mobilitetsnotat-sogning-2014

benjaminmgb

mobilitetsnotat-sogning-2014

Søgning 2014

FAKTABOKS: METODE

Uddannelses- og Forskningsministeriet har inddelt landets postdistrikter i tre kategorier

baseret på andel 50-60-årige med en videregående uddannelse i 2013. Postdistrikter,

hvor andelen af 50-60-årige med en videregående uddannelse er under 21,5

pct., er kategoriseret som et postdistrikt med lavt uddannelsesniveau. Postdistrikter,

hvor andelen af 50-60-årige med en videregående uddannelse, er mellem 21,5 og 27,4

pct., er kategoriseret som et postdistrikt med mellem uddannelsesniveau. Postdistrikter,

hvor andelen af 50-60-årige med en videregående uddannelse er over 27,4 pct., er

kategoriseret som et postdistrikt med højt uddannelsesniveau.

Baseret på ansøgerens adresse ved ansøgningstidspunktet opgøres det, hvorvidt ansøgeren

kommer fra et område med lavt, mellem eller højt uddannelsesniveau.

Antallet af 19-25-årige ansøgere fra hvert postdistrikt ses i forhold til de 19-25 årige,

der var bosiddende i postdistriktet per 1. januar det pågældende år.

Opgørelsen tager ikke højde for, at ansøgeren allerede ved ansøgningstidspunktet kan

være flyttet med henblik på uddannelse. Dette vil give højere andele i postdistrikter i

nærheden af uddannelsesinstitutioner, og lavere andele i de postdistrikter, der fraflyttes.

Mange unge søger om optagelse på en videregående uddannelse flere år, f.eks. som

følge af studieskift. Andelen af de 19-25-årige, som søger om optagelse på en videregående

uddannelse et enkelt år, kan derfor ikke tages som udtryk for andelen af en

ungdomsårgang, der påbegynder en videregående uddannelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet 4

Similar magazines