Programmet - EVU

evu.dk

Programmet - EVU

VVS-BRANCHENS

FAGLÆRERUDDANNELSE

2013

Uge 26

25. - 27. juni 2013

Herningsholm Erhvervsskole -

Herning


Vvs-branchens faglæreruddannelse

Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge i dagene den 25. - 27. juni 2013

på Herningsholm Erhvervsskole.

Det faglige udvalg har fornøjelsen at præsentere et alsidigt program, der vil bibringe alle deltagere inspiration

og ideer til tilrettelægningen af det daglige undervisningsarbejde, primært på det faglige område. Programmet

er planlagt, så der bliver taget hensyn til evalueringerne fra sidste års uge 26.

Årets program byder på debat om energi i fremtiden. Vi vil bl.a. diskutere fremtidens energipolitik og dennes

betydning for Vvs-energiuddannelsen.

Første dag handler om energioptimering af nybyggeri. Dagen starter med et spændende oplæg af Carsten

Kronborg fra Region Midtjylland, der er byggechef på Gødstrup Sygehus, et byggeri til 3,15 mia. kr., som vil

overholde 2020 rammen på energiområdet.

Herefter holder Henrik Poulsen,teknisk konsulent i TEKNIQ, oplæg om energirenovering i vvs-branchen.

Eftermiddagen vil byde på oplæg fra Brøndum, hvor kravene til energioptimering samt opfyldelsen af disse i

forbindelse med opføring af Boxen vil blive gennemgået. Dagen afsluttes med besøg og rundvisning i Boxen og

efterfølgende grillarrangement.

Dag nummer to vil stå i faglighedens tegn med en række workshops, hvor du har mulighed for at vælge netop

det emne/område, der har din interesse – eller hvor du måske vil benytte lejligheden til at søge inspiration

fra andre faglige områder. Det er naturligvis primært Herningsholm Erhvervsskoles egne lærere, der forestår

undervisningen på disse workshops – men som noget nyt har vi inddraget fabrikanterne i selve undervisningen.

I år har vi som noget nyt valgt, at fabrikantudstillingen skal gennemføres som en række korte workshops af en

halv times varighed. Også her kan du vælge workshop ud fra dine interesser eller eventuelt søge inspiration

fra helt ”andre” områder af branchen. Den mere ”sociale” del af fabrikantudstillingen vil naturligvis ikke blive

glemt – du vil derfor stadig kunne mødes til en uformel sludder med dine kolleger.

Den sidste dag vil bære præg af oplæg og diskussion om fremtiden – både omkring praktikcentre, EUX og

Vvs-energiuddannelsen i almindelighed.

Når alt dette er sagt, så er der jo naturligvis også både grillaften og festmiddag, hvor det kammeratlige selskab

og det faglige netværk vil være i højsædet. Da skolehjemmet desværre ikke kan huse os alle, vil det være

nødvendigt, at overnatningen for nogle sker på Hotel Eyde.

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen til uge 26 og ser frem til 3 udbytterige dage i Vvs-energiuddannelsens

navn.

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 2


Gødstrup Sygehus

DNV-Gødstrup er det første nybyggede akuthospital på bar mark, som designes til at kunne håndtere akutbetjeningen

i et stort område. Visionen er, at DNV-Gødstrup er patientens hospital, effektivt, konkurrencedygtigt og

kvalitetsbevidst med fokus på trivsel.

Fakta om byggeriet:

• Anlægsøkonomi: 3,15 mia. kr.

• Fremtidig aktivitet: Patientgrundlag: 284.228 personer

• Samlet areal: Ca. 130.000 m²

Vi har inviteret Carsten Kronborg fra Region Midtjylland, der er projektchef på byggeriet til at fortælle om,

hvordan man gennemfører energioptimering af et så stort projekt.

Oplægsholder: Carsten Kronborg, Region Midtjylland

Gennemføres: 25. juni kl. 12.15-13.15

Energirenovering i vvs-branchen

Et af regeringens målsætninger er en øget energirenovering i den eksisterende bygningsmasse, men det

kræver, at tilbagebetalingstiden ligger inden for den investeringshorisont, som den enkelte bygningsejer har.

Det er tilbagebetalingstiden, der driver efterspørgslen efter energirenoveringer. Og uden efterspørgsel intet

marked. Tiltag på de tekniske installationer har ofte korte tilbagebetalingstider og medfører forbedret komfort.

Men hvor er det vi kan energioptimere vores installationer, og er det altid energibesparelsen vi går efter?

Energi optimering er både reduktion af energi og reduktion af omkostninger pr. energienhed. Få svarene på,

hvordan brugsvands- og varmeinstallationer optimeres.

Oplægsholder: Henrik Poulsen,teknisk konsulent i TEKNIQ

Gennemføres 25 juni kl. 13.30-14.15

Jyske Bank BOXEN

Jyske Bank BOXEN er Danmarks første indendørs multifleksible hal af sin art. Med en tilskuerkapacitet på op

til 15.000 er arenaen designet til en bred vifte af forskellige arrangementer.

Dertil indeholder Jyske Bank BOXEN en lang række service- og VIP-faciliteter, der gør arenaen i stand til at

huse nationale og internationale oplevelser med fokus på sport, koncerter, shows og events.

Torben Jepsen fra Brøndum vil gennemgå kravene til energioptimering samt opfyldelsen af disse i forbindelse

med opføring af BOXEN.

Oplægsholder: Torben Jepsen, Brøndum

Gennemføres: 25. juni kl. 14.15-15.00

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 3


Workshops

Rentabel energioptimering ….”Kan det svare sig?”

Få svarene og de gode argumenter, når vi i vvs-branchen foreslår energirenoveringer af varmesystemer og

brugsvandsanlæg. Nogle af vores nyttige værktøjer vil være Standardværdikataloget for energibesparelser,

BR10 definition af rentable renoveringer og webbaserede hjælpemidler.

Oplægsholder: Torben Ahlborn, Isover Saint-Gobain samt Kenneth Lauridsen og Jan Nielsen,

Hernings holm Erhvervsskole

Gennemføres: 26. juni kl. 9.15-12.15 og kl. 13.00-16.00

Motivation og trivsel

”Er motivation og trivsel noget, eleverne har med hjemmefra, eller er det noget, vi kan skabe eller dræbe?”

Efter fælles oplæg vil der være rundering i miniworkshops med konkrete eksempler på utraditionelle former for

opgaver og aktiviteter med anvendelse af metoder fra de nyeste kommunikationsteknologier til helt lavpraktiske

løsninger.

Oplægsholdere: Jacob Næsby Andreasen og uddannelsesleder Peter S. Nielsen, Herningsholm

Erhvervsskole

Gennemføres: 26. juni kl. 9.15-12.15 og kl. 13.00-16.00

Sikker vand

På denne workshop tages der udgangspunkt i det nye efteruddannelseskursus ”Tjek på vandinstallationer”. På

workshoppen får du blandt andet mulighed for at lære om de 2 normer, som er gældende inden for vandinstallationer,

nemlig DS 439 og DS/EN 1717, og du får også noget at vide om:

• Hvordan der skal sikres mod tilbagestrømning i vandinstallationer

• Hvordan forekomst af legionellabakterier forebygges

• Hvordan korrosion i vandinstallationen forebygges

• Hvordan der må og kan foretages reparation af eksisterende installationer

Oplægsholdere: Karsten Skipper-Jørgensen, Construction College Aalborg

Gennemføres: 26. juni kl. 9.15-12.15 og kl. 13.00-16.00

Dimensionering af vandinstallationer

På denne workshop vil vi med udgangspunkt i det nye AMU-kursus beskæftige os med fuldstændig

beregning af vandinstallationer.

På workshoppen vil vi på baggrund af tegninger af et givent byggeri og under hensynstagen til myndighedsregler

prøve at planlægge en ny vandinstallation fra bunden - manuelt og ved brug af IT-værktøjer. Efterfølgende

vil vi dimensionere vandinstallationen ved fuldstændig beregning.

Oplægsholder: John Mørch, Construction College Aalborg

Gennemføres: 26. juni kl. 9.15-12.15

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 4


Sikkert tag

Der er fuld fart på opsætningen af energianlæg på tage i alle landets villakvarterer. Investeringen er for mange

husejere en god forretning - men hvis taget får en skade, kan det blive dyrt. Husforsikringen dækker nemlig

ikke skader efter for tunge solanlæg.

Desværre har mange af virksomhederne/montørerne manglende viden om, hvilke normer og standarder der er

gældende for opsætning af anlæg på taget - mange ”glemmer” at tjekke, om taget reelt kan bære et solcelleanlæg,

og om de monteringsbeslag, der anvendes, følger normerne for fastgørelse.

En af de tagskader, som ejerne af disse energianlæg risikerer, er, at taget ikke kan bære det anlæg, der bliver

sat op, hvilket kan betyde, at taget sætter sig eller ligefrem styrter sammen på grund af vægten, og den skade

er ikke dækket af husforsikringen.

På workshoppen vil vi se på, hvilke metoder der overholder ”alment teknisk fælleseje”, således at de anlæg,

der monteres på taget, ikke ødelægger konstruktionen, og at forsikringen dækker såvel anlægget som bygningen.

Oplægsholder: Søren Christensen, Tagakademiet, Construction College Aalborg

Gennemføres: 26. juni kl. 9.15-12.15

Gråt spildevand/regnvandsopsamling

Hvordan tænker du regnvand og gråt spildevand ind i dit byggeri? Både som ressource og til afledning af overskud?

Emner som: “Selvforsyning af vand ved regnvand og genbrug af gråt spildevand”, “Beregning af nedsivning”,

“Gør vandet til din nye guldmønt” og “Kan regnvand drikkes?” vil blive gennemgået på denne workshop.

Oplægsholder: Arne Mayoh Moreno, Regnvandsspecialisten

Gennemføres: 26. juni kl. 13.00–16.00

Inddækning af Velux-vinduer

I forbindelse med det netop afholdte faglærerkursus i Aalborg fik vi afdækket et behov for en faglig opdatering

inden for området inddækning af Velux vinduer. Vi har derfor i samarbejde med Velux og VMZinc sammensat

en workshop med fokus på netop dette.

Oplægsholdere: Ralf Jensen fra VMZinc samt Anders Østergaard og Jesper Misfelt, Herningsholm

Erhvervsskole

Gennemføres: 26. juni kl. 13.00–16.00

EUX

Vvs-branchen har fået en ny uddannelse – nemlig EUX-vvs- og energispecialist. Uddannelsen er for fagligt

dygtige og ambitiøse unge, som har mod på at tage to uddannelser på samme tid - en erhvervsuddannelse og

en gymnasial uddannelse.

Uddannelsen kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Med et EUX-bevis i hånden får eleverne

både et svendebrev som Vvs- og energispecialist og et eux-bevis, som fx giver direkte adgang til at søge ind på

en videregående uddannelse.

Oplægsholder: Henrik Bertelsen, EVU

Gennemføres: 27. juni 9.30–10.00

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 5


Praktikcentre

Som en del af Finanslovsaftalen er det besluttet, at der skal oprettes praktikcentre på erhvervsskolerne. Centrene

får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever, der ikke kan få en hel praktikplads i en virksomhed

(uddannelsesaftale) ved at sammensætte et helt forløb bestående af praktikuddannelse i virksomheder

og praktikuddannelse på centret (skoleaftale).

Oplægsholdere: John Egebjerg, direktør, Herningsholm Erhvervsskole samt Jesper Østrup, direktør,

Roskilde Tekniske Skole og René Bugge Bertramsen, sekretariatschef, EVU

Gennemføres: 27. juni kl. 10.00–11.30

Vvs-energiuddannelsen i fremtiden

Vi vil her komme med et bud på, hvordan Vvs-energiuddannelsen kommer til at se ud i fremtiden – både på

erhvervsuddannelses- og på AMU-niveau.

Oplægsholder: Henrik Bertelsen, EVU

Tidspunkt: 27. juni kl. 11.30–12.30

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 6


Praktiske informationer

Der er reserveret enkeltværelser til alle enten på Herningsholm Skolehjem eller på Hotel Eyde.

Pris

Prisen for undervisning, mad og drikke samt kulturelt arrangement er fastsat til 1.000 kr. pr. dag, og prisen for

overnatning er 765 kr. pr. nat.

Tilmelding

Tilmeld dig online på

Tilmelding skal ske senest den 24. maj 2013.

Husk også at tilmelde dig overnatning på de aktuelle dage.

Nærmere information

I starten af juni måned vil vi fremsende detaljeret program og deltagerlister, start- og sluttidspunkter samt

relevante adresser og telefonnumre.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til EVU på tlf. 3672 6400,

Pernille M. Christensen, mail: pc@evu.dk.

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 7


Program for uge 26

Tirsdag den 25. juni 2013

Kl. 10.00 – 11.30 Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 11.30 – 12.00 Frokost

Kl. 12.00 – 12.15 Velkomst v/John Egebjerg

Kl. 12.15 – 13.15 Gødstrup Sygehus

KL. 13.30 - 14.15 Energirenovering i vvs-branchen

Kl. 14.15 – 15.00 Brøndum, om kravene til energioptimering ved byggeriet af Boxen

Kl. 15.30 – 16.30 Rundtur i Boxen

Kl. 19.00 – 24.00 Grillaften

Onsdag den 26. juni 2013

kl. 8.30 – 9.30 Klassens time

Sikker vand

Motivation

Kl. 9.15 – 12.15 Rentabel energioptimering (BR10/DS418)

Sikkert tag

Dimensionering af vandinstallationer

KL. 12.15 – 13.00 Frokost

Sikker vand

Motivation

Kl. 13.00 – 16.00 Rentabel energioptimering (BR10/DS418)

Inddækning af Velux-vinduer

Gråt spildevand/regnvandsopsamling

Kl. 17.30 – 19.30 Fabrikantworkshops

Kl. 20.00 Festmiddag

Torsdag den 27. juni 2013

Kl. 9.00 – 9.30 Klassens time

Kl.. 9.30 – 10.00 EUX

Kl. 10.00 – 11.30 Praktikcentre krav, ønsker og udfordringer

Kl. 11.30 – 12.30 Vvs-energiuddannelsen i fremtiden (incl. AMU)

Kl. 12.30 – 13.00 Afrunding og nyt fra EVU

Vvs-branchens faglæreruddannelse 2013 Side 8

More magazines by this user
Similar magazines