IMFUFA-tekst 304e (Statistiknoter) - dirac

dirac.ruc.dk

IMFUFA-tekst 304e (Statistiknoter) - dirac

1 Symboler og notation

I statistik og sandsynlighedsregning har man, som i alle andre matematikbaserede

fag, visse hævdvundne traditioner for valg af symboler og notation.

1.1 Nogle vigtige symboler

E(. . . ) : middelværdien af . . .

N : de naturlige tal ({1, 2, 3, . . . }).

N (µ,σ 2 ) : normalfordelingen med middelværdi µ og varians σ 2 .

P(. . . ) : sandsynligheden for . . .

R : de reelle tal.

Z : de hele tal.

Var(. . . ) : variansen af . . .

( n

: binomialkoefficient (s.d.).

k)

∑ (summationstegn): Hvis z 1 , z 2 , . . . , z n er nogle tal, så er

n

∑ z i

i=1

= z 1 + z 2 + . . . + z n

og mere generelt

b

∑ z i

i=a

= z a + z a+1 + . . . + z b

I disse udtryk er i en såkaldt summationsvariabel der benyttes til at indicere

de forskellige led (z-erne). I eksemplerne har vi kaldt summationsvariablen

i, men den kunne lige så godt hedde k eller p eller hvad man

nu har lyst til.

5

More magazines by this user
Similar magazines