadeforeningen og det var et godt

og udbytterigt kursus. Vi havde to deltagere fra vores bestyrelse og der var i alt 10

deltagere.

Vi har været i dialog med Faaborg-Midtfyn kommune vedr. genoptræningsstederne og

har fået lov til at komme på besøg og se lokaliteterne samtidig med at vi afleverer vores

brochure.

2012

Vi arbejder videre på Lindø donationen sammen med Fyns afd.

Og vi vil besøge de genoptræningssteder som hører under F-M kommune og senere på

året vil vi gøre det samme med Langeland og Svendborg kommune.

Fundraisergruppen arbejder videre på at skaffe penge til noget PR matr. (stand og trøjer

m.m.)


Vi har fået bevilget kr. 5.000 gennem §18 fra Svendborg Kommune, som skal bruges til

bl.a. infomøde/foredrag i 2012.

Vi vil søge § 18 i de øvrige kommuner og ligeledes der bruge pengene til

infomøder/foredrag – hvis vi får dem.

Bestyrelsen vil etablere et eller to møder hhv. på Langeland og på Ærø således at alle

medlemmer/interesserede kan møde op og se – høre om os – eller blot hilse på

Lokalforeningen Sydfyns bestyrelse. Vi vil være mere synlige i alle de kommuner vi

hører til.

Medlemsarrangementer i året vil være traditionen tro – Ærø tur og julebowling, men også

minigolf eller andre aktiviteter kan arrangeres – det er blot op til generalforsamlingen at

beslutte eller komme med forslag.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det gode arbejde vi har gjort i året og jeg glæder mig

til det næste års samarbejde.

Lonnie Braagaard

More magazines by this user
Similar magazines