Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

danicapension.dk

Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

Hovedtal Danica koncernen

Mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005

RESULTATOPGØRELSE

Liv-forretning

Præmier 15.729 17.904 15.876 14.907 14.067

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 19.671 -9.104 3.144 7.428 22.133

Forsikringsydelser -15.125 -14.707 -15.826 -14.162 -12.880

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -442 -6.515 5.590 3.868 -11.572

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.286 11.911 811 -2.597 -3.726

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter -14.216 783 -6.318 -6.343 -4.528

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -1.138 -1.221 -1.263 -1.126 -1.111

Resultat af genforsikring 33 244 -110 -37 178

Overført investeringsafkast -1.760 646 -872 -923 -1.005

Forsikringsteknisk resultat, Liv 1.466 -59 1.032 1.015 1.556

Syge- og ulykkesforretning

Bruttopræmieindtægter 1.459 1.462 1.313 1.382 1.256

Bruttoerstatningsudgifter -1.326 -1.316 -1.173 -1.257 -1.615

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -199 -204 -195 -244 -228

Resultat af afgiven forretning 8 -14 -14 -8 62

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 309 -505 -100 8 431

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 296 -787 -263 -211 -230

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 1.296 -279 875 851 515

Resultat før skat 3.058 -1.125 1.644 1.655 1.841

Skat -737 305 -303 -440 -492

Årets resultat 2.321 -820 1.341 1.215 1.349

BALANCE

Aktiver i alt 264.085 242.851 246.475 244.519 233.309

Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring 8.267 8.084 7.530 7.299 6.931

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 237.409 218.139 222.514 221.672 214.683

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 1.553 13.462 13.864 11.266

Egenkapital i alt 19.215 16.886 17.716 16.674 15.462

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat 6,7 -0,9 1,2 2,9 11,5

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 7,1 -1,2 1,1 2,9 12,6

Afkast efter pensionsafkastskat 5,8 -0,7 1,2 2,7 10,1

Omkostningsprocent af præmier 6,0 6,0 7,1 6,7 7,1

Omkostningsprocent af hensættelser 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7

Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.313 1.417 1.513 1.468 1.464

Omkostningsresultat -0,10 -0,14 -0,15 -0,09 -0,10

Forsikringsrisikoresultat 0,08 0,14 0,14 0,05 0,00

Bonusgrad bonusgivende selskaber 1,8 0,9 8,5 8,8 7,3

Ejerkapitalgrad 13,5 11,9 12,7 12,1 9,7

Overdækningsgrad 8,7 6,9 7,9 7,1 4,5

Solvensdækning 283 242 263 243 188

Egenkapitalforrentning før skat 16,9 -6,5 9,6 10,3 12,4

Egenkapitalforrentning efter skat 12,9 -4,7 7,8 7,6 9,1

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 5,5 -1,3 0,0 1,8 11,2

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 2,2 5,7 5,0 4,0 -

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 96 97 97 92 130

Bruttoomkostningsprocent 14 15 16 18 18

Combined ratio f.e.r. 110 114 114 111 143

Operating ratio 101 123 113 117 159

Relativt afløbsresultat 0,9 1,2 0,4 0,2 -5,4

Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. 61 73 27 35 -240

Forsikringsselskabet Danicas koncernregnskab for 2007 - 2009 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards

[IFRS) som godkendt af EU. 2005 og 2006 er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Regelsættet er identisk

med koncernens værdiansættelse efter IFRS. Hoved- og nøgletal for moderselskabet Forsikringsselskabet Danica findes under noterne.

2/69 FORSIKRINGSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines